ads

DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI, DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA, DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
 10.SINIF DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA YAPRAĞI
1-DİVAN EDEBİYATININ KURUCUSU ..............
2-TASAVVUF EDEBİYATININ ANADOLUDAKİ KURUCUSU........................................
3-GAZELİN İLK BEYİTİNE.................SON BEYİTİNE...................DENİR.
4-KASİDENİN BEYİT SAYISI...........İLE ..............ARASINDA DEĞİŞİR.
5-KASİDEDE ŞAİRİN KENDİNİ ÖVDÜĞÜ BÖLÜME.............      DENİR.
6-BEŞ MESNEVİDEN OLUŞAN ESERE..................DENİR.
7-BİYOGRAFİNİN DİVAN EDEBİYATINDAKİ KARŞILIĞINA ...........................DENİR.
8-DİVAN EDEBİYATI ........................VE ......................EDEBİYATINDAN ETKİLENMİŞTİR.
9-DİVAN EDEBİYATINDA .....................ÖLÇÜSÜ KULLANILMIŞTIR.
10-KADI BURHANETTİN DİVAN EDEBİYATINA KAZANDIRMIŞTIR. TÜRKLER BULMUŞTUR. BU NAZIM ŞEKLİNE............................DENİR.
11-HZ.MUHAMMED’İ ÖVMEK İÇİN YAZILAN ŞİİRLERE..............DENİR.
12-ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİNİ ANLATAN ESERLERE................DENİR.
13-DİVAN EDEBİYATINDA NAZIM BİRİMİ............
14-MESNEVİ   ...........       EDEBİYATINDAN ALINMIŞTIR.
15-KANUNİ MERSİYESİ................... AİTTİR.
16-SÜSLÜ NESRİN TEMSİLCİSİ..............
17-DİVAN EDEBİYATININ EN UZUN NAZIM BİÇİMİDİR.HER BEYTİ KENDİ ARASINDA KAFİYELİDİR.BU TÜR............
18-GARİPNAME..............................AİTTİR.
19-ŞİKAYETNAME...................AİTTİR.TÜRÜ.................
20-SULTANU’Ş-ŞUARA UNVANINI ALAN KANUNİ MERSİYESİ’Nİ YAZAN KİŞİ....................
21-ÖĞRETİCİ TARZDA ESER VERMİŞTİR. HAYRİYYE VE HAYRABAD BU KİŞİYE AİTTİR. İSMİ ANILAN KİŞİ...........
22-LALE DEVRİ ŞAİRİDİR.HECE VEZNİYLE YAZAN İLK DİVAN ŞAİRİDİR.BU KİŞİ .......................
23-ŞARKI TÜRÜNÜN KURUCUSU.........
24-SÜHEYL Ü NEVBAHAR...................................AİTTİR.
25-GAZELDE BEYİT SAYISI  .......İLE ..........ARASINDADIR.
26-DİVAN ŞAİRLERİNİN ŞİİRLERİNİ TOPLADIĞI ESERE.............. DENİR.
27-KASİDELERİYLE ÜNLÜDÜR.ELEŞTİRİLERİ ÜNLÜDÜR.BU KİŞİ..............
28-SİHAM-I KAZA .............................AİTTİR.
29-LEYLA VÜ MECNUN, BENG Ü BADE,ENİSÜL KALB,SU KASİDESİ..........................AİTTİR.
30-FARSÇA İLE TÜRKÇEYİ KARŞILAŞTIRAN, TÜRKÇENİN FARSÇADAN ÜSTÜN OLDUĞUNU ANLATAN ESER............................................DIR. YAZARI...............................................DİR.
31-BAKİ’NİN HOCASIDIR. GÖZLERİ AMADIR. GAZELLERİ GÜZELDİR..................................
32-MESNEVİNİN BEYİT SAYISI............................
33-DİVAN EDEBİYATININ SON BÜYÜK TEMSİLCİSİ...................................
34-HÜSN Ü AŞK..............................................AİTTİR.
35-ASIL ADI SİNAN’DIR. GÖZ DOKTORUDUR.HARNAME ADLI HİCİV TÜRÜNDEKİ MESNEVİSİ MEŞHURDUR.BU KİŞİ.................................
36-Dille ilgili eserlerimiz..................................................ve .......................................................................dir.
37-Fatih zamanında yaşamıştır. KEREM redifli kasidesi ünlüdür. Bu kişi...............................
38-Sebk-i Hindi’nin edebiyatımızdaki temsilcisidir. Dili ağırdır. Hüsn ü Aşk’ı önemlidir........................
39-Peygamberimizin doğumunu anlatan eserin ismi.............................................dir. Yazarı......................
40-Mahallileşmanin edebiyatımızdaki temsilcisi...................................dir.
41-Seyahatname adlı eseri ünlüdür. Nesri sadedir. Bu kişi ......................................................
42-Türklere ait nazım biçimleri ........................ve .....................................dur.
43-Gazelin halk edebiyatındaki karşılığı .............................İslamiyet öncesinde  karşılığı  ise..................................
44-Arap kökenli olan asıl adı Abdullah adlı kişinin mücadelesini anlatan esere........................ denir.
45-Kasidenin düğün,bayram,kış,bahar tasvirlerinin yapıldığı bölüme............................denir.
46-Ömer HAYYAM.....................................türünde önemlidir.
47-Orta nesrin temsilcisi ........................................dir.
48-Terkibi bentler çoğunlukla..........ile ....................beyitten    oluşur.
49-Fuzuli’nin peygamberimizi anlattığı kasidenin ismi............................................
50-Peygamberimizin doğumu,miraca yükselmesi vb. Olayların anlatıldığı eserin ismi.............................................
51-Kasidede din ve devlet büyüklerinin övüldüğü bölüme...............................................denir.
52-Bir kişiyi övmek amacıyla yazılan şiirlere ------------------denir.
53-Selçuklu Şehnamesi.............................................aittir.
54-Yusuf u Züleyha mesnevisi...........................................aittir.
55-Yergileriyle ünlü olan idam edilerek öldürülen şairimiz................................
56-Divan edebiyatında genellikle ............................kafiye kullanılmıştır.
57-Kerbela olayının anlatıldığı HADİKATÜ’S SÜEDA.....................................aittir.
58-Öğretici,hikmetli şiirler yazan şairimiz........
59-Kasidede ALLAH’A yalvarma şiirlerini ele alan bölüme..........................denir.
60-İstanbul şairi olarak tanınan şairdir. Yerli ve mahalli konuları ele almıştır.Şarkıları ünlüdür. Bu kişi  .......................dir.
61-Divan edebiyatında ..................için kafiye önemlidir.
62-Risaletü’n Nushiyye ................................aittir.
63-Mevlit’in yani VESİLETÜ’N NECAT’ın yazarı........................
64-Hiciv türünün üstadı olarak bilinen...........
65-Keşfü’z Zünun ..............................aittir.
66-Nasrettin Hoca  ...................ile ünlüdür.
67-Çağatay Türkçesini kullanmıştır. Muhakemetü’l Lügateyn adlı eseri önemlidir................................
68-Kabusname........................................... aittir.
69-Öküzlere özenip kulaklarından olan eşeğin hikayesini anlatan eserin ismi......................
70-Fuzuli, Baki ve Nedim ...........................türünde önemlidir.
71-Baki eserlerinde ...............konulara pek değinmemiştir.
72- En iyi LEYLA VÜ MECNUN mesnevisini yazan şairimiz...........
73-Bir kimseyi yermek için yazılan şiirlere...................denir.
74-Maninin divan edebiyatındaki karşılığına........................  denir.
75-Bir kimsenin ölümü üzerine yazılan şiirlere divan edebiyatında...................................... denir. Halk edebiyatındaki karşılığına ise.......................  denir.
76-HZ. Peygamberin dış görünüşünü anlatan eserlere........................ denir.
77-Tarihi belge yazanlara ................................ denir.
78-Su KASİDESİ’NDE .....................................................anlatılır.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS