ads

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI,
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2017-2018, YAZILI SORULARI, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI,


GÜLBAHAR HATUN MTAL 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1.Aşağıda verilen özellikler bakımından romanın bu dönemlerde yaşadığı değişimleri yazınız. (10)                 
                                Tanzimat Dönemi           Servet –i Fünun Dönemi      Milli Edebiyat Dönemi
Dil özellikleri:
İşlenen temalar               :
Konunun işlendiği mekanlar:                                    
Bağlı olunan edebi akımlar:                                       
Sanat anlayışı:  
2.Aşağıdaki romanların adını ve yazarını yazınız.(10)
*İlk tarihi roman:

*İlk yerli roman:             

*İlk psikolojik roman:

*İlk çeviri roman:

*İlk realist roman:
3.Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(10)
*İranlılara ait olan ......................... destanında ünlü Türk Hükümdarı Alp Er Tunga’dan bahsedilir.
*Karagöz oyununun oynatıcısına .................................. adı verilir.
*Millî edebiyat akımı Ömer Seyfettin’in Selanik’te çıkardığı ..................dergisinde yayımlanan .......................  adlı makale ile başlamıştır.
*Karagöz oyununun diğer adı ..................................dur.
*Karagöz oyunundaki Hacivat, orta oyunundaki .............................. ile benzerlik gösterir.
4.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız.
*Destanlar bir milletin milli kimliği ile alakalıdır.(   )
*Tutanakların hiçbir yerinde “tutanak” ifadesi kullanılmaz. (   )
*Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun ilk romanlar Servet-i Fünun döneminde yazılmıştır.(    )
*Edebiyatımızda roman ve hikayenin yerini tutan divan edebiyatı nazım şekli mersiyelerdir.(    )
*Karagöz oyununda Karagöz ve Hacıvat’ın karşılıklı atıştığı bölüme fasıl denir.(    )
5.Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bulunuz.(10)
*Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeder.

*Fakir Baykurt, bu konuya farklı açıdan bakar.

6.Aşağıdaki metinde edat ve bağlaçları bulunuz. Altta uygun yere yazınız.(10)
“Okumak insan için bir zevk, bir eğlence olduğu kadar, hiç kuşkusuz eğitici bir eylemdir de. Ne var ki okumak bir araçtır, amaç değil. Bana göre insana kavrayış üstünlüğü, duygu inceliği ve olgunluk kazandırmayan bir okumanın yararı yoktur. Birçok insan çevresinden aldıkları ile bu olgunluğa kavuşabileceği gibi fakülteler bitirmesine rağmen bunu başaramayanlar çoktur.”              
*EDATLAR:
*BAĞLAÇLAR:
7. Aşağıda dünya destanları verilmiş olup kiminin ait olduğu millet kimin de ismi eksik yazılmıştır.  Bu eksiklikleri tamamlayınız.(10)
*………………………….: İlyada ve Odysseia (Homeros):
*İran Edebiyatı:…………………. (Firdevsi
*…………….Edebiyatı:Kalavela
*Hint Edebiyatı: ……………………… ve …………………………….
*Alman Edebiyatı: ……………………
*………………………. Edebiyatı: Beowulf:
*Rus Edebiyatı: …………
*……………. Edebiyatı: La Cid:
*……………………… Edebiyatı: Chansen de Röland: Charlemagne
*………………….. Destan: Bozkurt Destanı:
*Uygur Destanı:…………………………
8.Edebiyatımıza modern anlamda tiyatro gelene kadar onun yerini dolduran geleneksel tiyatrolarımız vardı. Bunların neler olduğunu yazarak “meddah”ı açıklayınız.(10)
9. Okulunuza “devamsızlık” konulu bir dilekçe örneği yazınız.(20)

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS