ads

OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU'DAKİ İLK ÜRÜNLERİ 
(13 - 14 YÜZYIL)
OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU'DAKİ İLK ÜRÜNLERİ 13-14 YÜZYIL DOĞRU/YANLIŞ SORULARI, DOĞRU YANLIŞ, 13-14 yy Türk Edebiyatı OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU'DAKİ İLK ÜRÜNLERİ, 
 13-14 yy Türk Edebiyatı
Aşağıdaki bilgileri doğru/yanlış (D - Y) olarak değerlendiriniz.
          a. Yunus Emre ilahileriyle ünlü tasavvuf şairidir.
          b. 13. yüzyılda edebiyatımız divan ve halk olmak üzere iki kolda gelişmiştir.
          c. Halk edebiyatı aydın zümreye hitap eder.
          d. Oğuz Türklerinin Anadolu'ya gelmelerinden sonra, sosyal yapı değişir ve Anadolu'da şehirleşme başlar.
          e. Türklerin kitleler haliinde Müslümanlığa geçişleri 13. yüzyılda başlar.
          f. Türkçede uzun hece yoktur; uzun heceler İslamiyet'in kabulüyle birlikte Türk diline girmiştir.
          g. Kaygusuz Abdal, 13. yüzyılın gazel ustasıdır.
          h. İlahi de gazel de İslami dönem nazım şekilleridir.
          ı. İlahiler aruzla yazılmakla birlikte heceyle yazılan ilahiler de vardır.
          j. Gazellerde genellikle tasavvuf, illahilerde aşk konuları işlenir.
          k. İslamiyet sonrası Türk şiirinde hece terk edilerek aruzla şiir yazılmaya başlanmıştır.
          l. Risalet'ün Nushiye Yunus Emre'nin aruz ölçüsüyle yazdığı eseridir.

          m. İslamiyet sonrası Türk şiirinde dörtlük biriminin yanında beyit birimi de kullanılmıştır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS