ads

ALTAY YARATILIŞ DESTANI ÖZETİ, ALTAY YARATILIŞ DESTANI OLAYLARININ ÖZETİ, ALTAY YARATILIŞ DESTANI, Destandaki olayları özetleyerek aşağıya yazınız,


Dünya  uçsuz bucaksız bir deniz halindedir.  Tanrı Ülgen uçuyordur ve konacak bir yer bulamaz. Gökten bir ses gelir ve Tanrı Ülgen bu sese uyarak taşın üstüne oturur. Sonrasında sıra gökleri yaratmaya gelir. Tanrı Ülgen göklere bakarak çare arar ve Ak-Ana suyun içinden çıkar. "Yaratmak istiyorsan "Yaptım oldu." diyerek öğüt verir. Tanrı Ülgen bu öğüdü tutar ve "Yaratılsın gök" der göğü yaratır. Sonra üç balık yaratır ve bu balıkları zincirlerle bağlar. Çünkü balıklar hareket ettikçe dünyaya tufanlar çöküyormuş.
Tanrı Ülgen sonra Altın Dağa oturur. bu dağ gökte idi ve dünyaya değmez idi.
Dünya 6 günde yaratılır 7. gün Tanrı Ülgen uyur. Uyandığında farklı dünyalar görür ve bu dünyanın başına Mangızın-Matmas-Burkan Hanları getirir. Cehennem yaratır başına da Matman-Kara adıyla, bir de mühür atamış. Devamında farklı dünyalar yaratır ve başına farklı hanları getirir. Otuz üç katlı gök yaratılır.
Sonra  toprağın üstündeki kil den insan yaratılır.Bu ilk insanın ise, adı olmuştu Erlik. İnsan yaratan Tanrı, ortalardan kayboldu, Erlik de yola çıktı, arayıp onu buldu. Erlik yedi içti eğlendi ve sonra içindeki hırs ile Tanrıya karşı gelir ve "Ben niye Tanrı olmuyorum." diyerek Tanrıdan yüce olmak ister.Tanrı’yı kıskanarak ezeli düşman oldu.
— Tanrı baktı ki Erlik pek bir işe yaramaz,
Erlik’in varlığıyla bu dünyada yaşanmaz,
Yarattı Mandı-Şire, adlı bir kahramanı
Yedi kişi yarattı etleri de topraktan,
Nefesiyle üfledi, tuttu kulaklarına,
Yedi insanın hemen, can geldi ruhlarına
Tuttu burunlarına bir dahacık üfledi,
Akıl verdi insana, ruha akıl ekledi.
Ama İnsanoğluna biri lazımdı ancak,
Onun idaresini, bir düzene koyacak,
Bunun için de Tanrı, May-Tere’ye verdi can,
Dedi İnsanoğlu’nun başına oluver Han!Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS