ads

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. YY'DE MESNEVİ TÜRÜNDEKİ ESERLER, ÖNEMLİ MESNEVİLER, ÖNEMLİ MESNEVİLER VE ŞAİRLERİ, MESNEVİ TÜRÜNDEKİ ÖNEMLİ ESERLER VE SANATÇILARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI


13. yy.

mesnevileri

Mevlana
     Mesnevi
Sultan Veled
    Divan (Farsça)
Hoca Dehhani
    Selçuklu Şeyhnamesi
Ahmet FAKİH
       Kitab-u evsaf-ı
              mesadi’ş –şerife:
Şeyyad Hamza
       Yusuf-u züleyha
       Ahval-i kıyamet
Sultan Veled
        ibtida –name
        intiha-name:
        rebab –name:
Yunus Emre
           Risaletü’n nushiye

14. yy

Gülşehri
     Mantık-ut Tayr
     Felekname
Aşık Paşa
      Garibname
     fakr-name
    destan-ı vasf-ı hal-i herkesi
     hikaye risalesi
10edebiyat.net
Ahmedi
     İskendername
     Cemşid ü Hurşid
      Tervihü'l-ervah
Kaygusuz Abdal
           Gülistan
           minber-name
Ahmed: 
Işkname14. yy

Hoca mes’ud
            Süheyl-ü nevbahar
             Ferheng-name-i Sadi

Ahmed-i dai:
Camasb-name
 Çeng-name:

Kadı Darir
Kıssa-i Yusuf

Yazıcı Selahattin
Melhame-i şemsiyye

Şeyhoğlu Mustafa
Hurşit-name:


15. Yüzyıl Mesnevileri:
 • Ahmed Dai: Çengname
 • Süleyman Çelebi: Vesiletü'n Necat (Mevlid olarak bilinir.)
 • Şeyhi: Hüsrev ü Şirin, Harname
 • Cem Sultan: Cemşid ü Hurşid
 • Hamdullah Hamdi: Hamse
 • Ali Şir Nevai: Lisanüt-Tayr, Hamse
16. Yüzyıl Mesnevileri:
 • Mesihi: Edirne Şehrengizi
 • Cafer Çelebi: Hevesname
 • Revani: İşretname
 • Lamiî: Camî'den çeviri hamse
 • Kemalpaşazade: Yusuf u Züleyha
 • Zati: Şem ü Pervane, Ahmed ü Mahmud, Şehrengiz
 • Fuzuli: Leyla vü Mecnun, Beng ü Bade, Sohbetül-Esmar
 • Kara Fazlı: Gül ü Bülbül, Hüma, Hümayun
 • Taşlıcalı Yahya: Hamse
 • Hakani: Hilye
17. Yüzyıl Mesnevileri:
 • Gânizade Nadiri: Hamse
 • Nevizade Atai: Hamse
 • Edirneli Güfti: Teşrifatü'ş-Şuara
 • Nabi: Hayriyye, Hayrabat , Sûrname
 • Sabit: Zafername, Edhem ü Hüma, Berbername ,Derename, Amr u Leys
18. Yüzyıl Mesnevileri:...…………………… …………………..
 • Nahifi: Mesnevi tercümesi
 • Şeyh Galip: Hüsn ü Aşk
 • Vehbi: Lütfiyye
19. Yüzyıl Mesnevileri:
 • Fazıl: Hubanname, Zenanname, Defter-i Aşk
 • İzzet Molla: Mihnetkeşan, Gülşen-i Aşk

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS