ads

İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİYET SONRASI TÜRK DESTANLARI NELERDİR, İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİYET SONRASI TÜRK DESTANLARI, İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARI, İSLAMİYET SONRASI TÜRK DESTANLARI,


İslamiyet öncesi ve sonrası Türk destanları

İslâmiyet’ten Önceki Türk Destanları:
1. Yaratılış Destanı

2. Saka Destanları:
a. Alp Er Tunga Destanı (MÖ 7. yy.)
b. Şu Destanı (MÖ 4. yy.)

3. Hun-Oğuz Destanları
a. Oğuz Kağan Destanı (MÖ 4. yy.)
b. Attila Destanı

4. Göktürk Destanları
a. Bozkurt Destanı (MÖ 2. yy.)
b. Ergenekon Destanı (7-8. yy.)

5. Siyenpi Destanları

6. Uygur Destanları
a. Türeyiş Destanı (8-9. yy.)
b. Mani Dininin Kabulü Destanı
c. Göç Destanı (8-9. yy.)

İslâmiyet’ten Sonraki Türk Destanları:
1. Kazak - Kırgız:
Manas Destanı

2. Türk - Moğol:

Cengiz Han Destanı

3. Tatar - Kırım Timur ve Edige Destanları

Timur Destanı
Edige Destanı

4. Karahanlı Dönemi:

Saltuk Buğra Han Destanı

5. Selçuklu - Beylikler ve Osmanlı Dönemleri

a. Seyid Battal Gazi Destanı
b. Danişmend Gazi Destanı
c. Köroğlu Destanı

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS