ads

10.SINIF REHBERLİK YILLIK PLANI 2018 2019
, 10.SINIF REHBERLİK DERSİ YILLIK PLANI, REHBERLİK YILLIK PLANI, YILLIK PLANLAR, REHBERLİK,

10.SINIF REHBERLİK YILLIK PLANI 2018 2019

PLANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZZZZZZZ


AY
HAFTA
SAAT
KAZANIM
UYG.
ETKİNLİK ADI
KULLANILACAK ARAÇ-GEREÇ YÖNTEM
YETERLİK ALANLARI
KAZANIM NO
DEĞERLENDİRME
EYLÜL
1.HAFTA(18-24)
1 SAAT
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yıllık plana göre Sınıf planının hazırlanması.Okula yeni başlayan öğrencilere, okul ve çevrenin tanıtımı►**** Yeni Ortaöğretim kurumları yönetmeliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
Sınıf Rehber Öğretmeni

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı
EYLÜL-EKİM
2.HAFTA(25-01)
1 SAAT
Geleceğe ilişkin amaçlarını açıklar.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Geleceğim
* Form–1 (Amaç Belirlemede Ölçütler) Kâğıt, kalem
Eğitsel Başarı
9

EKİM
3.HAFTA(02-08)
1 SAAT
Yaşıtlarının ya da kendinin karşılaşabileceği kişisel-sosyal ve eğitsel sorunların farkında olur.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Gençlerin Sorunları
* Form–1 (Kişisel-Sosyal ve Eğitsel Sorunlar)
Kişiler Arası İlişkiler
37

EKİM
4.HAFTA(09-15)
1 SAAT
Teknoloji Bağımlılığı- TBM Eğitimi
Okul Rehberlik Öğretmeni

EKİM
5.HAFTA(16-22)
1 SAAT
Eğitsel ve kişisel-sosyal sorunlarla karşılaştığında yardım alabileceği birimlere başvurur.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Yardım, Ama Kimden ?
* Form–1 (Eğitsel ve Kişisel-Sosyal Sorunlarla Karşılaştığında Yardım Alabileceği Birimler)
Kişiler Arası İlişkiler
38

EKİM
6.HAFTA(23-29)
1 SAAT
Akran desteği ile yetişkin yardımı gerektiren durumları ayırt eder.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Akran Desteği mi? Yetişkin Yardımı mı?
* Form–1 (Cemil Ne Yapsın?)
Güvenli ve Sağlıklı Hayat
65

EKİM-KASIM
7.HAFTA(30-05)
1 SAAT
Risk Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Temel Önleme Anketi
Sınıf Rehber Öğretmeni

KASIM
8.HAFTA(06-12)
1 SAAT
Acil durumlarda nasıl davranacağını açıklar.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Acil Durumlar

Güvenli ve Sağlıklı Hayat
64

Atatürk Haftası
KASIM
9.HAFTA(13-19)
1 SAAT
Problem Tarama Envanteri
Sınıf Rehber Öğretmeni

Atatürk Haftası
KASIM
10.HAFTA(20-26)
1 SAAT
Fiziksel, sözel ve duygusal tacizle karşılaştığında nereden yardım alabileceğini belirtirFiziksel, sözel ve duygusal tacizle karşılaştığında nereden yardım alabileceğini belirtir
Okul Rehberlik ÖğretmeniOkul Rehberlik Öğretmeni
Şiddet ve YardımŞiddet ve Yardım

Kişiler Arası İlişkilerKişiler Arası İlişkiler
3939

Öğretmenler Günü
KASIM-ARALIK
11.HAFTA(27-03)
1 SAAT
Fiziksel, sözel ve duygusal tacizle karşılaştığında nereden yardım alabileceğini belirtir.
Okul Rehberlik Öğretmeni
Sınırlarımız

Kişiler Arası İlişkiler
40

ARALIK
12.HAFTA(04-10)
1 SAAT
Kişisel değerlerine inançlarına ve tutumlarına uygun olmayan isteklere iletişim becerilerini kullanarak karşı koyar.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Karşıyım Ama Neye ?
Form–1 (Hayır Diyebilme Becerileri)
Kişiler Arası İlişkiler
41

ARALIK
13.HAFTA(11-17)
1 SAAT
Tütün Bağımlılığı- TBM Eğitimi
Okul Rehberlik Öğretmeni

ARALIK
14.HAFTA(18-24)
1 SAAT
Grup çalışmalarında iş birliğinin önemini ve gerekliliğini açıklar.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Bizim Atölye
Kâğıt, kalem, büyük resim kâğıdı, çeşitli boyalar
Eğitsel Başarı
10

ARALIK
15.HAFTA(25-31)
1 SAAT
Grup çalışmalarında iş birliğinin önemini ve gerekliliğini açıklar.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Birlikte Çalışalım

Eğitsel Başarı
11

OCAK
16.HAFTA(01-07)
1 SAAT
Başkalarının kendisi ile ilgili görüşlerinin bireyin kendini algılama biçimini nasıl etkilediğini fark eder.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Nasıl Görünüyorum ?
* Form-1 Algılanan özelliklerimiz
Kendini Kabul
23

Yılbaşı Tatili
OCAK
17.HAFTA(08-14)
1 SAAT
Bireyin kendini algılama biçiminin davranışlarını nasıl etkilediğini fark eder.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Ben kimim? Nasıl davranırım?
Form-1 (Özelliklerimiz )
Kendini Kabul
24

OCAK
18.HAFTA(15-21)
1 SAAT
Başkalarının başarılarını ve olumlu davranışlarını takdir eder
Sınıf Rehber Öğretmeni
Takdir Etmek
* Yazı tahtası ve kalemi.
Kişiler Arası İlişkiler
42

Birinci Dönemin Sona Ermesi
ŞUBAT
19.HAFTA(05-11)
1 SAAT
Karşı cins ile sağlıklı arkadaşlık ilişkileri geliştirmenin önemini kavrar.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Arkadaşım

Kişiler Arası İlişkiler
43

İkinci Yarıyıl Başlangıcı
ŞUBAT
20.HAFTA(12-18)
1 SAAT
Kendini zararlı alışkanlıklardan korur.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Zararlı Alışkanlıklar

Güvenli ve Sağlıklı Hayat
63

ŞUBAT
21.HAFTA(19-25)
1 SAAT
Kitle iletişim araçlarının kişisel ve toplumsal değerler üzerindeki etkisini fark eder.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Kitle İletişim Araçlarının Etkileri

Aile ve Toplum
51

ŞUBAT-MART
22.HAFTA(26-04)
1 SAAT
Verdiği kararları etkili karar verme basamakları açısından değerlendirir.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Kararım Etkili mi?
Form–1 (Karar Verme Basamakları)
Eğitsel Başarı
12

MART
23.HAFTA(05-11)
1 SAAT
Etkili karar verme unsurlarını kararlarında kullanır.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Karar Verme Unsurları
* Form–1 (Karar Verme Unsurları)
Eğitsel Başarı
13

MART
24.HAFTA(12-18)
1 SAAT
Etkili çatışma çözme basamaklarını kullanır.
Okul Rehberlik Öğretmeni
Çatışma Çözme Basamakları
* Form–1 (Etkili Çatışma Çözme Basamakları Akış Yönü)
Kişiler Arası İlişkiler
44

MART
25.HAFTA(19-25)
1 SAAT
Kişiler arası ilişkilerde esnek ve hoşgörülü olur.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Hoşgörü
* Renkli kalemler ve kartonlar
Kişiler Arası İlişkiler
45

MART-NİSAN
26.HAFTA(26-01)
1 SAAT
İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özellikler ile ilgili bilgi edinir.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Özelliğim Hangi Mesleğe Uygun?
* Form–1 (Özelliğim Hangi Mesleğe Uygun?) * Form–2 (Örnek Meslek Özellikleri Listesi)
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
81

NİSAN
27.HAFTA(02-08)
1 SAAT
İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim hakkında bilgi toplar.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Mesleğim ve Ben
* Form 1 (Örnek meslekler)
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
82

NİSAN
28.HAFTA(09-15)
1 SAAT
Değerlerinin hayatı üzerindeki etkilerini açıklar
Sınıf Rehber Öğretmeni
Değerlerim ve Hayatım
* Form–1 (Değerler Listesi) Kâğıt, kalem Yazı tahtası ve kalemi
Kendini Kabul
25

NİSAN
29.HAFTA(16-22)
1 SAAT
Mesleki değerlerin meslek seçimindeki rolünü açıklar.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Değerlerim ve Mesleğim
*Form-1 (Mesleki Değerler Listesi)
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
83

NİSAN
30.HAFTA(23-29)
1 SAAT
Meslekleri tanıtan kaynaklar hakkında bilgi toplar.Meslekleri tanıtan kaynaklar hakkında bilgi toplar.
Sınıf Rehber ÖğretmeniSınıf Rehber Öğretmeni
Mesleki Bilgi KaynaklarıMesleki Bilgi Kaynakları
*Mesleklerle ile ilgili çeşitli kaynaklar*Mesleklerle ile ilgili çeşitli kaynaklar
Eğitsel ve Mesleki GelişimEğitsel ve Mesleki Gelişim
8484

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NİSAN-MAYIS
31.HAFTA(30-06)
1 SAAT
Ön yargıların meslek seçimine etkilerini değerlendirir.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Önyargılarımız
* Form–1 (Meslek Seçimine İlişkin Önyargılar)
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
85

1 Mayıs İşçi Bayramı
MAYIS
32.HAFTA(07-13)
1 SAAT
Mesleki doyum ile ilgi, yetenek, değer ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Mesleki Doyum

Eğitsel ve Mesleki Gelişim
86

MAYIS
33.HAFTA(14-20)
1 SAAT
Seçtiği derslerin dışlında kalan diğer derslerle ilgili yükseköğretim progamları haklkında bilgi edinir.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Başka Neler Var

Eğitsel ve Mesleki Gelişim
87

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS
34.HAFTA(21-27)
1 SAAT
Meslekleri tanıtran kaynaklardan yararlanarak geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirir.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Değerlendiriyorum
*Form-1 (Karar Verme Basamakları)
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
88

MAYIS-HAZİRAN
35.HAFTA(28-03)
1 SAAT
Mesleki değer, ilgi, yetenek ve akademik başarısını göz önünde bulundurarak seçtiği/seçeceği derslerin uygunluğunu değüerlendirir.
Sınıf Rehber Öğretmeni
Ben ve Derslerim
Form–1
Eğitsel ve Mesleki Gelişim
89

HAZİRAN
36.HAFTA(04-10)
1 SAAT
Yılsonu sınıf rehberlik faaliyet raporlarının, sınıf rehberlik dosyası ve sınıf rehberlik etkinlikleri kitapçığının okul rehberlik servisine teslim edilmesi
Sınıf Rehber Öğretmeni

Ders Yılının Sona ermesi

1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS