ads

10.SINIF BİRYAY YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI SAYFA 112, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI 112,


1. Aşağıdaki şiiri belirtilen özelliklere göre inceleyiniz.
Yağmur yağıp saçıldı
Türlü çeçek suculdı
Yinçü kapı açıldı
Çından yıpar yugruşur

Günümüz Türkçesiyle:

Yağmur yağdı ve suları her tarafa saçıldı
Türlü türlü çiçekler açtı
Sanki bir inci muhafazası açıldı
Sandal ve misk kokuları birbirine karıştı

Şiirin türünü belirleyiniz. şiirin türü koşuktur
Şiirin kafiyesini ve kafiye düzenini tespit ediniz.: Ç/C ler yarım kafiye ILDI redif
kafiye düzeni : A:A:A:B yani DÜZ uyak

2. Aşağıdaki şiiri yapı bakımında inceleyiniz.
İlahi
Ben yürürem yana yana ışk boyadı beni kana
Ne âkilem ne divane gel gör beni ışk n'eyledi

Geh eserem yeller gibi geh tozarım yollar gibi
Geh akaram seller gibi gel gör beni aşk n'eyledi
Yunus Emre
(ışk: aşk)
Nazım Birimi :BEYİT
Nazım Türü: İLAHİ /MÜNACAT
Kafiyesi:
Kafiye Şeması AB - CB
Redif: gel gör beni ışk n'eyledi
Tema: İLAHİ AŞK


3. Aşağıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.
……DİVAN-I LÜGAT'İT TÜRK……………….Türkçenin ilk sözlüğü, dil bilgisi kitabıdır.
…………KUTADGU BİLİG………………………..Türk edebiyatında yazılmış ilk mesnevidir.
……………DİVANI HİKMET………………tasavvufi bir eser olup Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
……………KUTADGU BİLİG…………… alegorik bir eserdir, dört sembolik kahramanın karşılıklı konuşmalarından oluşur.
Geçiş dönemi eserleri …HAKANİYE…… lehçesiyle yazılmıştır.
İslami Dönem'in ilk dil ve edebiyat ürünleri ……………KARAHANLI   Türkçeyle yazılmıştır

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS