TÜRKÜ NEDİR, TÜRKÜ ÇEŞİTLERİ/TÜRLERİ

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
TÜRKÜ NEDİR, TÜRKÜ ÇEŞİTLERİ, TÜRKÜ TÜRLERİ, TÜRKÜ, TÜRKÜ TÜRLERİ NELERDİR MADDE MADDE ÖZELLİKLERİ , HALK EDEBİYATI,
TÜRKÜ NEDİR, TÜRKÜ ÇEŞİTLERİ/TÜRLERİ
Anonim halk şiirinin en yaygın ve en çok sevilen biçimidir. Türküler birbirinden farklı ezgilerle söylenir. Türküler genellikle anonimdir, ancak söyleyeni belli olan türküler de vardır.


Türküler ezgileri, konuları ve yapıları yönünden olmak üzere
üç değişik şekilde sınıflandırılır:

➤ Ezgilerine Göre Türküler: Türküler ezgilerine göre usullü ve
usulsüzler olmak üzere ikiye ayrılır. Usullü türküler oyun havalarıdır.
Usulsüz türkülerin divan, bozlak, hoyrat, kayabaşı
gibi çeşitleri vardır, bunlar uzun havalardır.

➤ Konularına Göre Türküler: Türküler konuları yönünden çok
çeşitlilik gösterir. Ninniler, çocuk türküleri, doğa konulu türküler,
aşk, kahramanlık ve askerlik türküleri, tören ve iş türküleri,
en yaygın olanlarıdır.

➤ Yapılarına Göre Türküler: Türküler bent ve kavuştak bölümlerinin
kümelenişi yönünden çok değişik yapılarda görünürler.
Kavuştak bölümleri incelenirse, kavuştak bölümü 1, 2, 3
ve 4 dize olan türküler veya kavuştaksız türkülerin var olduğu
görülür. Bentlerin yapısına bakılırsa, bentleri dörtlük, üçlük, ikilik
biçiminde olan türkülerin bulunduğu görülür.
...sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "TÜRKÜ NEDİR, TÜRKÜ ÇEŞİTLERİ/TÜRLERİ"

Back To Top