İslamiyet Öncesi Türk şiiri ile İslamiyet etkisindeki Türk şiirinin karşılaştırılması benzer ve farklı yönleri

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
İslamiyet Öncesi Türk şiiri ile İslamiyet etkisindeki Türk şiirinin karşılaştırılması
benzer ve farklı yönleri

benzerlikleri
Zihniyeti yansıtmaları
Belirli bir ölçü ile yazılmaları
Kafiye redif kullanılması
Sanatsal bir dilin kullanılması
Ahenk unsurlarını barındırmaları
farklılıkları
Koşuk,sagu
Nazım şekli
İlahi, mesnevi, kaside gazel vs.
dörtlük
Nazım birimi
Dörtlük ve beyit
aaab düz uyak
Kafiye şeması
İlahi=aaab düz uyak
Mesnevi=aa-bb-cc
Kaside gazel=aa-ba-ca
Hece olçüsü
Ölçü
Hece ve aruz ölçüsü
Yiğitlik- kahramanlık- aşk bahar -ölüm
Tema
Aşk-ilahi aşk-peygambere övgü-tasavvuf
Sade öz Türkçe
Dil ve anlatım
Arapça Farsça etkisi var
Türk kültürünün şekillendiediği bir zihniyet
zihniyet
İslam kültürünün şekillendirdiği bir zihniyet

...sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "İslamiyet Öncesi Türk şiiri ile İslamiyet etkisindeki Türk şiirinin karşılaştırılması benzer ve farklı yönleri"

Back To Top