ads

CÜMLE ÇEŞİTLERİ,YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE TÜRLERİ,CÜMLE TÜRLERİ, YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ, CÜMLE ÇEŞİTLERİ,

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Cümleler türlerine göre dört alt başlıkta ele alınır:
a) Yapılarına göre cümleler,
b) Yüklemin yerine göre cümleler,
c) Yüklemin türüne göre cümleler,
d) Anlamlarına göre cümleler,

( BU SAYFADA SADECE YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER YER ALMAKTADIR.) TÜM CÜMLE TÜRLERİ İÇİN TIKLAAAA


B) YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER
(ÖGELERİN DİZİLİŞİNE GÖRE)
Türkçede düz anlatımda yüklem, cümlenin sonundadır. Dil kurallarına uygun bir cümlede ögeler, şu şekilde sıralanır:
Özne – tümleçler – yüklem
(zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne)
Ancak bu sıralama kuramsaldır. Vurguya göre, bu sıralama değişebilir.
Ögelerin dizilişine göre cümleler ikiye ayrılır:
1. Kurallı cümle
2. Devrik cümle1. Kurallı Cümle

Yüklemi, sonda olan cümlelerdir.
 Yusuf, yarın okula gelmeyecek.
      Aşkın en temiz durumu özlemektir.
     Hayatın dönüm noktasında oturup bekledim.
    Kimseye eyvallahı yoktu.

2. Devrik Cümle
Yüklemi yerinde olmayan (sonda olmayan) cümlelerdir. Daha çok şiirlerde kullanılır.
 Gelsin o güzel kadın uzaklardan
     Saatleri ayarladı sen geleceksin diye.
     Sana laf atanlara karşı susmamalısın Ahmet.
UYARI:
Devrik cümleleri ögelerine ayırırken önce cümleyi kurallı cümle haline getirin.. yoksa yanlışlık yapabilirsiniz..

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS