ads

CÜMLE ÇEŞİTLERİ,YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE TÜRLERİ, CÜMLE TÜRLERİ, YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ, CÜMLE TÜRLERİ NELERDİR,

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Cümleler türlerine göre dört alt başlıkta ele alınır:
a) Yapılarına göre cümleler,
b) Yüklemin yerine göre cümleler,
c) Yüklemin türüne göre cümleler,
d) Anlamlarına göre cümleler,

C) YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER

( BU SAYFADA SADECE YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER YER ALMAKTADIR.) TÜM CÜMLE TÜRLERİ İÇİN TIKLAAAA

C) YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER
Cümleler yüklemin türüne göre ikiye ayrılır:
1. Eylem (fiil) cümlesi.
2. Ad (isim) cümlesi.

1. Eylem Cümlesi
Yüklemi (kip ve kişi eki almış) çekimli eylem olan cümlelerdir:
 Düşüncelerine değer veriyorum.
 Sessizliğini bir şiirle bozu.
 kimse konuşmadı onun hakkında.

2. Ad Cümlesi
Yüklemi, ad veya ad soylu sözcük ya da tamlama olan cümlelerdir. Ad soylu sözcükler, ek eylem alarak yüklem olur.
 Tek dileği, geleceğin sunacağı güzellikleri yaşamaktı. (mak eki yazıldığında isim olur)
 En sevdiği mevsim yazdır.
     Duşu ve karakteri ile değerli bir insandı.
     Seni arayan kimdi?
 NOT: Her ad cümlesinde EK-FİİL VARDIR.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS