ads

İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEMİ ŞİİR ÖRNEKLERİ, SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR ÖRNEKLERİ, İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİR ÖRNEKLERİ, ŞİİR,

ÖRNEK Metin 1
Günümüz Türkçesiyle
Tegme çeçek üküldi Çeşit çeşit çiçek bir araya geldi
Bokuklanıp büküldi Tomurcuklanıp boyunları büküldü
Tügsin tügün tügüldi Düğüm gibi düğümlendiler
Yazlıp yana yörgeşür Açılıp yine birbirine sarmaşırlar

Kızıl sarıg arkaşıp Kızıl sarı ardı sıra yerden bitiyor
Yipgin yaşıl yüzkeşip Mor ile yeşil yüz yüze geliyor
Bir birgerü yörgeşip Birbirine sarılıyor
Yalnuk anı tanlaşur Bunu gören insan hayran oluyor


ÖRNEK Metin 2
Günümüz Türkçesiyle
Menin bile keneşti Bana danıştı
Bilgi mana tengeşti Bilgi benimle denkleşti
Eren bile sünişti Askerlerle süngüleşti
Alplar başın ol yuvar Yiğitlerin başını o yuvarlar

Udu barıp sondadı Ardı sıra gidip kovaladı
Tegre turup andıdı Etrafını kuşatarak pusuya yattı
Saçın kıra mendedi Saçların yolup kopardı
Arjulayu er avar Çakallar gibi insanın çevresini sarar


ÖRNEK Metin 3
Günümüz Türkçesiyle
İdimni öger men Tanrımı överim
Biligni yüger men Bilgiyi toplarım
Könülni tüger men Gönlümü (nefsimi) bağlarım
Erdem üze türlünür Erdem üzerine dürülür

Yarattı yaşıl çeş Yeşil tukuvaz(ı) (gökleri) yarattı
Savurdu ürün kaş (Üzerine) taşları (yıldızları) serpiştirdi
Tizidi karakuş Karakuş(u) (Jüpiter) bunlar arasına dizdi
Tüngün üze yörgenür Gece gündüz üzerine döner


ÖRNEK Metin 4
Günümüz Türkçesiyle
Aklar bulup örlep kökirep Ak bulutlar gürleyerek kükreyerek
Alkuka mu kar yağdurur Hep mi kar yağdırır
Ak bir saçlıg karı anam Ak saçlı ihtiyar anam
Açıyu mu yaşların akıdur Acıyarak mı yaşlarını akıtır

ÖRNEK Metin 5
Günümüz Türkçesiyle
Kalgançı çak kelerde Dünyanın sonu geldiğinde
Tengri temir bolup kalar Gök demir olur kalır
Yer, yes bolup kalar Yer bakır olup kalır

Kaan kaanga kapçıgar Kağan kağanla kapışır


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS