adsB GRUBU CEVAP ANAHTARI

 


10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIVE CEVAPLARI TEST, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI, YAZILI SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,

ADI-SOYADI:                                                                                  SINIFI- NUMARASI :

2017-2018 ÖĞRETİM YILI İSKENDERUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

10. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

1. DÖNEM 3. ORTAK SINAV SORULARI1.Aşağıdakilerden hangisinde “yalnız” sözcüğü ötekilerden farklı görevdedir?

A) Oyun yalnız akşamları sergilenecekmiş.

B) Bu konuyu yalnız sizinle konuşabilirim.

C) Sinemaya da gideriz, yalnız önce ödevini bitir.

D) Ağlamak yalnız kuruyan kirpikleri ıslatır.

E) Elindeki parayla yalnız bir ceket alabilirdi.2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "benzetme" yoktur?
A) Geçit vermez sarp kayalar, biliyordu düşmanı
B) Mavi patiskayı bıçak gibi yırtar gelir gemiler
C) Yürek mühürlü bir kapı gibi kapalı

D) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa

E) Gece lacivert kanatlı bir kuşa benzer3. Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatı, Âşık edebiyatı ve Tekke edebiyatı nazım şekilleri sırasıyla verilmiştir?

A) ilahi, semai, devriye              B) Mesnevi, varsağı, ilahi

C) Gazel, deme, ilahi         D) Şarkı, mani, nefes          E) Semai, koşma, nutuk4. Aşağıda cümlelerden hangisinin sonuna ünlem (!) işareti getirilmez?

A) Vay, kolum kırıldı galiba

B) Eyvah, anahtarı içerde unuttum
C) Bu ne cesaret böyle
D) Allah Allah, daha demin buradaydı kalem
E) Üniversitede okumak üzere İzmir’e gitmiş


5.Aşağıdakilerden hangisinde “doğru” sözcüğü edat (ilgeç) görevinde kullanılmıştır?

A)Doğru işlerin peşinden koşmalısın.

B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.

C)Adam hızla bana doğru geliyordu.

D) Doğru, toplumdan topluma değişen bir kavramdır.

E)Doğru bir iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz?ALDIĞI PUAN:6. Hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu edinir.

B) Hikâyelerde olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir.

C) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.

D) Maupassant tarzı hikâyeler, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

E) Durum ve olay hikâyesi olmak üzere iki türü vardır.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile (-le, -la)" sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A) Oysa bunun da gerçekle hiçbir ilişkisi yoktu bana göre.

B) Söylentilere bakılırsa arkadaşım ile gizlice anlaşmışım.

C) Gelecek yılla ilgili söylentiler konusunda bildiklerimi anlattım

D) Korkularımla pişmanlıklarımı durmaksızın düşünüyorum.

E) Babasının cenazesinden beri onunla hiçbir şey konuşmadım.Gelirse (I)  çocukluğum sislerin arasından

Buz tutan (II)  yüreğimde bir kıvılcım tutuşur (III

Bin melek kanatlanır (IV)  ruhumun beyazından

Şu ihtiyar gönlümde huzur şevkle buluşur (V

8.Yukarıda altı çizili sözcüklerden hangisi, çe­kimli bir fiil değildir?

A) V.           B)lV.          C) III.         D) II.        E)I.9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" sözcüğü zarf (belirteç )olarak kullanılmıştır?
A) Ay güzel göründü karanlık gökyüzünde.

B) Güzel günler görmenin hayaliyle yaşıyorum.
C) Sahilin en güzel yerinde uzanıp yatmıştık.

D) Üzerinde güzel bir takım vardı adamın.
E) Koklayamam çılgın yasemini, güzel gülü.10. Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?
A)
Destan  B) Sav     C) Mersiye     D) Sagu      E)  Koşuk 11. Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mı
Ödlek öcün aldı mı
İmdi yürek yırtılır

Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A)
 Destan         B) Sav      C) Koşma      D) Koşuk      E) Sagu

12. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri“ne ait bir özellik değildir?
A)
 Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.

B) Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.
C) Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır

D) Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını anlatır.
E) On iki hikayeden oluşur.13. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Konudan çok konunun işlenişine önem verilmiştir..

B) Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerden oluşan karma bir dil kullanılmıştır.

C) Aşk, şarap, din ile ilgili konular ve felsefi düşünceler işlenmiştir.

D) Nazım birimi olarak dörtlük, genel olarak yarım kafiye kullanılmıştır.

E) Söz ve anlam sanatları, ustalık göstermenin bir ölçüsü kabul edilmiştir.14. Mesnevi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Beyit sayısı sınırsızdır.

B) Aynı şair beş ayrı mesnevi yazmışsa, hamse sahibi olarak adlandırılır.

C) Kafiye düzeni aa, ba, ca, … şeklindedir.

D) Aşk, kahramanlık vs. konuları işleyen uzun manzum eserlerdir.

E) Modern edebiyattaki hikaye ve romanın klasik edebiyattaki karşılığıdır.15. Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle din ve devlet büyüklerini övmek için yazılır

B) Birinci beytine matla, son beytine makta denir.

C) İlk beyti kendi içinde kafiyelidir.

D) Şairin mahlasının geçtiği beyte taç-beyit denir.

E) Tevhid, münacat ve naat bölümlerinden oluşur.16. Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A)
 Ninni – bilmece – gazel
B) 
Koşma – semai – varsağı

C) Tercibi bent – masal – mani

D) Devriye – nefes – koşma

E) Koşma – türkü – murabba17. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden sonra yazılan ilk Türkçe eserlerden (Geçiş Dönemi Eseri)   değildir?

A) Mantıku't Tayr              B) Kutadgu Bilig    C) Divan-ı Hikmet

D) Atabet'ül Hakayık                  E) Divan-ı Lugati't – Türk   Gördüm yârimin yüzünü

Öptüm dostumun gözünü

Aradım buldum izini

Buldum amma neden sonra

18. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai   B) Varsağı     C) Nutuk   D) Destan      E) Koşma  19. Hakk'a aşık olan kişi                                        Miskin Yunus var dostuna

     Akar gözlerinin yaşı                                        Koma bugünü yarına

     Pür nur olur içi dışı                                          Yarın Hakk'ın divanına

     Söyler Allah deyü deyü                                Varam Allah deyü deyü

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

 A) Şathiye        B)  İlahi             C)  Semai                     D) Ninni                    E) Ağıt20. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir.
A)
Sav    B) Mesnevi    C) Sagu      D) Koşuk      E) Destan  SORULAR
CEVAPLAR
1
A
B
C
D
E
2
A
B
C
D
E
3
A
B
C
D
E
4
A
B
C
D
E
5
A
B
C
D
E
6
A
B
C
D
E
7
A
B
C
D
E
8
A
B
C
D
E
9
A
B
C
D
E
10
A
B
C
D
E
11
A
B
C
D
E
12
A
B
C
D
E
13
A
B
C
D
E
14
A
B
C
D
E
15
A
B
C
D
E
16
A
B
C
D
E
17
A
B
C
D
E
18
A
B
C
D
E
19
A
B
C
D
E
20
A
B
C
D
EPost a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS