ads


YAZILI SORULARI
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,
Adı-Soyadı :                                                               -B-

2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI KAYHAN ERGUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  I. DÖNEM  I.YAZILI SORULARI

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

Oğuz zamanında Kanlı Koca derler bir er vardı. Kanlı Koca'nın Kan Turalı adında yiğit bir oğlu vardı. Kanlı Koca oğlunu artık evlendirmek isterdi. Ancak oğul Kan Turalı öyle bir kız isterdi ki kendisi yerinden kalkmadan kız kalksın, kara koç atına binmeden kız binsin, kanlı kafir eline varmadan kız varsın, baş getirsin. Kan Turalı bu isteklerini babasına bildirince babası "Oğul kız görmek senden, mal rızk vermek benden diyerek"istediği gibi bir kız bulması için oğlunu gönderdi. Ancak Kan Turalı aradığı kızı bulamadan geri döndü. Bunun üzerine Kanlı Koca aksakallı ihtiyarları yanına alıp oğluna kız aramaya çıktı. İç Oğuz'u, Dış Oğuz'u dolanıp Tırabuzan'a kadar vardı.
            Meğer Tırabuzan Tekfür’ünün (tekfur) çok güzel, dilber bir kızı vardı. Bu kız aynı zamanda yiğit ve hünerliydi. Ancak kızın yanında üç canavar vardı. Kim o üç canavarı bastırırsa Tekfür kızını onunla evlendirecekti. Ancak şimdiye kadar bunu başaran olmamış, bu mücadeleye girişip kaybeden otuz iki
kafir beyinin başları kale burcuna asılmıştı. Bu üç canavar; kükremiş aslan, kara boğa ve kara erkek deve idi.(…)

(Not : İlk iki soruyu yukarıdaki parçayı okuyup parçaya göre cevaplayınız.)

S.1. Kan Turalı babasından nasıl bir kız bulmasını istemektedir?( 10 p )S.2. Tırabuzan Tekfürü’nün kızı ile evlenmenin şartı nedir ? ( 10 p )S.3. Aşağıdaki boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz.( 25 p )

- 16. Asırda yazıya geçirildiği öne sürülen Dede Korkut kitabının bilinen iki nüshasından biri Almanya’da …………….. , diğeri ise İtalya’da ……………. Kütüphanesinde bulunmaktadır.

- ……………. bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde ve her beyiti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adıdır.

- Dede Korkut Hikâyeleri ……….. Türklerine ait ………… hikâyeden oluşur.

- “Yaptığı çalışmaların karşılığını alacağını biliyordu.” cümlesi nesnesine göre …………….. çatılı fiildir.

- Türk edebiyatında öykü alanındaki ilk yerli ürünler, Ahmet Mithat’ın 1870’te basılan ……………………….

ve ………………………….. adlı öykü kitaplarıdır.

S.4.  Aşağıdaki doğru-yanlış sorularını cevaplayınız.( 15 p )                                                         D / Y

·  Dede Korkut Hikâyeleri İslamiyet sonrası dönemde gelişen kahramanlık olaylarını anlatır.          (… / …)

·  “Uzun bir aradan sonra bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştı.” cümlesindeki fiil edilgendir.(… / …)

·  Milli edebiyat sanatçıları , hikâyelerde genellikle bireysel temaları işlemişlerdir.                          (… / … )

·  Yunus Emre’nin iki önemli eseri “Yunus Emre Divanı” ve “Risaletü’n Nushiyye”dir.                  (… / …)

·  Mesnevî, manzum(şiir) şekilde yazılmış bir hikaye türüdür.                                                           (… / …)

S.5. Aşağıdaki edatları kullanarak cümleler oluşturunuz ve edatların cümleye kattığı anlamları yazınız.( 15 p )

EDAT
KURDUĞUM CÜMLE
ANLAM İLİŞKİSİ
için


sonra


gibi


kadar


-den beriS.6.”Çalışmalarından haberi olunca / hararetli bir şekilde / tartıştırlar.” cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?( 5 p )

A) Durum Zarfı, zaman zarfı, etken fiil

B) Miktar zarfı, zaman zarfı, edilgen fiil

C) Yer-yön zarfı, zaman zarfı, oldurgan fiil

D) Durum zarfı, zaman zarfı, etken fiil

E) Zaman zarfı, durum zarfı, işteş fiil
1.DÖNEM 1.YAZILI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLA


S.7. Aşağıda serim bölümü verilen hikayenin düğüm ve çözüm bölümlerini tamamlayınız. Yazım ve noktalamaya dikkat ediniz.( 20 p )KADER

        Bir zamanlar bir ülkede bir kral yaşıyormuş.Bu kralın çocuğu olmuyormuş.Ne kadar zaman sonra kralın bir kız çocuğu olmuş.Olmuş olmasına fakat kral çocuğunun hayatından çok endişe ediyormuş.Onu kaybetmekten çok korkuyormuş.Bir gün sarayındaki kahine çocuğunun yaşayıp yaşamayacağını sormuş.Kahin de cevap olarak kızının bir yılan sokması sonucu öleceğini krala söylemiş.Kral hemen bu soruna bir çare aramaya başlamış.


1.DÖNEM 1.YAZILI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLA


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS