ads

ÇALIŞMA KAĞITLARI, TÜRKÜ ŞARKI BENZERLİK FARKLILIK, TÜRKÜ VE ŞARKI KARŞILAŞTIRMASI, TÜRKÜ VE ŞARKI KARŞILAŞTIRMASI ÇALIŞMA KAĞIDI, 


TÜRKÜ
Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun,
Gördün güzelleri beni unuttun,
Sılaya gelmeye yemin mi ettin.

Gayri dayanacak özüm kalmadı,
Mektuba yazacak sözüm kalmadı.

Yârim sen gideli yedi yıl oldu,
Diktiğin fidanlar meyveye geldi,
Seninle gidenler sılaya döndü.

Gayri dayanacak özüm kalmadı,
Mektuba yazacak sözüm kalmadı


ŞARKI
Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan
Mâ’-i Tesnîm içelim Çeşme-i Nev-peydâdan
Görelim âb-ı hayât akdığın ejderhâdan
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a

Geh varub havz kenârında hırâmân olalım
Geh gelüb Kasr-ı Cihân seyrine hayrân olalım
Gah şarkî okuyub gâh gazel-hân olalım
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
NEDIM

a. I. ………………, II. ……………… geleneğine bağlı olarak oluşturulmuştur.
b. I.nin ………… bir dili vardır, II. ……… bir dille yazılmıştır.
c. I. …………… niteliklidir,yani söyleyeni belli değildir; II.nin ise ……………… bellidir.
d. Her ikisinde de tekrarlanan bölümler vardır. Halk edebiyatından buna ……………, Divan edebiyatında ………… adı verilir.
e. I. ………… ölçüsüyle, II. ………… ölçüsüyle yazılmıştır.
f. I.de ………………… ve redif; II.de ………………… ve redif kullanılmıştır.
g. Her ikisinde de aşk, özlem, ayrılık gibi konular işlendiğinden ………………… türüne örnek oluşturur.
h. Her iki tür de ……………………… söylenmeye uygundur.
i. I.de …………………………; II.de …………………………… sözcüklere yer verilmiştir.
j. Her ikisi de …………………… özgü nazım biçimleridir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS