ads

ALP ER TUNGA ÖLDÜ MÜ, ALPER TUNGA DESTANI SÖZLERİ VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ, ALP ER TUNGA ÖLDÜ MÜ SÖZLERİ VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ, ALP ER TUNGA ÖLDÜ MÜ ANLAMI, 


o günkü Türkçesi       Günümüz Türkçesiyle  
1. Alp Er Tunga öldi mü Alp Er Tunga öldü mü
Isız ajun kaldı mu Kötü dünya kaldı mı
Ödlek öçin aldı mu Zaman (felek) öcünü aldı mı
Emdi yürek yırtılur Şimdi yürek yırtılır

2. Ödlek yarag közetti Felet fırsat gözetti
Ogrı tuzak uzattı Gizli tuzak uzattı (hazırladı)
Begler begin azıttı Beyler beyini şaşırttı
Kaçan kalı kurtulur Kaçan nasıl kurtulur

3. Ulşıp eren börleyü Erler kurt gibi uludular
Yırtıp yaka urlayu Bağrışıp yakalarını yırttılar
Sıkrıp üni yurlayu Islık gibi bir sesle ağıt yaktılar
Sıgtap közi örtülür Gözleri, yaşlarla örtülür

4. Begler atun argurup Beyler atlarını yorarak geldiler
Kadgı anı turgurup Kaygı onları durdurdu
Menzi yüzi sargarup Benizleri yüzleri sarardı
Körküm angar törtülür (Sanki) onlara safran sürülmüştür.

5. Ödlek arıg kevredi Zaman bütün büzün bozuldu
Yunçık yavuz tavradı Zayıflar, tembeller güçlendi
Erdem yeme savradı Erdem yeniden azaldı
Ajun begi çertilür Dünyanın beyi böylece yok olur

6. Ödlek küni tavratur Felek günü davrandırır
Yalnuk küçün kevretür İnsanın gücünü söndürür
Erdin ajun sevritür Dünyayı erkeklerden boşaltır
Kaçan tokı ertilür Ne denli kaçsa da er ölür

7. Bilge bögü yançıdı Bilgeler, bilginler yok oldu
Ajun atı yençidi Evrenin atı gemi azıya aldı
Erdem eti tınçıdı Erdemin eti çürüdü
Yerge tegib sürtülür Yere değip sürtülür

8. Ögreyüki mundak ok Dünyanın düzeni böyle
Munda adın tıldak ok Gerisi bütünüyle bahane
Atsa Ajun ograp ok O gelip (bir) ok atsa
Taglar başı kertilür Dağların başı kertilir

9. Könlüm için örtedi (Bu ölüm) gönlümü yaktı
Yitmiş yaşın kartadı (Sanki beni) yetmiş yaş yaşlandırdı
Kiçmiş ödik irtedi (Gönlüm) geçmiş günleri arıyor

Tün kün keçip irtelür Gece gündüz (o günler) aranıyor.1 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS