SIFATLAR ÇALIŞMA KAĞIDI DOĞRU YANLIŞ SORULARI

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
SIFATLAR ÇALIŞMA KAĞIDI DOĞRU YANLIŞ SORULARI, SIFATLAR ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, DİL BİLGİSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
Niteleme sıfatları nasıl sorusu sorularak bulunur.    (D/Y)
 İşaret sıfatları ek almazlar.   (D/Y)
Soru sıfatları ismi soru yoluyla belirtir.   (D/Y)
Sıra sayı sıfatları kesir ifade eden ismi bütün şekilde belirten sıfatlardır.  (D/Y)
Yapı bakımından basit sıfatlar kök halindedirler.  (D/Y)
Yapı bakımından bileşik sıfatlar kök halindedirler. (D/Y)
Yapı bakımından türemiş sıfatlar yapım eki almazlar. (D/Y)
  CEVAPLAR:1.D/2.D/3.D/4.Y/5.D/6.Y/7.Y
                              
Sıfat tamlamaları bir sıfatla bir adın oluşturduğu tamlamalardır.  (D/Y)
Sıfatlar adların niteliklerini, ne durumda olduklarını, sayılarını, ölçülerini göstereni soran yada belirten sözcüklerdir.  (D/Y)
Sıfatlar ``-ce,-cek, -cik, -imsi, -imtrak ´´ ekleriyle küçültülür.  (D/Y)
`` Bu kitap´´  taki  ``bu´´ soru sıfatıdır.   (D/Y)
CEVAPLAR: 1.D/2.D/3.D/4.Y

``Şu´´ işaret sıfatıdır.  (D/Y)
Kaç bir belgisiz sıfattır.  (D/Y)
``Yeşil hırka ´´ niteleme sıfatıdır.  (D/Y)
Belgisiz sıfatlar belirsizlik anlamı taşıyan sıfatlardır. (D/Y)
Sıfatların nitelik veya nicelik belirtmesi gerekmez. (D/Y)
`` Ağır tankların tekerlekleri arasında´´ cümlesi sıfattır. (D/Y)
CEVAPLAR: 1.D/2.Y/3.D/4.D/5.Y/6.D

Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır.  (D/Y)
İşaret sıfatları çekim eki alırsa işaret zamiri olurlar. (D/Y)
İsim tamlamaları sıfat olamaz. (D/Y)
Unvan sıfatları ismin önüne veya sonuna getirilebilir. (D/Y)
Belirtme sıfatları 3 gruba ayrılır.  (D/Y)
CEVAPLAR:1.D/2.D/3.Y/4.D/5.Y

Üstünlük sıfatları ``daha´´ zarfıyla yapılır.  (D/Y)
Belirtme sıfatları varlıkları çeşitli yönden belirten sıfatlardır.  (D/Y)
Niteleme sıfatlarında isme ``ne zaman´´ sorusu sorulur. (D/Y)
Sıfatlar isimler gibi çekim eki almaz.  (D/Y)
Üleştirme sayı sıfatı varlıkların eşit bölüşünü gösteren sıfatlardır.  (D/Y)
CEVAPLAR:1.D/2.D/3.Y/4.D/5.D  

Sıfatlar 3’e ayrılır.  (D/Y)
Bir sıfat birden fazla ismi niteleyemez.  (D/Y)
Fiilimsi sıfatlarda bazı ekler sessiz yumuşamasına uğrayabilir.  (D/Y)
Mavi elbise niteleme sıfatıdır. (D/Y)
Birden çok sıfat bir ismi niteleyemez. (D/Y)
En üstünlük derecesi sıfatı ``en´´ zarfıyla yapılır. (D/Y)
CEVAPALAR:1.Y/2.Y/3.D/4.D/5.Y/6.D

``O günlerin artığı birkaç anı´´ cümlesinde işaret ve sayı sıfatı kullanılmıştır.  (D/Y)
Asıl sayı sıfatları varlıkların sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır.  (D/Y)
Ne, ne kadar gibi sözcükler sadece soru sıfatı olarak kullanılırlar.  (D/Y)
``Bu elbiseyi alalım.´´ cümlesinde işaret sıfatı kullanılmıştır.  (D/Y)
CEVAPLAR:1.Y/2.D/3.Y/4.D

Sıfat isimden sonra gelir. (D/Y)
``Bazı öğrenciler çok uysaldır.´´ cümlesinde işaret sıfatı kullanılmıştır.  (D/Y)
Sıfatlar çekim eki alırlarsa adlaşmış sıfat olurlar. (D/Y)
Sıfat-fiil eki almış bazı sözcükler kalıplaşarak isim olmuşlardır. (D/Y)
```Bu araba kiralıkmış.´´ soru sıfatıdır. (D/Y)
Pekiştirme sıfatlarında bazen ünlü türemeside olabilir. (D/Y)
CEVAPLAR:1.Y/2.Y/3.D/4.D/5.Y/6.D

Sayı sıfatları varlıkların nicelik durumlarını belirten sıfatlardır. (D/Y)
``Çiçekli örtü´´ basit bir sıfattır. (D/Y)
Cevabı sıfat tamlaması olan cümlelerde soru anlamı sıfatla sağlanmış demektir. (D/Y)
``Küçücük çocuk´´ adlaşmış sıfattır. (D/Y)
Sıfat fiillerin 7 tane eki vardır. (D/Y)
Bir sıfat hâl eki almış bir isimle tümlenemez. (D/Y)
CEVAPLAR:1.D/2.Y/3.D/4.Y/5.D/6.Y


...sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "SIFATLAR ÇALIŞMA KAĞIDI DOĞRU YANLIŞ SORULARI"

Back To Top