ads

ELİFNÂME NEDİR ÖRNEK ŞİİR DERYAMİ 'DEN, ELİFNÂME NEDİR, ELİFNAME NEDİR ÖRNEK, ELİFNAMEYE ÖRNEK ŞİİR, 

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ HOŞ GELDİNİZ.
.BU YAZIMIZDA SİZE ELİFNAMEYİ TANITACAĞIM VE İNTERNET ORTAMINDA HİÇ OLMAYAN BİR ŞİİRİ ÖRNEK VERECEĞİM. KENDİ LİSANS TEZİMDEN BUNU PAYLAŞIYORUM...

ELİFNÂME
Elifnâme şekilden ziyade bir tür sayılabilir. Eski harflerin her biri için sırayla bir mısra söylenir, mısra başında bu harfin okunuşuna yer verilir. Aslında Elifnâmeler aruz ölçüsü ile söylenir fakat Âşık Deryamî tıpkı divanilerini olduğu gibi bu türü de hece veznine uyarlamıştır. Deryâamî’nin bu türde yazılmış bir tane şiiri vardır:

VAR EDEN SENSİN
Elif ismin senin sana ben kurban.
Ba bunca, te tekçe yaradan sensin.
Se’de sıfatların hikmet-i âlem.
Nun nurundan bizi var eden sensin.

Ye yekün âleme rızık verici.
Cim cemalın bize ihsan kılıcı.
He’de haktır, hakikattır her ucu.
Hı’da hıyaneti nar eden sensin.

Dal damından bizi âzat eylesen.
Zal’da zakirlikle küşat eylesen.
Sin’de selametin ihsan eylesen.
Şin’de şeytan bize şar eden sensin.

Sad’da sâdıkın var sana yakındır.
Dad dadıma yetiş çünkü hakkımdır.
Tı’da tıynetin yok Resül tekindir.
Zı’da zındanını dar eden sensin.

Ayın aşikârdır her bir âlemi.
Ğâyın gaflet etme bîçare kulu.
Re’de rahmetin çok doludur gölün.
Ze’de zavallıyı zar eden sensin.

Fe’de feryat eden mim dalın görsem.
Kaf’da kudretinden cemalın görsem.
Kaf’ta keramet var hilâlın görsem.
Lam’da lâ şerik yok dur eden sensin.

Mim ki Mustafa’ndır umum baş tacı.
He’de hepimiz de onun muhtacı.
Lam elif şahadet dindar illacı.

Vav’da DERYAMÎ’yi var eden sensin. DERYAMÎ

                                                                              (s:178-179)

KAYNAK : DERYAMİ ŞİİRLERİ VE İNCELEMELERİ MUSTAFA ŞAHİN


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS