ads

10.SINIF BİRYAY YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI SAYFA 143,
10.SINIF EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI 143, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI,

3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
Taş kesilme motifi, Türk efsaneleri arasında son derece yaygın bir motiftir. Bu motifi taşıyan bir
efsane şöyledir: “Erzurum’un, Karayazı İlçesinin Kızmusa adlı köyünde vaktiyle bir adam yaşarmış. Bu adam veliymiş fakat kızı kendisinin sözünü dinlemezmiş. Aynı köyden Musa adında bir genç varmış. Musa bu kızı seviyormuş. Kızla gizli gizli buluşurlarmış. Gençler bir gün aralarında anlaşırlar ve kaçarlar. Kızın babası kaçtıklarını anlayınca peşlerinden gitmemiş. Köylüler gelip, “Müsaade et, biz gidelim Musa’yı öldürüp kızını getirelim demişler. Kızın babası müsaade etmemiş. “Siz gelin oturun onlar kaçamaz” demiş. Sabah olunca köylüler, köyün dışında iki kişi görürler, yanlarına yaklaşınca delikanlıyla kızı taşlaşmış olarak görmüşler. O günden sonra bu köyün adı “Kız- Musa ” olarak kalmış. Hâlâ köyün girişinde bu taşlaşmış iki insan şeklini görmek mümkündür.”
1. Bu efsaneyle verilmek istenen düşünce nedir?

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir?
A) Masal B) Destan C) Hikâye
D) Mesel E) Orta oyunu


Kalevala
Nibelungen
İlyada
Şehname
Gılgamış

3. Yukarıda verilen destan adlarını aşağıda boş bırakılan yerlere doğru bir şekilde yazınız.
……Nibelungen ..........….. Germen-Hun ilişkilerini konu edinen bir destandır.
……İlyada ......….. Homeros tarafından yazıya geçirilmiş bir destandır.
……Gılgamış......….. Sümerlere ait olan bu destan, tarihte bilinen ilk destandır.
……Kalevala .….. Fin halkının mücadelelerini anlatan bir destandır.
……Şehname.......….. Fars kültürüne ait olan bu destanda ünlü Türk Hükümdarı Alp Er Tunga’dan bahsedilir.


4. Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Efsaneler bir olayı konu alabilirler.
B) Efsaneler bir kişiyi konu alabilirler.
C) Efsaneler bir yeri konu alabilirler.
D) Efsaneler tamamen gerçeği yansıtırlar.
E) Efsanelerde mitolojik unsurlar olabilir

5. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz.
……………………., anlatıcılar ve dinleyiciler tarafından çoğunlukla gerçek olarak kabul edildiği hâlde,………………………., başından beri hayal ürünü olduğu kabul edilir. Yine bu nedenle…………………………………… olaylar, hep hayali bir yerde ve belirsiz bir zamanda geçer, çoğunlukla da olağanüstü kişiler üzerine kurulur.


Efsane ve ……………………….olaylar gerçek olarak kabul edilir. …………………….. aynı gelenekleri ve görenekleri paylaşan toplulukların ürünü olmakla beraber, uluslararası ortak bir kültürün, değişik uluslardaki varyantları olarak görülebilir; oysa ………………………….. çoğunlukla ulusaldır. Halk hikâyesi ile masal arasındaki temel fark………………………..


10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018,10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI 2017 2018, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY YAYINLARI, 10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2017 2018 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI BİRYAY,10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI BİRYAY,10.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 2018,SAYFA,biryay yayınları 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları,10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI BİR YAY YAYINLARI, 2017 2018,10.SINIF EDEBİYAT BİRYAY YAYINLARI CEVAPLARI,10 sınıf edebiyat kitabı cevapları biryay ,biryay yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları bir yay yayınları

bir yay yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfaların

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS