ads

AŞIK TARZI HALK ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ MADDE MADDE, AŞIK TARZI HALK ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ, AŞIK TARZI HALK ŞİİRİ, HALK EDEBİYATI, AŞIK TARZI HALK ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

Âşık Tarzı Halk Şiiri

 • Âşık denilen saz ozanlarının bağlama eşliğinde çalıp söyledikleri şiirlerdir.

 • Âşıklar, genel olarak gezgindir, bağlamaları omuzlarında diyar diyar gezerler.

 • Âşık tarzı halk şiirinde dinî ve tasavvufî konulara yer verilmez.

 • Aşk, özlem, ayrılık, gurbet, ölüm ve doğa, bu şiirin işlediği temel konulardır.

 • Âşıklar şiirlerini bağlama eşliğinde, özel bir ezgiyle ve irticalen (herhangi bir ön hazırlık yapmadan) söylerler.

 • Âşıkların büyük bölümü eğitim görmemiş, halktan insanlardır.

 • Şehir kültürüyle içli dışlı olmamışlardır.

 • Âşık şiirinde dörtlük birimi ve hece ölçüsü kullanılır.

 •  Yarım ve cinaslı uyak yaygındır. 17. yüzyıldan sonra beyit birimi ve aruz ölçüsünü kullanan şairlerede rastlanır.

 • Âşık şiirinde koşma, semai, destan gibi nazım biçimleri; güzelleme, koçaklama ve taşlama gibi nazım türleri yaygın olarak kullanılır.

 • Âşıkların şiirlerinin toplandığı defterlere "cönk" denir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS