ads

HALK EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI
DOĞRU YANLIŞ SORULARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ, 

Aşağıdaki bilgileri doğru/yanlış (D - Y) olarak değerlendiriniz.
a. Halk edebiyatı İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının bir devamı niteliğindedir.
k. Koşma, semai, varsağı, ilahi, destan gibi nazım biçimleri ve türleri kullanılır.
f. Ulusal bir edebiyattır.
p. Şiirlerde başlık yoktur, şiirler biçimleriyle adlandırılır.
u. Türkü, şarkı türünden geliştirilerek oluşturulmuş bir türdür.
c. Halk edebiyatında halkın konuşma dili kullanılır.
m. Güzelleme, tekke edebiyatında kullanılan bir nazım türüdür.
h. Şairler şiirlerini “münşeat” adı verilen defterlerde toplarlar.
s. Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir.
y. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren halk şairleri, divan şairlerinden etkilenerek aruzun belirli kalıplarıyla şiirler yazmayı denemişlerdir.
b. Halk edebiyatı ürünlerinin tümü anonim niteliktedir.
l. Söyleyişte kusursuzluğa önem verilir.
g. Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hecedir.
r. Şiirlerde genellikle tam ve zengin uyaklar kullanılır.
v. Koşma, İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatındaki sagunun benzeridir.
d. Soyut bir edebiyattır; gözleme yer verilemez.
n. Mahlas geleneğine bu edebiyatta rastlanmaz.
i. Divan edebiyatında olduğu gibi bu edebiyat da nesir ağırlıklıdır.
ş. Aruz ölçüsü ile şiir yazanlar olmasına rağmen asıl ölçü hece ölçüsüdür.
t. Halk edebiyatında söz sanatlarına ya da mazmunlara hiç rastlanmaz.
z. Halk edebiyatında hecenin en çok yedili, sekizli, on birli kalıpları kullanılmıştır.
e. Halk sanatçısının amacı hüner göstermektir.
o. Halk edebiyatının en küçük nazım biçimi manidir.
j. İslam uygarlığı çevresinde 13. yüzyılda başlayan halk edebiyatı, anonim halk verimleri ve tekke
(tarikat) ürünleri biçiminde iki kolda yürürken bu edebiyata 16. yüzyılda âşık edebiyatı olarak adlandırdığımız
üçüncü bir kol eklenmiştir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS