ads

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE HİKAYE, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE HİKAYE KONU ANLATIMI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE HİKAYE DERS NOTLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ OLAY ÇEVR ESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER VE HİKAYE

ÖNEMLİ BAZI LİNKLER ... KONU ANLATIM AŞAĞIDADIR.

👉KONU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM SLAYTI İÇİN TIKLA

👉MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HİKAY ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLA

KONU ANLATIMI
👇

Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza giren roman ve
hikâyenin esas gelişimi Servet-i Fünûn Dönemi’nde olur.
Tanzimat Dönemi’ndeki anlatmaya balı edebî metinlerde
karşımıza çıkan teknik kusurlar Servet-i Fünûn Dönemi’nde
yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar. Özellikler Halit Ziya
ve Mehmet Rauf, Batı tekniğine uygun roman ve hikâye yazarlar.

Bununla birlikte Servet-i Fünûn yazarlarının şiirde olduğu
gibi roman ve hikâyede de sosyal konulara girmedikleri,
genellikle aşk konusunu işledikleri görülür. Bu dönemde ağır
ve süslü bir dilin kullanıldığı da göze çarpar.

Türk roman ve hikâyesinin dilde sadeleşme ve tema açılımı
bakımından gerçek anlamda geliştiği, bir bütün hâlinde olgun
örneklerinin verildiği dönem Millî Edebiyat Dönemi’dir. Ömer
Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Millî Edebiyat
Dönemi’nin en önemli roman ve hikâye yazarlarıdır.

Bu öncü yazarlar, günümüzde her biri birer klasik kabul edilen eserler kaleme alırlar. Kiralık Konak, Çalıkuşu, Efruz Bey, Ateşten Gömlek, Memleket Hikâyeleri klasikleşmiş bu eserlerden yalnızca birkaçıdır. Bunlar Cumhuriyet Dönemi Türk roman ve hikâyesine de zemin hazırlamıştır.

Hikâye
Samipaşazade Sezai, Ahmet Mithat Efendi, Halit Ziya
Uşaklıgil, Mehmet Rauf gibi isimler hikâye türünün gelişmesine
hizmet ederler. Bununla birlikte hikâye, Millî Edebiyat
Dönemi’ne kadar romanın gölgesine kalan bir edebî tür
olur. Hikâye türünün asıl gelişimi Millî Edebiyat Dönemi’nde
gerçekleşir. Bu türün edebiyatımızdaki gelişmesinde Ömer
Seyfettin’in payı büyüktür.

Türk edebiyatında başlı başına hikâye üzerine yoğunlaşan ilk yazar Ömer Seyfettin’dir.

Yazar, bugün hemen hemen her kesimden insanın rahatlıkla
okuduğu hikâyelerinde millî bir duygu oluşturmayı amaçlamıştır.

Hikâyelerinde tarihi, siyasî, sosyal konuların yanında
askerlik yıllarında Balkanlar’da yaşadığı olayları ve toplumun
aksayan yönlerini ele alır.

Yazılarıyla Yeni Lisan hareketinin en önemli temsilcisi olan
Ömer Seyfettin, hikâyelerinde de sade bir dil kullanır. Yazarın
günlük konuşma dilini kullanması, hikâyelerine canlı ve etkileyicibir özellik katar. O, hikâyelerini Mauppasant tarzında
kaleme alır. Hikâyelerinin genelinde olay ağırlıklı bir kurgu
vardır. Mauppasant hikâyeleri tarzına uygun olarak hikâyeleri
serim düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

Ömer Seyfettin’den sonraki diğer bir hikâyeci Refik Halit
Karay’dır. Yazarlığa mizahi hikâyeleriyle başlayan Refik
Halit, sürgün yıllarındaki Anadolu izlenimlerini Memleket
Hikâyeleri adlı kitabında dile getirir.


Millî Edebiyat Dönemi HİKÂYELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Bu dönemin en önemli iki hikâyecisi Ömer Seyfettin ve Refik
Halit Karay’dır. Ayrıca Halide Edip Adıvar ve Yakup Kadri
Karaosmanoğlu da hikâye türünde eser veren diğer sanatçılardır.

Hikâyelerde konu olarak; Anadolu’da yaşanan gerçekler, her
kesimden halkın yaşamı ve sorunları, tarihî olaylar ele alınmıştır.

Sanatçılar, ilk kez bilinçli olarak İstanbul dışına çıkmaya,
Anadolu ve Anadolu insanını anlatmaya başlamıştır. Bu
çıkış, “memleket edebiyatı” olarak anılan edebiyat anlayışına
zemin hazırlamıştır.
ÜNİTE -
Hikâyelerde yaşanan zaman diliminin yanında, tarihimizi anlatan hikâyelerde geçmiş zaman işlenmiştir.

Tema ve zihniyet olarak, “Türkçülük, yoksulluk, batıl inançlar,
cehalet, ilerleme ve çağdaşlaşma” üzerinde durulmuştur.

Hikâyelerdeki kahramanlara gelince; Ömer Seyfettin tarihimizde
kahramanlık gösteren kişilere, Refik Halit, Yakup Kadri
ve Halide Edip Adıvar ise Anadolu’dan seçtikleri tiplere yer
vermişlerdir.

Hikâyelerde Mauppassant tarzı (olay hikâyesi) öykü tekniği
kullanılmıştır. Olay örgüsü; kronolojik sıraya uygun olarak
serim, düğüm çözüm bölümlerinden oluşmuştur.

Teknik yönden başarılı, gözleme bağlı realist hikâyeler yazılmıştır.

Hikâyelerde dönemin siyasal-sosyal-toplumsal sorunları işlenmiştir.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS