ads

10.SINIF DİL ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI 2016-2017-2018-ORTAK SINAV, 10.SINIF DİL ANLATIM I.DÖNEM II.YAZILI TEST SORULARI, DİL ANLATIM YAZILILARI,PUANI
...............
...............
Adı Soyadı            :  
Sınıfı                       :
No                           :
2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI  HACI RAFET GÜMÜŞ LİSESİ
10. SINIF DİL ve ANLATIM DERSİ I. DÖNEM    II. YAZILI  YOKLAMA SORULARI


I. Karadeniz bölgesinde yaşayan kadınların özgürlüğü
II. İnsanların özgürlüğü
III.Türkiye'deki kadınların özgürlüğü
IV. Kadınların özgürlüğü
V.Türkiye'de yaşayan kadınların özgürlüğü
1- Yukarıda numaralandırılmış temalardan hangisi en çok sınırlandırılmıştır?
A- I         B-II         C-III        D-IV       E-V
Duydum ki unutmuşsun Gözlerimin rengini
Yazık olmuş o gözlerden Sana akan yaşlara
Bir
zamanlar sevginle Ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine Dayasaydım taşlara
2- Bu şiire hakim olan temel duygular aşağıdakilerden hangisidir?
A-  sitem-pişmanlık
B- özlem-yalnızlık
C- umutsuzluk-çaresizlik
D- karamsarlık-pişmanlık
E- yalnızlık- acıma

"Dalkavuk, insanı boş kaşıkla besler."
3- Aşağıdakilerin hangisi, bu cümlenin anlamına en uzaktır?
A- Dalkavuk, insana gerçek olmayan övgüler yağdırır.
B- Dalkavuğun temel amacı, kişisel çıkar sağlamaktır.
C- Dalkavuk, bizi bize dev aynasında gösterir.
D- Dalkavuk, insanı yanlış bilgilendirir.
E- Dalkavuk, bizde olmayan yetenekleri varmış gibi gösterir.
4- Aşağıdaki eser adlarından hangisi tamlama türü yönünden ötekilerden farklıdır.
A- Söz Sanatları   B- Yaz Güneşi  C- Araba Sevdası  D- Kiralık Konak  E- Akşam Güneşi

5- Aşağıdakilerden hangisi alışılmış bağdaştırmaya örnektir?
A- Yüksek dağlar
B- Yumuşak ses
C- Ürperen gökyüzü
D- Acıkmış ağaçlarım
E- Gözü bağlı leylak kokusu
6- Aşağıdakilerden hangisinde mantık hatası yapılmıştır ?
A- Senin bu iyiliğini hiç bir zaman unutmam.
B- Bana yitirdiğim zamanları geri ver, sana altından bir taç vereyim.
C- Kuş ayaklarını bağlayan ince ipi gagalıyordu.
D- Güneş, yeni kalaylanmış bir tepsi gibi karşı tepenin üzerinde yükseliyordu.
E- Bu parayla taksiyi bırak, otobüs bile alamazsın.
7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanmamaktan kaynaklanan bir anlam belirsizliği vardır ?
A- Bu konuda haklı olduğunu sanmıyorum.
B- Keşke geleceğinizi önceden bildirseydiniz.
C- Evde olmadıklarından eminim.
D- Başarısı gün geçtikçe artıyor.
E- Döndüğünde mutlaka beni ara.
8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur?
A- İstediği parayı alamayınca kapıyı vurup çıkmış.
B- İnsanlara güvenmediğimizden arkadaş edinmiyoruz.
C- Sorumsuz olduğundan girdiği işlerden hemen çıkartılıyor.
D- Gelecekte para sıkıntısı çekmemek için şimdiden birikim yapıyor.
E- Bilgisayar ve televizyon yaygınlaştığı için kitap okunmuyor.

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlatımı nesneldir?
A- "Eylül" Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır.
B- Oyuncular,  rollerini mükemmel oynadılar.
C- Peyami Safa'nın "Yalnızız" adlı eseri yalnızlığa ışık tutan bir şaheserdir.
D- Bu tiyatro, günümüzdeki sosyal meselelere yeterince değinmiştir.
E- Bu romandaki tasvirler okuyucu oldukça etkilemektedir.


Her (I)   hareketini(II)   hoş görmem,(III)  onun sorumsuz biri olmasını (ıv)   sağladı.(V)
10-Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni altı çizili sözcüklerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A-I      B-II     C-III    D-IV     E-V

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  "amaç" söz konusudur?
A- Yakını göremediği için gözlük aldı.
B- Bir ay sonra vermek üzere borç aldı.
C- bu soruları çöz; filmi sonra seyret.
D- Denize gitmek üzere yola çıktık.
E- Eskiden böyle şeylerin kıymeti pek bilinmezdi
12- Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatıma başvurulmuştur?
A- Sınav sonuçlarını yarın açıklayacağını söyledi
B-Bu konuda bize bir katkısının olacağını belirtti.
C-Kaleme alacağım konuları beynime bir taslak halinde yüklerim, dedi.
D- Sporcuların sağlıklı olmaları için güzel beslenmeleri gerektiğini açıkladı.
E-Bu konunun enine boyuna tartışıldığını anlattı.
13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cins ad olan bir sözcük "özel ad" olarak  kullanılmıştır?
A- Dünya kadar işim var bugün.
B- Kaya bugün bizimle okula gelmek istemedi.
C- Ben kedileri her zaman çok sevdim.
D- Bursa'ya haftaya gideceğim
E- Anayurdumu canımdan çok seviyorum
14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemelerin yanlış kullanımı anlatım bozukluğuna yok açmıştır?
A- Çocuklar da çalışınca eve bet bereket geldi.
B- Tiren düdüğü acı acı çaldı.
C- Taraftar çamur yağmur demeden bütün maçlara gitti.
D- oldum bittim bu şehirden hoşlanırım.
E- Ele güne karşı rezil olduk.
15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananın neyden yapıldığı belirten bir ad tamlaması vardır?
A- Konya Ovası, Türkiye'nin en geniş ovasıdır.
B- Yolcu uçağı düşme tehlikesi geçirmiş.
C- kahvaltıda vişne reçeli vardı
D- İstanbul için deprem tehlikesi var.
E- Denizden sadece kaya balığı çıkarmışlar.
16- "Belediye tarafından inşa edilmekte olan dokuz katlı mağazanın inşaatı ekim ayında bitecek ve faaliyete geçecektir." Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Nesne eksikliği
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Yüklem eksikliği
D) Yükleme ek eylemin getirilmesi
E) Özne eksikliği
……………………., kısaca kelimelerle resim yapma sanatı da denilebilir. Sanatçı kelimeleri kullanarak okuyucunun zihninde tablolar oluşturur.
17-   Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
         A) Betimlemeye                B) Öykülemeye      C) Anlatmaya    D) Teşbih      E)Algılamaya

Tüyden hafif olurum böyle sabahlar
Karşı damda bir güneş parçası
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar
Bağıra bağıra düşerim yollara
Döner döner durur başım havalarda
  18-  Bu şiirin teması (ana duygusu) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmişe özlem                         B) Doğa tutkusu
C) Yalnızlık korkusu                     D) Yaşama sevinci
E) Ayrılık acısı

19- Aşağıdakilerden hangisi sunumda kullanılan teknolojik aletlerden biri değildir?
    A)Tepegöz             B) Radyo               C) Bilgisayar      D) Ses sistemi          E) projeksiyon cihazı

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır ?
A- İnsanları laf yağmuruna tutarak ikna edemezsin
B- Sevinç çığlıklarının nedenini birazdan öğrenirsiniz.
C- Makalenin cümleleri birbiri ardınca akıyor sanki.
D- Kahve rengi gözlerinin sıcak ışıltısı yüreğimi ısıtıyor.
E- Tomurcuğun kokusunu, yeşeren dalı severim.
Adını  eskiden Romalılarda siyasi toplantıların yapıldığı alandan alan ………… herkesi ilgilendiren bir konu üzerinde ve bir başkanın denetiminde yapılan konuşmalardır ………..        ve ……….gibidir; onlardan farkı konuşmacıların da tartışmaya katılmasıdır.
21 Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Panel – Forum – Açık oturum
B)  Münazara – Forum – Panel
C)  Forum – Sempozyum – Münazara
D) Forum – Panel – Açık oturum
E)Panel – Münazara – Forum

Adam (I) yeni (II) eşinin (III) çocuklarını benimseyip benimsemeyeceği (IV) kaygısı (V) içindedir.
22-Numaralanmış yerlerden hangisine virgül getir­tirse anlam bulanıklığı giderilmiş olur?
A)l.        B) II.       C) III.      D) IV.      E) V.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyuşmazlığından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sınavda iyi bir dereceye girdiğim için beni teb­rik edip kutladı.
B) Özgün yapıtlar mutlaka geleceğe kalırlar.
C) Yapraklar sonbaharda hüzünle sararıp dökülü­yorlar.
D) Son şiirleri de bu kitapta yer alacakmış.
E) Sazın telleri sert çalmaktan dolayı koptu.

24. "Kitabın konusunu çok beğendi ve bir solukta okuyup bitirdi." cümlesindekine benzer bir anlatır bozukluğu aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Öğlene doğru 12.30'da gelirsen bizi bulabilirsin.
B) Her şeyi bir gün önceden hazırladım ve yemece çağırdım.
C) Sen daha henüz ne yapacağına bile karar ver­memişsin.
D) Dolap yiyecekle ful doluydu.
E) Olayın üzerinden aşağı yukarı tam on yıl ger­miş.
25- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması yoktur?
A- Bu mevsimde erik hoşafı da bir başka olur.
B-Vali yardımcısının sözlerine herkes kulak verdi.
C-Kayığın küreklerine kuvvetlice asıldı kayıkçı.
D-Şiddet içeren programları yayından kaldırmak gerekiyor.
E- Satışa sunulan bakır çaydanlığı, yüklü miktara almış
26-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?
A) Bu çarşının en eski, en tanınmış esnafı be­nim.
B) Bu kitabında yazar, başkalarından duyduk­larını değil, yalnızca gördüklerini anlatıyor.
C) Yetersiz kalan ilgi yoksunluğundan bu sa­nat unutulmuş.
D) Bu aileden birçok çalışkan ve başarılı insan çıkmış.
E) Bu kitabı okursan, bilmediklerini öğrenir, unuttuklarını anımsarsın.

27-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?
A) Zarftan bir mektup, bir de fotoğraf çıktı.
B) Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemi­yordum.
C) Kendimi bildim bileli bu mahallede, bu evde oturuyoruz.
D) Toplantımıza katılarak bizlere destek olan dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz.
E) Evimize taşındık, yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz.

Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim.
28-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki-lerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Nesne eksikliğinden
B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından
C) Tamlayan eksikliğinden
D) Yüklemin olumlu olmasından
E) Tümleç eksikliğinden

Bu davranış insandan insana göre değişir.
29-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) İşaret sıfatına yer verilmesinden
B) İkilemenin yanlış kullanılmasından
C) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından
D) Tümleç kullanılmasından
E) Yüklemin geniş zamanlı olmasından
30- Aşağıdaki cümlelerden hangisi tartışma konusu olamaz?
A. Hikâye, gerçeği anlattığı sürece sanat sayılır.
B. Roman, Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren bir türdür.
C. Halk Hikâyeleri edebiyat ürünü sayılmaz sanırım.
D. Şiir sadece duyguları ifade etmelidir.
E. Tiyatro halktan insanları konu edinse daha kalıcı olacak.31- Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?
A) Paneli bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği bir tartışma biçimidir.
B) Panelde bir gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanır.
C) Paneldi seçilen konu üzerinde farklı düşünceler dile getirilir.
D) Panel; dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenmez.
E)Panelde konuşmacılar konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade ederleR32- Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı,       öznellik-nesnellik,       soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz.
Kış ayları Erzincan’da İzmir’e göre daha soğuk geçer.(………………………………………………………………………)
Can YÜCEL sevgiyi en iyi yansıtan şairlerdendir. (……………………………………………………………………………..)
Çevresindekilerden nefret ettiğini belirtti.  (……………………………………………………………………………………..)
33- Aşağıda verilen isimlerin niteliklerini belirtiniz.
Sözcük
Soyut 
Tekil /çoğul /topluluk
Basit 
özel
cins
Türemiş/
Somut
 Y ışınıfidanlıkMars11. tabur
Not:Son soru 4 puan diğer sorular 3er puandır.                                                                   Başarılar  dilerim.                                                                                                                                                                                                                               Mustafa ŞAHİN

CEVAPLAR
                         
1-
11-
21-2-
12-
22-3-
13-
23-4-
14-
24-5-
15-
25-6-
16-
267-
17-
27-8-
18-
28-9-
19-
29-10-
20-
30-

31-
                                                                                                                                                                           


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS