ads

2017-2018 EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ SENE BAŞI 1.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI, ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI, DOKÜMAN, EDEBİYAT SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2017, TC


TUTANAĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA


TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FENLİSESİ 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
SENE BAŞI EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ 1. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
DERSİN ADI  :
Türk Dili ve Edebiyatı,Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım
ZÜMRE NO   :
 1
ZÜMRE BAŞKANI:
Orhan DURAN
TOPLANTI YERİ  :
Zümre Odası
TOPLANTI TARİHİ:
07.09.2017
TOPLANTI SAATİ  :
09.15

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE EDEBİYAT GRUBU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
1
Orhan DURAN-Başkan
3
Mehmet ÇOŞKUN-Başkan Yardımcısı
2
Murathan BAKAN
4
Esen YILDIZ
GÜNDEM
1.Açılış, zümre başkan yardımcısı ve yazmanın belirlenmesi.

2. Bir önceki zümre tutanağının incelenmesi.

3.2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılıyla ilgili planlamanın mevzuatlara ve okulun kuruluş amacına göre yapılması.

4.25.08.2017 tarihli MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin incelenmesi, Zümre toplantılarının yapılış şekli, gündem maddelerinin belirlenmesi.

5. Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım  derslerinin “Öğretim Programlarının” ve bu konuda yapılan değişiklikler.
6. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nden ilgili maddelerin okunması, incelenmesi, tartışılması.

7. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 2017-2018  Eğitim - Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’nin incelenmesi.

8.1739 No’lu Milli Eğitim Temel Kanunu’nundan Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması bu kanunu ışığında güncel olayların değerlendirilmesi ve kararlar.

9.  Ders konularının özelliğine göre  Atatürk İlke ve İnkılaplarının işlenme esaslarının belirlenmesi.

10. Türk Dil ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersleri Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak  yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

11. Yıllık planların hazırlanmasında  dikkat edilecek hususların belirlenmesi.   

12. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve konuların belirlenmesi.

13. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması.

14.Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.

15. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap araç gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi.
16. Proje ve performans konularının belirlenmesi, planlanması ve ölçeklerin hazırlanması.

17. Aylık toplantıların planlanması, e-zümreye işlenmesi.

18. Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılacak çalışmaların planlanması.

19. Okuma saatlerinin planlanması ve okul kütüphanesi ile ilgili değerlendirmeler.

20. İl ve ülke genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalara öğrencilerin katılımını sağlama konusunda çalışmalar.

21.Öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru kullanabilmeleri için alınacak tedbirler.

21. Dilek ve Temenniler

KARARLAR:
KARAR NO:1. Türk Dili ve Edebiyatı zümresi belirlenen tarih ve yerde Zümre Başkanı Orhan DURAN’ın başkanlığında toplandı. Başkan yardımcılığına Mehmet ÇOŞKUN, yazmanlığa Esen YILDIZ seçildi.

KARAR NO:2.  Bir önceki Eğitim ve Öğretim yılının son zümresi incelendi. Yıl içinde alınan karaların uygulandığı görüldü. Gerek eğitim gerekse öğretim yılı a2016-2017  Eğitim ve Öğretim yılı Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri açısından başarılı geçmiştir. Sınıfların başarı düzeyleri sene sonu zümre tutanağında gösterilmiştir.

KARAR NO:3.  2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının planlaması yapılırken MEB’in ilgili birimlerince alınan kararlara, belirlenen yönetmelikler, açıklanan yönergelere uyulacaktır. İlgili kaynaklar aşağıya çıkarılmıştır.
a. ( 7. Gündem Maddesi) ( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. Üçüncü Bölüm:Madde:14,15)
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı  Çalışma Takvimi
b.(Tüm Gündem Maddeleri) Okulumuzdaki 06.09.2017 tarihli 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu kararları.
c. MEB Eğitim  Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği(8 HAZİRAN 2017- 30090 Sayılı Resmi Gazete)
d.(Tüm Gündem Maddeleri)2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Sonu Türk Dil ve Edebiyatı,Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Zümre Toplantısı Tutanağı
e. (5. Günden Maddesi)2648 Sayılı TD, TTK’nin 15.08.2011 Tarih ve 114 sayılı kararı ve 29.072015 tarihli 59 ve 63 sayılı kararları -2695 Sayılı TD-EK -9. sınıflardaki değişiklikle ilgili-)
f. (6. Gündem Maddesi) 13.09.2014 Tarih ve 29811 Sayılı Resmi Gazete’de ve 01.07.2015 Tarih ve 29403 Syılı Resmi Gazetelerde Yayımlanan  “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler” (5,6,8,9,10,14,15,18,43,44,45,47,48,49,50 ve 86. Maddeler) (01.07.2015 tarih ve 29403 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler incelenecektir
g. (11.Gündem Maddesi)Ağustos-2003 2551 Sayılı TD-Eğitim ve Öğretimin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
h.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Tarih:07.09.2013 Resmi Gazete:28758 ve En Son Değişiklik:01.07.2015 Tarih ve 29403 Sayılı Resmi Gazete)
ı.2488 Tebliğler Dergisi (Atatürkçülük ile ilgili konular)
j.  (8. Gündem Maddesi) 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu. .(Kanun No : 1739 Kabul Tarihi : 14/06/1973 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1973 Sayısı : 14574)
k) (9. Gündem Maddesi) TTK -Karar No:64 Karar Tarihi:27.04.1998  (2488 Sayılı TD )
l. (11. Gündem Maddesi) (Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge   (AĞUSTOS-2003,2571 Sayılı Tebliğler Dergisi) Madde-10 ve 11, AĞUSTOS-2005, 2575 Sayılı TD, Madde-12,13) (AĞUSTOS 2015, 2695 Sayılı TD, TEMMUZ-EK 2017, 2718 Sayılı TD, TTK 17.07.2017 Tarih ve 67 Sayılı kararı -)
m. (11. Gündem Maddesi) Ağustos-2005 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi.(Haftalık Ders Çizelgeleri- 9-12.Sınıflarda okutulacak Ortak ve Alan dersleri)

n. (4. Gündem Maddesi) 25.08.2017 Tarihli Ortaöğretim Genel Müdürlüğü MEB Eğitim Kurulları ve zümreleri Yönergesi.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS