ads

 OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLUDAKİ İLK ÜRÜNLERİ COŞKU VE HEYECANA BAĞLI METİNLER,  OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLUDAKİ İLK ÜRÜNLERİ, OĞUZ TÜRKÇESİNİN ŞİİR TÜRÜNDE İLK ÖRNEKLERİ,


OĞUZ TÜRKÇESİNİN ANADOLU'DAKİ İLK ÜRÜNLERİ
13-14 YY. TÜRK EDEBİYATI  -----------------HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN
Arkadaşlar bu konuyu anlayabilmek için öncelikle Oğuz Türkçesi nedir bunu bilmek gerekir. Devamında Türkler Anadolu’ya nasıl gelmiştir. Geldikten sonra Anadolu’da neyi amaçlamışlardır bu hususlar çok önemlidir.

OĞUZ TÜRKÇESİ HAKKINDA BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKLERİN ANADOLU’YA GELİŞİ VE BURADAKİ AMAÇLARI NEDİR TIKLAYINIZ
Oğuz Türkçesi,13.yy dan itibaren Anadolu’da Arapça ve Farsça’nın etkisiyle değişikliğe uğrar. Bu dönemin metinlerinde dinsel öğeler öne çıkar.
Türk edebiyatında tasavvuf konusunu esas alan ve bu düşünceyi işleyen edebiyata tasavvuf edebiyatı denir.
13.yy da Anadolu’da “Babailik, Mevlevilik, Bektaşilik” gibi tarikatlarla Dini, Tasavvufi Türk edebiyatı oluşmuştur.
·                     ÖLÇÜ OLARAK :  Hece ölçüsü ve aruz ölçüsü kullanılmıştır.
·                     DİL AÇISINDAN: Bu edebiyatın dili genelde sade ve anlaşılırdır.
·                     SANATÇILAR: Bu edebiyatın temsilcileri tekkelerde yetişen şairlerdir.
·                     EDEBİYATIN YERİ :  Bu şairler için edebiyat, tarikatın görüşlerini anlatmak için bir araçtır.
·                     ŞİİR İÇERİĞİ AÇISINDAN: Didaktik özellik gösteren şiirler yazmışlardır.
·                     NAZIM BİRİMİ: Nazım birimi dörtlüktür.
·                     KONULAR: Allah aşkı, dünyanın geçiciliği, ölüm ötesi ve vahdet-i vücud düşüncesi gibi konuları ele alır.13 ve 14. yy’ de ortaya konulan ürünler
    •         A-Çoşku ve heyecana bağlı metinler

      B-anlatmaya bağlı metinler
      C- öğretici metinler


A. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
           v  Nazım türleri

ÜZERİNE TIKLAYINIZ 
    1. İlahi  
     2-Nefes          
     3-Gazel


        v  Sanatçılar
 *Yunus EMRE                      
  *Pir Sultan ABDAL            
  *Hoca DEHHANİ        
   *Ahmet Fakih
      *Şeyyad Hamza                  
   *Kadı Burhanettin                
    *Nesimi

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS