ads

DANİŞMENDNAME VE SALTUKNAME ÇALIŞMA KAĞIDI SORULARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, DANİŞMENDNAME VE SALTUKNAME, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, 

klasik sorular
1)Dânişmendnâme nedir kısaca açıklayınız.


2)Saltukname destanının özelliklerini maddeler halinde yazınız (üç madde)

 boşluk doldurma
1)Dânişmendnâme ilk olarak……………………… tarafından kaleme alınmıştır.
2) Dânişmendnâme ………………….yy da yazıya geçirilmiştir.
3) Dânişmendnâme destanı yaklaşık olarak …………….  Yıllık bir dönemi içerir.
4) Hem tarihi olayların hem de metinlerin yazıya geçirilişi açısından Dânişmend Gazi Destanı, ……………………..ve ……………… zincirinin ikinci halkasını oluşturur.
5) Saltukname Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem'in şehzadeliği esnasında verdiği talimat üzerine  ……………………………. tarafından kaleme alınmıştır.
6) Saltukname ……..senelik bir çalışma sonucunda Türk sözlü geleneğinden toplanarak……..yılında tamamlanmış ve kitaplaştırılmıştır
7)Saltukname destanı yazıya geçirilmiş ilk …………………hikâyesini içermektedir.
 8) Saltukname, 13. yüzyıl alp-erenlerinden olan ve Rumeli’nin Türkleşmesinde büyük rolü bulunan …………………‘un efsanevi hayatını anlatan Anadolu Türk destanlarından biridir.
9) Dânişmendnâme ……………….. destan adıyla anılmaktadır
10) Dânişmend Gazi Destanın sonunda, Selçuklular'ın tahtında ……………………….'in bulunduğu kaydedilmiştir.

doğru yanlış
( ) Dânişmend Gazi Destanı Danişmendliler’in kahramanlıklarını, bunların Bizanslı, Haçlı ve Ermeniler’le olan savaşlarını anlatır.
( ) Danişmendnâme ilk olarak  İbni Alâ’nın emriyle, yazıcılarından II. İzzeddin Keykâvus tarafından derlendi
( ) Saltukname, 13. yüzyıl alp-erenlerinden olan ve Rumeli’nin Türkleşmesinde büyük rolü bulunan Sarı Saltuk'un efsanevi hayatını anlatan Anadolu Türk destanlarından biridir.
( ) Dânişmendnâme  13. yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır.
( ) Dânişmend Gazi Destanı, on dokuz meclisten oluşan büyük bir eserdir.
( ) Dânişmend Gazi Destanı, Battal Gazi Destanı'nın tamam olduğunu, Battal Gazi ve arkadaşlarının ebediyete intikal ettiğini bildiren cümlelerle başlar.
( )Saltukname 4 ciltten oluşmuştur.
( )Saltukname  Sarı Saltuk’un İslamiyeti yaymak için giriştiği savaşları anlatan destani eserdir.
( ) Saltukname’de Sarı Saltuk’un ölümünden sonraki olaylara da yer verilmemiştir.
( ) Dânişmendnâme 18. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 19. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

testler

1) Aşağıdakilerin hangisinde destan-ulus eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Türeyiş – Uygur                    B) Ergenekon - Göktürk
C) Manas – Kırgız                      D) Alp Er Tunga - Saka
E) Danişmend Gazi – Karahanlı
2) Dânişmendnâme kaçıncı yüzyılda yazıya geçirilmiştir?
A)10                  B)11                 C)12               D)13                E)14
3)Saltukname kaç yılında tamamlanmış ve kitaplaştırılmıştır?
A) 1478                B)1479                 C)1480              D)1481         E)1482 
4) Anadolunun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan İslâmî Devir Türk destanı hangisidir?
A) Manas               B) Şehname         C) Yaratılış
D) Danışmendname            E) Oğuz Kağan
5) ①Dânişmend Gazi Destanı Danişmendliler’in kahramanlıklarını, bunların Bizanslı, Haçlı ve Ermeniler’le olan savaşlarını anlatır.
     ②) Dânişmendnâme  13. yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır.
     ③Dânişmendnâme 15.YY. da yazıya geçirilmiştir.
     ④Saltukname  1516-1534 yılları arasında Ebu'l-Hayr-ı Rumi tarafından derlenmiştir.

    Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
A)          B)①②         C)②③          D)③④          E)①④
6) Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen destanların tümü İslamiyet sonrasına aittir?
A) Şu - Köroğlu - Manas - Alp Er Tunga
B) Saltukname - Danişmendname - Manas - Köroğlu
C) Ediğe - Manas - Şu - Göç – Türeyiş
D) Attilla - Göç - Yaratılış - Satuk Buğra Han
E) Manas - Satuk Buğra Han - Göç - Türeyiş7)Saltukname destanında

                                                      CEVAPLAR
                                                 KLASİK SORULAR
1)Dânişmendnâme nedir kısaca açıklayınız.
Dânişmendnâme; Anadolu'nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan, 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır.
2)Saltukname destanının özelliklerini maddeler halinde yazınız (üç madde)
*Mensur olarak yazılmıştır.
*Eserin dili çok akıcıdır
*Eserde anlatılan olaylar 13.yy.da geçmektedir.
                                    BOŞLUK DOLDURMA
1)Dânişmendnâme ilk  olarak  Mevlânâ İbn-i Ala  tarafından kaleme alınmıştır.
2) Dânişmendnâme 13.YY. da yazıya geçirilmiştir.
3) Dânişmendnâme destanı yaklaşık olarak  200 Yıllık bir dönemi içerir.
4) Hem tarihi olayların hem de metinlerin yazıya geçirilişi açısından Dânişmend Gazi Destanı Battal Gazi Destanı ve Saltık Gazi Destanı zincirinin ikinci halkasını oluşturur.
5) Saltukname Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem'in şehzadeliği esnasında verdiği talimat üzerine  Ebu'l Hayr Rûmî tarafından kaleme alınmıştır.   
6) Saltukname yedi senelik bir çalışma sonucunda Türk sözlü geleneğinden toplanarak 1480 yılında tamamlanmış ve kitaplaştırılmıştır
7)Saltukname destanı yazıya geçirilmiş ilk Nasrettin Hoca hikâyesini içermektedir.
8) Saltukname, 13. yüzyıl alp-erenlerinden olan ve Rumeli’nin Türkleşmesinde büyük rolü bulunan Sarı Saltuk’un efsanevi hayatını anlatan Anadolu Türk destanlarından biridir.
9) Dânişmendnâme Köroğlu destanı adıyla anılmaktadır
10) Dânişmend Gazi Destanın sonunda, Selçuklular'ın tahtında  Sultan Rükneddin.'in bulunduğu kaydedilmiştir.

                                               DOĞRU-YANLIŞ
(D) Dânişmend Gazi Destanı Danişmendliler’in kahramanlıklarını, bunların Bizanslı, Haçlı ve Ermeniler’le olan savaşlarını anlatır.
(D) Danişmendnâme destanı ilkönce Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Ala tarafından derlendi.
(D) Saltukname, 13. yüzyıl alp-erenlerinden olan ve Rumeli’nin Türkleşmesinde büyük rolü bulunan Sarı Saltuk'un efsanevi hayatını anlatan Anadolu Türk destanlarından biridir.
(D) Dânişmendnâme  13. yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır.
(Y) Dânişmend Gazi Destanı, on dokuz meclisten oluşan büyük bir eserdir.
(D) Dânişmend Gazi Destanı, Battal Gazi Destanı'nın tamam olduğunu, Battal Gazi ve arkadaşlarının ebediyete intikal ettiğini bildiren cümlelerle başlar.
(Y)Saltukname 4 ciltten oluşmuştur.
(D)Saltukname  Sarı Saltuk’un İslamiyeti yaymak için giriştiği savaşları anlatan destani eserdir.
(Y) Saltukname’de Sarı Saltuk’un ölümünden sonraki olaylara da yer verilmemiştir.
(Y) Dânişmendnâme 18. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 19. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.                                                  TEST
1) Aşağıdakilerin hangisinde destan-ulus eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Türeyiş – Uygur                    B) Ergenekon - Göktürk
C) Manas –Kırgız                        D) Alp Er Tunga - Saka
E) Danişmend Gazi – Karahanlı
2) Dânişmendnâme kaçıncı yüzyılda yazıya geçirilmiştir?
A)10                  B)11                 C)12               D)13                E)14
3)Saltukname kaç yılında tamamlanmış ve kitaplaştırılmıştır?
A) 1478                B)1479                 C)1480              D)1481         E)1482 
4) Anadolunun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan İslâmî Devir Türk destanı hangisidir?
A) Manas               B) Şehname         C) Yaratılış
D) Danışmendname           E) Oğuz Kağan
5) ①Dânişmend Gazi Destanı Danişmendliler’in kahramanlıklarını, bunların Bizanslı, Haçlı ve Ermeniler’le olan savaşlarını anlatır.
     ②) Dânişmendnâme  13. yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır.
     ③Dânişmendnâme 15.yy. da yazıya geçirilmiştir.
     ④Saltukname  1516-1534 yılları arasında Ebu'l-Hayr-ı Rumi tarafından derlenmiştir.
 Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
A)          B)①②         C)②③          D)③④          E)①④
6) Aşağıdaki dizilerden hangisinde verilen destanların tümü İslamiyet sonrasına aittir?
A) Şu - Köroğlu - Manas - Alp Er Tunga
B) Saltukname - Danişmendname - Manas - Köroğlu
C) Ediğe - Manas - Şu - Göç – Türeyiş
D) Attilla - Göç - Yaratılış - Satuk Buğra Han

E) Manas - Satuk Buğra Han - Göç - Türeyiş

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS