ads

HALK HİKAYESİ NEDİR?
KAHRAMANLIK KONULU HALK HİKAYELERİ,
KAHRAMANLIK KONULU HİKAYELER, DESTANSI HALK HİKAYELERİ,

Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir.

NASIL SINIFLANDIRILIR

Halk hikâyeleri konularına göre üçe ayrılır:
Aşk hikâyeleri: Toplum hafızasında uzun süre yaşayan aşkların hikâyeleştirildiği sevgi temalı halk hikâyeleridir. Bu hikâyelere Elif ile Mahmut, Derdiyok ile Zülfü-siyah, Âşık Garip, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kanber, Tahir ile Zühre, Ercişli Emrah ile Selvihan vb. örnek verilebilir.


Dinî temalı kahramanlık hikâyeleri: Tarihe mal olmuş kahramanları veya dinsel açıdan önemli kabul edilen erdemli kişileri konu edinen halk hikâyeleridir. Bu hikâyelere Danişment Gazi ile ilgili hikâyeler, Hayber Kalesi, Van Kalesi gibi Hz. Ali ile ilgili hikâyeler vb. örnek verilebilir.


Destanî halk hikâyeleri: İçinde destana ait bazı özellikleri barındıran halk hikâyeleridir. 

Bu hikâyelere en güzel iki örnek Dede Korkut Hikâyeleri ve Köroğlu Hikâyesi 
bunun dışında
Salman Bey 
Latif Şah 
Cihan ve Abdullah 
Arslan Bey
Celali Bey ve Mehmet Bey 
Kirmanşah Eşref Bey
 Mustafa Bey 
Haydar Bey 
Hurşit Bey 
Yaralı Mahmut.
Ahmet Han 
Şah İsmail
 Bey Böyrek
 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS