ads

BAMSI BEYREK HİKAYESİNİN OLAY ÖRGÜSÜ ÖZETİ, BAMSI BEYREK HİKAYESİ ÖZETİ, KAM PÜRE HİKAYESİ ÖZETİ, BAMSI BEYREK ÖZETİ, BAMSI BEYREK OLAY ÖRGÜSÜ, 
 • Destan kam pürenin Bayındır Han ın ziyafetinde ağlayıp oğul istemesiyle başlar.
 • Onunla birlikte Piçen Bey için de dua ederler ve onun da bir kızı olur.
 • Piçen bey kızını Kam Püre nin oğluna beşik kertmesi yapar.
 • Bir gün Bamsı Beyrek ava çıkar.
 • Bamsı Beyrek avdayken Piçen Bey in kızı Banu Çiçek i görür.
 •  Orada birbirleriyle yarışırlar.
 • Bamsı Beyrek yener ve Banu Çiçek e yüzük takar.
 •  Sonra dede korkut u Banu Çiçek i abisinden istemesi için yollarlar.
 • Abisi Deli kaçardır ve dede korkut daha isteğini söyler söylemez onu kovalamaya başlar.
 • Dede Korkut u öldürmeye elini kaldırdığı sırada dede korkut dua eder ve eli havada kalır.
 • Bunun üzerine deli kaçar isteğine boyun eğer ve 3 istekte bulunur.
 • Bunları da yaparlar.
 • kâfirler Bamsı Beyrek i kaçırırlar.
 • On altı yıl Bamsı Beyrek ten haber alamazlar.
 • Kâfirlerin elinden kurtulur ve düğün yerine ozan olarak gelir.
 • Banu Çiçekle evlenir.
 • Dede Korkut dua eder.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS