ads

CÜMLE ÇEŞİTLERİ,ANLAMLARINA GÖRE CÜMLE TÜRLERİ, CÜMLE TÜRLERİ, ANLAMLARINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ, CÜMLE TÜRLERİ NELERDİR, ANLAMINA GÖRE CÜMLELER,

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Cümleler türlerine göre dört alt başlıkta ele alınır:
a) Yapılarına göre cümleler,
b) Yüklemin yerine göre cümleler,
c) Yüklemin türüne göre cümleler,
d) Anlamlarına göre cümleler,


( BU SAYFADA SADECE ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER YER ALMAKTADIR.) TÜM CÜMLE TÜRLERİ İÇİN TIKLAAAA


D) ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER
Cümleler anlamlarına göre dörde ayrılır:
1. Olumlu Cümle
Eylemin yapıldığı ve gerçekleştiğini ifade eden cümlelerdir. Burada eylem olumsuz dahi olsa gerçekleşmesi önemlidir..
Ahmet yarın bize gelecek..
Sevda teyze dün kaza yaptı ve hayatını kaybetti . (anlam olumsuz da olsa gerçekleşen bir eylem var.)


2. Olumsuz Cümle

İşin yapılmadığını (yapılmayacağını), oluşun gerçekleşmediğini (gerçekleşmeyeceğini) bildiren cümlelerdir. Olumsuzluk anlamı ya eklerle, ya da sözcüklerle yapılır:
NOT: İsim cümleleri "değil, yok" sözcükleri ve "–sız" ekiyle; fiil cümleleri ise "–ma, –me" ekiyle olum-suzlaştırılır.
a) Olumsuzluk anlamı veren ekler:
–ma, –me, (–mı, –mi, –mu, –mü)
Seni dün kimse anlamamış.
bu kısmı duymak istemiyor.

biçimce olumlu anlamca olumsuz cümleler
 Ahmet bey dün eni ne aradı ne sordu. (aramadı, sormadı)
Ne seni ne de onu duydum ( duymadım)
Kaçtığını söyler miyim hiç. (söylemem)
Bu saç böyle kestirilir mi ( kestirilmez)

Yapıca, biçimce olumsuz; anlamca olumlu cümle
Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. İki olumsuzluk anlamı veren unsurun aynı cümlede kullanılmasıdır.. (Matematikdeki gibi -*- = + /////eksi çarpı eksi = artı mantığı)
 Bu konuyu sana sormayacak değilim. (soracağım)
 Böylesi şeyi söylemiyor değil. (söylüyor)
 Anlattıklarını bilmiyor değil. (Biliyor)
 Bu iş için gönülsüz değil ( gönüllü
 Gitmeye isteksiz değil. (İstekli)
     Bit pazarında yok yok. (Her şey var.)

3. Soru Cümlesi
Bir eylemle ve adla ilgili merak edilenlerin sorulduğu cümleler.
Soru anlamı veren sözcüklerle yapılır:
Soru sıfatı ile:
 Hangi öğrenci yüz aldı ?
Soru zamiri ile:
 Yarın kim gelecek ?
Soru zarfı ile:
 Buraya ne zaman gelecek?
Soru edatı ile:
 gelecek mi ?

4. Ünlem Cümlesi
Ünlem ifade eden sözcükleri içerisinde barındıran cümle türüdür.

Atma onu ya!
hey buraya gel !
Vay anasını.. !
 Deli midir nedir !
Vay bu senin mi !
Hey gidi gençlik!
Hişşt, sessiz ol bakalım!


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS