DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI, DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA, DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
 10.SINIF DİVAN EDEBİYATI ÇALIŞMA YAPRAĞI
1-DİVAN EDEBİYATININ KURUCUSU ..............
2-TASAVVUF EDEBİYATININ ANADOLUDAKİ KURUCUSU........................................
3-GAZELİN İLK BEYİTİNE.................SON BEYİTİNE...................DENİR.
4-KASİDENİN BEYİT SAYISI...........İLE ..............ARASINDA DEĞİŞİR.
5-KASİDEDE ŞAİRİN KENDİNİ ÖVDÜĞÜ BÖLÜME.............      DENİR.
6-BEŞ MESNEVİDEN OLUŞAN ESERE..................DENİR.
7-BİYOGRAFİNİN DİVAN EDEBİYATINDAKİ KARŞILIĞINA ...........................DENİR.
8-DİVAN EDEBİYATI ........................VE ......................EDEBİYATINDAN ETKİLENMİŞTİR.
9-DİVAN EDEBİYATINDA .....................ÖLÇÜSÜ KULLANILMIŞTIR.
10-KADI BURHANETTİN DİVAN EDEBİYATINA KAZANDIRMIŞTIR. TÜRKLER BULMUŞTUR. BU NAZIM ŞEKLİNE............................DENİR.
11-HZ.MUHAMMED’İ ÖVMEK İÇİN YAZILAN ŞİİRLERE..............DENİR.
12-ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİNİ ANLATAN ESERLERE................DENİR.
13-DİVAN EDEBİYATINDA NAZIM BİRİMİ............
14-MESNEVİ   ...........       EDEBİYATINDAN ALINMIŞTIR.
15-KANUNİ MERSİYESİ................... AİTTİR.
16-SÜSLÜ NESRİN TEMSİLCİSİ..............
17-DİVAN EDEBİYATININ EN UZUN NAZIM BİÇİMİDİR.HER BEYTİ KENDİ ARASINDA KAFİYELİDİR.BU TÜR............
18-GARİPNAME..............................AİTTİR.
19-ŞİKAYETNAME...................AİTTİR.TÜRÜ.................
20-SULTANU’Ş-ŞUARA UNVANINI ALAN KANUNİ MERSİYESİ’Nİ YAZAN KİŞİ....................
21-ÖĞRETİCİ TARZDA ESER VERMİŞTİR. HAYRİYYE VE HAYRABAD BU KİŞİYE AİTTİR. İSMİ ANILAN KİŞİ...........
22-LALE DEVRİ ŞAİRİDİR.HECE VEZNİYLE YAZAN İLK DİVAN ŞAİRİDİR.BU KİŞİ .......................
23-ŞARKI TÜRÜNÜN KURUCUSU.........
24-SÜHEYL Ü NEVBAHAR...................................AİTTİR.
25-GAZELDE BEYİT SAYISI  .......İLE ..........ARASINDADIR.
26-DİVAN ŞAİRLERİNİN ŞİİRLERİNİ TOPLADIĞI ESERE.............. DENİR.
27-KASİDELERİYLE ÜNLÜDÜR.ELEŞTİRİLERİ ÜNLÜDÜR.BU KİŞİ..............
28-SİHAM-I KAZA .............................AİTTİR.
29-LEYLA VÜ MECNUN, BENG Ü BADE,ENİSÜL KALB,SU KASİDESİ..........................AİTTİR.
30-FARSÇA İLE TÜRKÇEYİ KARŞILAŞTIRAN, TÜRKÇENİN FARSÇADAN ÜSTÜN OLDUĞUNU ANLATAN ESER............................................DIR. YAZARI...............................................DİR.
31-BAKİ’NİN HOCASIDIR. GÖZLERİ AMADIR. GAZELLERİ GÜZELDİR..................................
32-MESNEVİNİN BEYİT SAYISI............................
33-DİVAN EDEBİYATININ SON BÜYÜK TEMSİLCİSİ...................................
34-HÜSN Ü AŞK..............................................AİTTİR.
35-ASIL ADI SİNAN’DIR. GÖZ DOKTORUDUR.HARNAME ADLI HİCİV TÜRÜNDEKİ MESNEVİSİ MEŞHURDUR.BU KİŞİ.................................
36-Dille ilgili eserlerimiz..................................................ve .......................................................................dir.
37-Fatih zamanında yaşamıştır. KEREM redifli kasidesi ünlüdür. Bu kişi...............................
38-Sebk-i Hindi’nin edebiyatımızdaki temsilcisidir. Dili ağırdır. Hüsn ü Aşk’ı önemlidir........................
39-Peygamberimizin doğumunu anlatan eserin ismi.............................................dir. Yazarı......................
40-Mahallileşmanin edebiyatımızdaki temsilcisi...................................dir.
41-Seyahatname adlı eseri ünlüdür. Nesri sadedir. Bu kişi ......................................................
42-Türklere ait nazım biçimleri ........................ve .....................................dur.
43-Gazelin halk edebiyatındaki karşılığı .............................İslamiyet öncesinde  karşılığı  ise..................................
44-Arap kökenli olan asıl adı Abdullah adlı kişinin mücadelesini anlatan esere........................ denir.
45-Kasidenin düğün,bayram,kış,bahar tasvirlerinin yapıldığı bölüme............................denir.
46-Ömer HAYYAM.....................................türünde önemlidir.
47-Orta nesrin temsilcisi ........................................dir.
48-Terkibi bentler çoğunlukla..........ile ....................beyitten    oluşur.
49-Fuzuli’nin peygamberimizi anlattığı kasidenin ismi............................................
50-Peygamberimizin doğumu,miraca yükselmesi vb. Olayların anlatıldığı eserin ismi.............................................
51-Kasidede din ve devlet büyüklerinin övüldüğü bölüme...............................................denir.
52-Bir kişiyi övmek amacıyla yazılan şiirlere ------------------denir.
53-Selçuklu Şehnamesi.............................................aittir.
54-Yusuf u Züleyha mesnevisi...........................................aittir.
55-Yergileriyle ünlü olan idam edilerek öldürülen şairimiz................................
56-Divan edebiyatında genellikle ............................kafiye kullanılmıştır.
57-Kerbela olayının anlatıldığı HADİKATÜ’S SÜEDA.....................................aittir.
58-Öğretici,hikmetli şiirler yazan şairimiz........
59-Kasidede ALLAH’A yalvarma şiirlerini ele alan bölüme..........................denir.
60-İstanbul şairi olarak tanınan şairdir. Yerli ve mahalli konuları ele almıştır.Şarkıları ünlüdür. Bu kişi  .......................dir.
61-Divan edebiyatında ..................için kafiye önemlidir.
62-Risaletü’n Nushiyye ................................aittir.
63-Mevlit’in yani VESİLETÜ’N NECAT’ın yazarı........................
64-Hiciv türünün üstadı olarak bilinen...........
65-Keşfü’z Zünun ..............................aittir.
66-Nasrettin Hoca  ...................ile ünlüdür.
67-Çağatay Türkçesini kullanmıştır. Muhakemetü’l Lügateyn adlı eseri önemlidir................................
68-Kabusname........................................... aittir.
69-Öküzlere özenip kulaklarından olan eşeğin hikayesini anlatan eserin ismi......................
70-Fuzuli, Baki ve Nedim ...........................türünde önemlidir.
71-Baki eserlerinde ...............konulara pek değinmemiştir.
72- En iyi LEYLA VÜ MECNUN mesnevisini yazan şairimiz...........
73-Bir kimseyi yermek için yazılan şiirlere...................denir.
74-Maninin divan edebiyatındaki karşılığına........................  denir.
75-Bir kimsenin ölümü üzerine yazılan şiirlere divan edebiyatında...................................... denir. Halk edebiyatındaki karşılığına ise.......................  denir.
76-HZ. Peygamberin dış görünüşünü anlatan eserlere........................ denir.
77-Tarihi belge yazanlara ................................ denir.
78-Su KASİDESİ’NDE .....................................................anlatılır....sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "DİVAN EDEBİYATI BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI"

Back To Top