ads

HALK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, 

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ
.
.
.LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAAAA

Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

TEST SORULARI
1) I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.
II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir.
III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.
IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.
Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) I ve IV
B) II ve IV
C) I ve II
D) I ve III
E) IV ve V

2) “……. , şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11’li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir.”
Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai      B) Türkü      C) Ninni      D) Tekerleme      E) İlahi

3) I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III.11’li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.
Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I      B) II      C) III       D) IV      E) V

4) I. Devriye
II. İlahi
III. Semai
IV. Nutuk
V. Koşma
Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (TekkE) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?
A) III ve V
B) I ve IV
C) I ve II
D) II ve III
E) IV ve V

5) Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre’nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.
Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaside     B) Şathiye     C) Semai     D) İlahi     E) Nutuk

6) Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ”’ denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ” denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Hicviye-güzelleme
B) Güzelleme-koçaklama
C) Taşlama – şarkı
D) Taşlama-güzelleme
E) Taşlama-gazel

7) I. Mani
II. Hikmet
III. Ninni
IV. Tekerleme
V. Türkü
Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
A) I        B) II        C) III        D) IV        E) V

8) Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?
A) mani-koşma-varsağı
B) koşma-ninni-türkü
C) türkü-semai-koşma
D) varsağı-koşma-semai
E) ilahi-türkü-koşma

9) Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekke) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?
A) ilahi-nutuk-ağıt
B) nefes-koşma-devriye
C) şathiye-ilahi-devriye
D) nutuk-destan-na’at
E) hikmet-mani-nefes

10) Vay beni eyle beni
Elekten ele beni
Alacaksan al artık
Düşürme dile beni
Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağıt      B)Koşma     C) Varsağı      D) Mani     E) İlahi

CEVAPLAR             
*1)E                     *6)D      
*2)B                     *7)B
*3)A                     *8)D
*4)A                     *9)C
*5)D                     *10)D


 DOĞRU YANLIŞ SORULARI
1-Devriye ilahi nutuk tasavvuf (tekke) edebiyatı nazım biçimleridir.
(D)-(Y)
 2-1-Allah’ın ve din sevgisinin işlendiği duygusallığın ön planda olduğu şiir türüne semai denir.
(D)-(Y)
 3-Şarkı ve tuyuğ halk edebiyatı nazım biçimidir.
(D)-(Y)
4-Mani, tekerleme, türkü, halk edebiyatı nazım biçimlerindendir.
(D)-(Y)
5-Mani yalnızca aşk üzerine söylenir.
(D)-(Y)
6-Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.
(D)-(Y)
7-Halk hikayeleri daha çok trajedi, meddah hikayeleri ise komedi yanı ağır basan anlatımlardır.
(D)-(Y)

8-Cönkler, halk şairlerinin şiirlerini topladığı eserlerdir.
(D)-(Y)
9-Fuzuli 15. yüzyıl, lirik, divan şairidir.
(D)-(Y)
10-”Savaşta aslanlarımız düşmanlarla kahramanca çarpışıyorlardı” cümlesinde altı çizili kelimede açık istiare vardır.
(D)-(Y)


CEVAPLAR
*1)D                      *6)Y
*2)Y                      *7)D
*3)Y                      *8)D              
*4)D                      *9)Y
*5)Y                      *10)D

KLASİK SORULAR
S-1) Geleneksel Türk Tiyatrosundaki türleri yazınız.


S-2) Karagöz ’ün kişilik özelliklerini yazınız.


CEVAPLAR
C-1) Geleneksel tiyatro başlığı altında genellikle kukla, meddah, Karagöz, ortaoyunu ve köy seyirlik oyunu gibi gösteri türleri yer alır.

C-2)*Her işe burnunu sokar,her işe karışır, sokakta olmadığı zaman da evinin penceresinden uzanarak, ya da içerden seslenerek işe karışır. 
*Dobra, zaman zaman patavatsız yapısından dolayı ikide bir zor durumlarda kalırsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. 
*Çoğu zaman işsiz, geçim derdindedir .
*Hacivat’ın bulduğu işlere girip çalışır. 
*Başında ışkırlak adı verilen oynak bir şapka vardır ve Karagöz de böyle tanınır.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS