ads

SIFATLAR ÇALIŞMA KAĞIDI DOĞRU YANLIŞ SORULARI, SIFATLAR ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, DİL BİLGİSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
Niteleme sıfatları nasıl sorusu sorularak bulunur.    (D/Y)
 İşaret sıfatları ek almazlar.   (D/Y)
Soru sıfatları ismi soru yoluyla belirtir.   (D/Y)
Sıra sayı sıfatları kesir ifade eden ismi bütün şekilde belirten sıfatlardır.  (D/Y)
Yapı bakımından basit sıfatlar kök halindedirler.  (D/Y)
Yapı bakımından bileşik sıfatlar kök halindedirler. (D/Y)
Yapı bakımından türemiş sıfatlar yapım eki almazlar. (D/Y)
  CEVAPLAR:1.D/2.D/3.D/4.Y/5.D/6.Y/7.Y
                              
Sıfat tamlamaları bir sıfatla bir adın oluşturduğu tamlamalardır.  (D/Y)
Sıfatlar adların niteliklerini, ne durumda olduklarını, sayılarını, ölçülerini göstereni soran yada belirten sözcüklerdir.  (D/Y)
Sıfatlar ``-ce,-cek, -cik, -imsi, -imtrak ´´ ekleriyle küçültülür.  (D/Y)
`` Bu kitap´´  taki  ``bu´´ soru sıfatıdır.   (D/Y)
CEVAPLAR: 1.D/2.D/3.D/4.Y

``Şu´´ işaret sıfatıdır.  (D/Y)
Kaç bir belgisiz sıfattır.  (D/Y)
``Yeşil hırka ´´ niteleme sıfatıdır.  (D/Y)
Belgisiz sıfatlar belirsizlik anlamı taşıyan sıfatlardır. (D/Y)
Sıfatların nitelik veya nicelik belirtmesi gerekmez. (D/Y)
`` Ağır tankların tekerlekleri arasında´´ cümlesi sıfattır. (D/Y)
CEVAPLAR: 1.D/2.Y/3.D/4.D/5.Y/6.D

Sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır.  (D/Y)
İşaret sıfatları çekim eki alırsa işaret zamiri olurlar. (D/Y)
İsim tamlamaları sıfat olamaz. (D/Y)
Unvan sıfatları ismin önüne veya sonuna getirilebilir. (D/Y)
Belirtme sıfatları 3 gruba ayrılır.  (D/Y)
CEVAPLAR:1.D/2.D/3.Y/4.D/5.Y

Üstünlük sıfatları ``daha´´ zarfıyla yapılır.  (D/Y)
Belirtme sıfatları varlıkları çeşitli yönden belirten sıfatlardır.  (D/Y)
Niteleme sıfatlarında isme ``ne zaman´´ sorusu sorulur. (D/Y)
Sıfatlar isimler gibi çekim eki almaz.  (D/Y)
Üleştirme sayı sıfatı varlıkların eşit bölüşünü gösteren sıfatlardır.  (D/Y)
CEVAPLAR:1.D/2.D/3.Y/4.D/5.D  

Sıfatlar 3’e ayrılır.  (D/Y)
Bir sıfat birden fazla ismi niteleyemez.  (D/Y)
Fiilimsi sıfatlarda bazı ekler sessiz yumuşamasına uğrayabilir.  (D/Y)
Mavi elbise niteleme sıfatıdır. (D/Y)
Birden çok sıfat bir ismi niteleyemez. (D/Y)
En üstünlük derecesi sıfatı ``en´´ zarfıyla yapılır. (D/Y)
CEVAPALAR:1.Y/2.Y/3.D/4.D/5.Y/6.D

``O günlerin artığı birkaç anı´´ cümlesinde işaret ve sayı sıfatı kullanılmıştır.  (D/Y)
Asıl sayı sıfatları varlıkların sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır.  (D/Y)
Ne, ne kadar gibi sözcükler sadece soru sıfatı olarak kullanılırlar.  (D/Y)
``Bu elbiseyi alalım.´´ cümlesinde işaret sıfatı kullanılmıştır.  (D/Y)
CEVAPLAR:1.Y/2.D/3.Y/4.D

Sıfat isimden sonra gelir. (D/Y)
``Bazı öğrenciler çok uysaldır.´´ cümlesinde işaret sıfatı kullanılmıştır.  (D/Y)
Sıfatlar çekim eki alırlarsa adlaşmış sıfat olurlar. (D/Y)
Sıfat-fiil eki almış bazı sözcükler kalıplaşarak isim olmuşlardır. (D/Y)
```Bu araba kiralıkmış.´´ soru sıfatıdır. (D/Y)
Pekiştirme sıfatlarında bazen ünlü türemeside olabilir. (D/Y)
CEVAPLAR:1.Y/2.Y/3.D/4.D/5.Y/6.D

Sayı sıfatları varlıkların nicelik durumlarını belirten sıfatlardır. (D/Y)
``Çiçekli örtü´´ basit bir sıfattır. (D/Y)
Cevabı sıfat tamlaması olan cümlelerde soru anlamı sıfatla sağlanmış demektir. (D/Y)
``Küçücük çocuk´´ adlaşmış sıfattır. (D/Y)
Sıfat fiillerin 7 tane eki vardır. (D/Y)
Bir sıfat hâl eki almış bir isimle tümlenemez. (D/Y)
CEVAPLAR:1.D/2.Y/3.D/4.Y/5.D/6.Y


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS