ads

DEDE KORKUT HİKAYELERİ KONU ANLATIMI,DEDE KORKUT HİKAYELERİ DERS NOTLARI, DEDE KORKUT HİKAYELERİ, 10.SINIF EDEBİYAT DEDE KORKUT  HİKAYELERİ, 

Dede Korkut Hikâyeleri

Türk dilinin ve kültürünün en güzel, en dikkate değer eserlerinden, Türk Edebiyatının en büyük anıtlarından biri,destanî hikayeler kitabıdır.

Asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzhan”
(Oğuzların diliyle Dede Korkut kitabı)

Kitap,12 destanî hikaye ile baş tarafında bulunan ve Korkut Ata’nın efsanevi kişiliğine ilişkin bir önsözden meydana gelir.


Bugüne kadar iki yazma nüshası ele geçirilmiştir.
Birincisi Dresten Kral Kitaplığı’nda bulunmuş olan 12 hikayeden ibaret tam nüshadır.
İkincisi Vatikan Kitaplığı’nda bulunan 6 hikayelik eksik nüshadır. Nüshalar arasında yer yer kelime ve cümle farkları vardır.

Dede Korkut hikâyeleri 12. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun doğusuna gelip yerleşen Türk boyları arasında ortaya çıkmıştır. Bir önsöz ve on iki hikâyeden oluşan bu eser, Akkoyunlular Devleti (1378 - 1508) döneminde yazıya geçirilmiştir.

Hikâyelerde Oğuz Türklerinin Gürcüler, Rumlar ve Abhazalarla yaptıkları savaşlar, kendi iç mücadeleleri anlatılmıştır. Bu hikâyelerde eski Türk destanlarına ait motifler de sıkça kullanılmıştır.

Eski Türk destanlarında bulunan "at sevgisi, ağaç, su" motifleri bu hikayelerde de kullanılır. Bu on iki hikaye arasında pek çok ortak yön bulunmaktadır. Hikayelere adını veren Dede

Korkut'un kim olduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Bazı yazma nüshalarda "Korkut Ata" olarak da anılmıştır. Dede Korkut Hikayeleri, Oğuz Türklerinin 9. - 11. yüzyıllardaki yaşayışları, inançları, gelenek ve görenekleri hakkında önemli ipuçları verir. Bu kitap, İslamiyet öncesi ve İslamiyetin kabulünden sonraki Türklerin yaşam biçimini, dilini, tarihini, edebiyat ve kültürünü yansıtır. Hikayelerde Türk toplumunun yaptığı savaşların ve barışların yanında, aile ve eğitim yapısı,

Hikayelerinin Yayıldığı Alan

Esere göre olaylar Kafkasya, Kuzeydoğu Anadolu, (Kars, Pasinler, Bayburt, Trabzon) bölgesinde geçer. Oğuzların oturdukları yerler Oğuz ili adı ile gösterilir. Kâfir illeri ise Gürcü, Abaza, Trabzon Rum ülkeleridir. Oğuzlar göçebe oldukları için sınırları açık olarak belirli değildir. IX ve XI. Yüzyıllar arasında Oğuzların Sir-Deryanın kuzeyindeki komşuları olan Peçenek ve Kıpçaklarla ilişkileri ve savaşlarının da yer aldığı hikayeler de vardır.

Kitaptaki Hikaye Adları
1.Dirse Han Oğlu Boğaç Han’ın Destanı
2.Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Destanı
3.Kam Büre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı
4.Kazan Bey Oğlu Uruz Bey’in Destanı
5.Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı
6.Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı’nın Destanı
7.Kazıklı Koca Oğlu Yiğenek’in Destanı
8. Tepegözü Öldüren Basat’ın Destanı
9. Begil Oğlu Emren’in Destanı
10.Uşun Koca Oğlu Segreg’in Destanı
11.Salur Kazan Oğlu Uruz’un Destanı 
12.Dış Oğuz’un İç Oğuz’a Savaşı

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS