ads

BATTALNAME ÇALIŞMA KAĞIDI, BATTAL GAZİ DESTANI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, BATTAL GAZİ DESTANI ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
1- Battal Gazi …………. Yy’da yaşamış inanışlar bırakmış kumandandır.

2- Battalnamenin kahramanı battal gazi adıyla bilinmiş bir …………. Savaşcısıdır.

3- ………….. isimli atıda kendisi gibi kahramandır.

4- Battal gazi ………….. verilen unvandır.

5-Battal gazi hikayeleri …………. ve ………….. sayesinde Türkler arasında yayılmıştır.

6- Battal gazi………….. yılında …………. ‘de vefat etmiştir.

7- …………………… İstanbul kuşatmasında battal lakabını almıştır.

8- Battalname destanında tema …………. ‘tır.

9-battalname 18yy şaırlerinden Darendeli ………………… tarafından yazılmiştır.

10- 1769- 1770 ‘da yazılan bu yapıt ………… beyitten oluşmaktadır.DOĞRU YANLIŞ SORULARI

1- Battal gazi destanında emeviler zamanında istanbulu kusaştmak istediği anlatılmaktadır. D- Y

2-740 yılında eskişehirin Seyitgazi ilçesi yakınlarında savaşta sehit edilmiştir. D-Y

3-İslamın yayılmasında büyük katkıları olmuştur. D-Y

4-12yy’da yaşamış ceşitli inanışlar bırakmış bir liderdir. D-Y

5- Battal gazi sivasta doğmuştur. D-Y

6-Battalnamenin düzyazı ve manzum olmak üzre bir çok yazması bulunmaktadır. D-Y

7- Battalname üslubu ile Dede Korkut hikayelerine benzer. D-Y

8- Battalneme ‘de mekan malatyadır. D-Y

9- Battal name destanında olaganüstü abartma kutsi özellikler yoktur.D-Y

10- Seyit Battal Gazi cömert ve dindardır. D-Y


KLASİK SORULAR

1- Battalname’nin içeriği nedir?2-Battalname’nin özelliklerinden 5 tane yazınız.

1-

2-

3-

4-

5-


TEST SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi battalname’nin özelliklerinden değildir?
A) 12. ve 13. yy’larda battalname denilen nesir yazıya geçirilmiştir.
B) Arap Fars ve Türk üretimi olmasına rağmen orta Asya Türklerince de benimsenmiştir.
C) Destan kahramanı battal gazi bir Arap kahramandan esinlenilerek olusturulmuştur.
D) Asıl destan 8.yy’da Emeviler ve Hıristiyanların savaşlarından doğmuştur.
E)Halk edebiyatı ürünüdür.2-Aşşagıdakilerden hangisi Seyid Battal gazi’nin niteliklerinden biri değildir?
A) Korkusuz olması
B)Zeki olması
C). Zayıf olması
D) Bilgili olması
E) Güçlü olması


3-Seyyid Battal Gazi'nin amacı İslamiyeti dört bir yana yaymaktır.
Battalname'nin 11. yüzyıl sonları ile 12. yüzyıl başlarında yazıldığı sanılmaktadır.

Battal gazi diger dinler hakkında da oldukca bilgilidir.
Müslüman bir Arap kumandanı olup asıl adı Abdullah’tır

Aşşagıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)0

4-Asagıdakilerden hangileri Batal namede geçen olganustu olaylardan değildir?

A) 14 yaşında iken bileği bükülmez kahraman olması,
B) Peygamber soyundan olması.
C) Her savaşta galip olması.
D)silah kullanması ve her dem yeni bir icatla en büyük tehlikelerden kurtulmasıdır.
E)Battal gazinin cadı dev gibi varlıklarla savaşmaması

5-İlk Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bozkurt Destanı

B)Türeyiş Destanı

C)Şu Destanı

D) Alp Er Tunga Destanı

E) Ergenekon Destanı6-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme ait bir destan değildir?

A) Atilla Destanı
B) Şu Destanı
C)Bozkurt Destanı
D) Manas Destanı
E) Türeyiş Destanı


7- Aşağıdakilerden hangisi turk destanlarından biri değildir?
A) Kaybolmuş Cennet

B) Alp Er Tunga

C) Göç

D) Şu

E) Türeyiş8-Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir?
A) Destan B) Gazel C)Koşuk D)Sagu E) Sav9-Aşşagıdakilerden hangisi dogal destanların özelliklerinden değildir?

A) Anonim bir özellik taşır.

B) Nazım biçimi ve uyak , destanı yaratan halkın geleneğine bağlıdır.

C) Gerçek ve gerçekdışı olaylar iç içedir.

D) Olağanüstü olaylara ve kahramanlara yer verilerek abartılı üslup kullanılır

E) Yazılı destan türüdür

10-

Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?

A) Nibelungen-Alman

B) Ramayana - Hint

C) Türeyiş - Türk

D) Şinto - Japon

E) Manas – İranCevap Anahtarı1-8.yy

2-Arap

3- Askar devzade

4- ARAP KAHRAMANI

5- Hz ali ve Oğulları sayesınde

6-740 ,Eskişehirde

7-Mervan ‘ın oğlu Mesleme

8- Kahramanlktır.

9-Katipzade Bakayi

10-7 bin1-D

2-D

3- D

4-Y

5-Y

6-D

7-D

8-D

9-Y

10-D

1-Seyyid Battal Gazi'ye ait kahramanlık hikayelerini, Arap komutan Battal Gazi'nin efsanevi yaşamı ve kahramanlıkları ve hristiyanlarla yaptığı savaşları anlatmaktadır.

2- 1. Battalname'de Kahramanlık teması işlenmiştir.

2. Battal name nesir halinde kaleme alınmakla beraber içinde bazı manzum bölümler de bulunmaktadır.

3. Battalname üslubu,hatta kelimeleri cümle kuruluşu ile Dede Korkut Hikayelerine benzer.

4. Olağanüstülükler, abartmalar, kutsi özellikler vardır.

5. Destan kahramanı battal gazi bir Arap kahramandan esinlenilerek oluşturulmuştur.1-E

2-C

3-D

4-E

5-D

6-A

7-A

8-B

9-E

10-EPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS