ads

DEDE KORKUT NASIL BİR KİŞİLİKTİR, DEDE KORKUT NASIL BİR TİPTİR, DEDE KORKUT TİPİ, DEDE KORKUT KARAKTERİ, 10.EDEBİYAT DEDE KORKUT NASIL BİR KİŞİLİK,

Dede Korkut (Korkut Ata)

Esere “Dede Korkut Kitabı” denmesinin sebebi, Dede Korkut adındaki mübarek, yaşlı ve bilgili ozanın, her hikayede ortaya çıkarak boy boylayıp soy soylamasıdır.

Kitabın giriş bölümünde şöyle tanıtılmaktadır: “Resul Aleyhisselam zamanında Bayat boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Oğuzun ol kişi tamam bilicisiydi. Ne der ise olur idi. Gaipten türlü haber söyler idi. Hak Teala onun gönlüne ilham eder idi...”

En önemlisi Dede Korkut bir ozandır. Daha çok “ozanların piri” olarak tanınır. Bütün hikayelerin sonunda elinde kopuzu ile o görünür. “Boy boylar, soy soylar.” Gazi erenlerin başına ne geldiğini söyleyerek hikayenin kahramanları için bir Oğuznâme düzenler.

Korkut Ata, bir halk filozofu, akıl hocası, ozan ve keramet sahibi bir kişidir. Devlet işlerini Oğuz törelerini, savaş ve barış nizamını bilen ve beylerin her müşkülünü çözen tecrübeli bir insandır.

Tarihi kaynaklarda Dede Korkut hanlar katında sözü geçen, akıl ve bilge vezir olarak anılır.

Dede Korkut güvenilir, yapıcı ve saygı değer kişiliği ile Oğuz Boyunun değerler, anlamlar ve kurallar bütününden oluşan dünya görüşünün uygulamasında ve öğretilmesinde etkilidir.


Korkut Atanın anısı uzun yıllar boyunca Türk dünyasının çeşitli alanlarında yaşamakta, ülkemizde Bayburt ilinde adına şenlikler düzenlenmektedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde halk şairi, veli olarak anılır. Türkmen, Kazak, Kara Kalpak, Özbek boylarında menkıbeleri vardır. 

Ahlat, Azerbaycan, Kırgızistan gibi Türk dünyasının çeşitli yerlerinde Dede Korkut’ a isnat edilen mezarlar bulunmaktadır. Kazakistan’da anıt parkı yapılmıştır.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS