ads

DİVAN ŞAİRLERİ VE ESERLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, DİVAN ŞAİRLERİ VE ESERLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
Türk Edebiyatı
DİVAN Şairleri

Edebiyat, yazarların meydana getirdiği bir cumhuriyettir

Boşluk Doldurma Soruları
Divan şiirinde ……. deyince akla Kadı Burhanettin gelir.
Türk Edebiyatında ilk hamsenin sahibi …..…..’dir
“Hamame”nin yazarı ……’dir.
 ilk büyük seyahatname yazarı ……’dir.
Nabi'nin mesnevilerinin adı  ….….
Aşık Paşa'nın ünlü mesnevisinin adı ……’dir.
Baki  …….’ni Yazmıştır.
Ahmedi ………….  mesnevisinin sahibidir.
‘’Mesnevi” adlı eser ..… ‘ya aittir.
 “Tuhfetü’l Haremeyn adlı eser …..….’ye AittirBoşluk Doldurma Cevapları
1) Tuyuğ
2)Ali Şir Nevai
3)Şeyhi
4)Evliya Çelebi
5)Hayriye ve Hayrabad
6)Garipname
7)Kanuni Mersiyesi
8)iskendername
9)Mevlana
10)Nabi
Doğru Yanlış soruları

Cemşîd ü Hurşid'i ahmedi’nin eseridir.( )
Garibname, fakrname, vasf’ı hal Cem sultan’ın eserleridir.( )
  Terkib-i Bend Bağdatlı Ruhi’nin eseridir.( )
"Kanuni Mersiyesi’’ Esrar Dede’nin eseridir.( )
 Fıh-i Ma-Fıh-i, Mecâlis-i Seb’a, Muhibbi’nin eserleridir.( )
 Hadikatü’s-Süeda,Türkçe Divan fuzuli’nin eserleridir.( )
 Hoca Dehhani  Divan edebiyatının Anadolu’daki ilk temsilcisi olarak    kabul edilir.(  )
Leyla ve Mecnun,Bengü  Bade ,Rindü Zahid Mevlanın eserleridir. ( )
Mesnevi,Divan-ı Kebir,Mektubat Itri’nin eserleridir.( )
İksîr-üs Saadet fî Esrâr-ül İbâdet ve Tercîh-üt Tavzîh adlı iki eseri daha vardır. ( )


Doğru Yanlış Cevapları
1) D
2)Y
3)D
4)Y
5)Y
6)D
7)D
8)Y
9)Y
10)D

Test soruları
 1) Divan şiirinin son büyük ustası kabul edilen şair, kimdir?    
 A)Nedim B) Şeyh Galip C) Fuzuli D) Nefi E)Necati

2) Çarhname mesnevisi hangi şaire aittir ?
  A) Şeyhi B)Itri C) Nedim D) Fuzuli E) Ahmed Fakih

3)  "Cihannüma" ve "Fezleke eserlerinin yazarı kimdir ?  
A)Evliya Çelebi B)Cem Sultan C)Katip Çelebi D)Nabi E)Baki

4) Hüsn ü Aşk Mesnevisinin yazarı kimdir?
   A)Mevlana B)Ali Şir Nevai C)Şeyh Galip D)Nedim E)Nefi

5) Harname adlı eserin sahibi kimdir?
A)Evliya Çelebi B)Aşık Paşa C)Zati D)Hayali E)Şeyhi

6)  Cemşid ü Hurşid, İskendername hangi yazarın eserleridir?
A)Ahmedi  B)Hoca Dehhani C)Süleyman Çelebi D)Nesimi E)Nefi

7)Garipname adlı eserin sahibi hangisidir?
A)Kadı Burhanettin B)Mevlana C)Nabi D)Aşık Paşa E)Necati

8) Mantıku’t-Tayr eserinin sahibi kimdir?
A)Nefi B)Gülşehri C)Şeyhi D)Ahmedi E)Neşati

9) Hadikatü’s-Süeda, Beng ü Bade hangi yazarın eserleridir?
Baki   B) Nefi   C) Naili D) Fuzuli   E) Nesimi

10) Harameyn” ve “Surname”eserlerinin sahibi kimdir?
A) Nefi   B) Nabi   C) Bağdatlı Ruhi   D) Ahmet Paşa   E) Necati


Test Soruları Cevapları
1) B
2)E
3)C
4)C
5)E
6)A
7)D
8)B
9)D
10)BKlasik Sorular
1) Fuzuli ile Bakiyi benzerliklerini yazınız.
2)Şeyh Galip ile Nabi ‘nin benzerliklerini yazınız.


Klasik Sorular Cevaplar
1)
Fuzuli ilahi aşkı,Baki insani aşkı işlemiştir.
Fuzuli Azeri Türkçesiyle ,Baki  İstanbul Türkçesiyle şiir yazmıştır.
Fuzuli hem şiir hem de nesir alanında eserler vermiştir.
Baki nesir türünde eser yazmamıştır.
2) Nabi’nin dili dönemine göre yalındır, Şeyh Galip’in dili ise süslü ve sanatlıdır.
Nabi “Hikemi Üslup“un, Şeyh Galip ise “Sebk-i Hindi” akımının en önemli temsilcisidir.
İkisi de mesnevi yazmıştır.


HAZIRLAYAN = EREN YILDIZ


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS