ads

NİBELUNGEN DESTANININ TEMASI NEDİR, NİBELUNGEN DESTANININ TEMASI, NİBELUNGEN DESTANI, ALMANLARIN NİBELUNGEN DESTANININ TEMASI,

DESTANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Destanlar mitolojik unsurlardan beslenmiştir. Milletlerin birçok mitolojik kahramanı gerçekte onların ataları, toplum tarafından sevilen ve efsaneleştirilen yöneticileri ve komutanlarıdır. Bunlar ve yaşadıklarıyla ilgili olaylar ya da anlatılar ilerleyen zamanla birtakım değişimler geçirmiştir. Çağlar boyu onlar etrafında oluşturulan eklemeler ve yeni rivayetler bu kişilikleri, “insan” ve “kahraman” olma aşamasından daha yükseklere yüceltip efsanevi kişilikler olarak mitoloji dünyasına götürmüştür.

Destanlar milletlerin yaratılışını, gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini anlatır. Her milletin millî kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü, hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları da destanlarına yansır. Dünyaya hâkim olma tutkusu, kuvvet, binicilik ve savaşçılık yanında verdiği sözde durma, acizlere, mağluplara hoşgörü ile yaklaşma ve yardımcı olma Türk destanlarında dile getirilen ortak değer ve kabullerdir.

NİBELUNGLAR
Nibelungen destanı, Almanların en önemli destanlarındandır. Bu destan, Nibelung’lar Ülkesi (Nibelungenland) diye anılan ülkenin yöneticilerinin başından geçen olayları, Attila ile olan mücadelelerini anlatır.

Destanın kişileri aşağıdaki gibidir:
Kriemhild: Üç Burgund Hanı kardeşin tek kız kardeşleri; önce Siegfried’in, sonra Etzel/Attila’nın eşi.
Siegfried: Hollanda beyi, Kriemhild’ in ilk eşi.
Etzel/Attila: Destanda çok dürüst, iyi yürekli, mert bir Han olarak tanıtılıyor.
Gunther: Üç Burgund Hanı kardeşten yaşça en büyük ve en çok sözü geçer olanı.
Hagen: Burgund’ların en önde gelen Bey’lerinden; Siegfried’i öldüren kişi.
Dietrich: Ortaçağ Almanlarının Bern dediği kentlerden Verona’yı başkent edinmiş Han; ülkesinden
ayrılmak zorunda kalmış, Attila’nın sarayına sığınmıştır ve onun bağımlısıdır.
Hildebrand: Dietrich ‘in yaşlanmış eğitmeni; Wolfhart’ın dayısı. Kriemhild” in sırf Hagen’a kini uğruna yol açtığı olaylar sonucunda, yeğeni de aralarında olmak üzere, binlerce insanın ölmesinden dolayı duyduğu hınçla destanın en sonunda Kriemhild’i öldürür.
Iring: Attila’nın askeri. Burgund Bey’leriyle teke tek dövüşür, Hagen tarafından öldürülür.

NİBELUNGEN DESTANININ TEMASI NEDİR ?

NİBELUNGEN DESTANININ TEMASI:  5.YÜZYILIN İLK YARISINDA GERMEN-HUN TOPLUMLARININ SAVAŞINI ANLATIR. DOLAYISI İLE TEMASI : SAVAŞTIR. KAHRAMANLIKTIR. ATAMI ATTİLA AVRUPANIN KORKULU RÜYASI OLMUŞ VE TÜM AVRUPAYI KILIÇTAN GEÇİRMİŞTİR... :)


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS