ads

TANZİMAT DÖNEMİNDE HİKAYE KONU ANLATIMI, TANZİMAT DÖNEMİNDE HİKAYE, TANZİMAT EDEBİYATI HİKAYE, TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINDA HİKAYE,10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 
1) ANLATMAYA BAĞLI METİNLER (ROMAN-ÖYKÜ)
·        Tanzimat'tan önce roman kavramına yabancı olan toplumumuzda hikâye kavramı, halk hikâyeleri ve mesnevilerle bir tutulmuş, bir bakıma halk hikâyeleri ve mesneviler Batıdaki roman ve öykünün yerini tutmuştur.
·        Roman, ilk olarak çeviri yoluyla Türk edebiyatına girmiş, daha sonra roman ve öykünün ilk yerli ve Batılı örnekleri verilmiştir.
·        Roman ve hikayeler, gazetelerde bölümler halinde yayımlanmıştır..
·        Türk edebiyatındaki ilk öykü örneği ise Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayet adlı yapıtıdır.
·        Batılı anlamda ilk öykü örnekleri ise Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı 


· Tanzimat Edebiyatı Hikâyeciliği

· Türk edebiyatında ilk hikâye kitapları Ahmet Mithat Efendi'nindir:
Kıssadan Hisse (1870), Letaif-i Rivâyet (1871).

· Kıssadan Hisse'yi oluşturan hikâyeler, yazarın, Mithat Paşa ile birlikte Bağdat'ta bulunduğu evrede yazılmıştır. Yazar bu eserdeki hikâyeleri genellikle Aisopos ve Fenelon'un fabllarını geliştirerek kurmuş, birtakım öğütlerle, ahlâk dersi vererek sonuçlandırmıştır. Letaif-i Rivâyet ise çoğu uzun olan 28 hikâyeden oluşmuştur.

· Emin Nihat'ın Müsameretnâme
adlı kitabı ise 7 uzun hikâyeden meydana gelmiştir. Bu hikâyeler eski edebiyatın  kalıplaşmış anlatım tarzıyla oluşmuş, önemli bir yenilik yaratamamıştır.

Tanzimat Dönemi sanatçıları içinde hikâye alanında asıl önemli gelişmeyi Nabizâde Nazım sağlamıştır. Yazar, 1891 - 1892 yılları arasında Yadigârlarım, Zavallı Kız, Karabibik,  Sevda, Hâlâ Güzel, Haspa, Seyyie-i Tesamüh adlarında uzun hikâyelerden oluşan kitaplarını yayımladı. 

· Küçük Şeyler adlı hikâye kitabını yazan Sami Paşazâde Sezai, Batı hikâye anlayışının ilk örneklerini verdi. Olayların gerçeğe bağlı gözlemlere dayanarak kurulduğu görülen bu  hikâyelerinde oldukça başarılı oldu, kendisinden

Bazı Sanatçılar ve hikaye türündeki eserleri

Ahmet Mithat Efendi'nin Eserleri
Kıssadan Hisse 
Letaif-i Rivayet 

Nabizâde Nazım'ın Eserleri
Yadigârlarım, Zavallı Kız, Bir Hatıra, Sevda, Hâlâ Güzel, Bahtiyar
mıdırlar?, Haspa

Ebubekir Hâzım Tepeyran'ın Eserleri
Eski şeyler

Sami Paşazâde Sezai'nin Eserleri
Küçük Şeyler

Recaizâde Mahmut Ekrem'in Eserleri
Saime, Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Neticesi, Şemsa.

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS