ads

 DİVAN VE HALK EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, DİVAN EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ,  HALK EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 

Aşağıda verilen bilgilerin hangi edebiyat dönemimize ait olduğunu belirleyiniz. Ortak özellikleri de dikkate alınız.
Özellik
Halk
Edebiyatı
Divan
Edebiyatı
Ortak özellik
İslami dönemde oluşmuş bir edebiyattır.Hece ölçüsüyle yazılır.Dörtlük birimi kullanılır.Soyut bir edebiyattır.Anlatımda mazmunlara yer verilir.Dönemin zihniyetini yansıtır.Aruz ölçüsüyle ahenk oluşturulur.Arapça-Farsça- Türkçe karışımı ağır bir dil kullanılır.Nazım ön plandadır.Halkın konuştuğu dil kullanılır.Anlatılanlar gözleme dayalıdır.Şiirlerin belli bir başlığı yoktur, nazım biçimine ve türüne göre ad­landırılır.Söyleyişte kusursuzluk aranır.Şiirlerde mahlas kullanma geleneği vardır.Aşk, tasavvuf, doğa, ayrılık, gurbet, özlem gibi konular işlenir.Saz eşliğinde doğaçlama olarak söylenir.Tüm ürünlerin söyleyeni bellidir.İslamiyetten önceki Türk edebiyatının bir devamı niteliğindedir.Söz sanatlarına, mecazlı söyleyişlere çokça yer verilir.Söyleyiş güzelliğinden çok, konu ön plandadır.Yüksek zümreye, aydın kesime hitap eder.Ürünlerinin çoğu Arap ve İran edebiyatından alınmadır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS