ads

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Meb Yayınları,
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları, 10. sınıf edebiyat ders kitabı cevapları, edebiyat 10.sınıf cevapları, 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları meb, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları meb, 10.sınıf edebiyat cevapları, 10 sınıf edebiyat ders kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları 2018, 10. sınıf türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat kitabı

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019

MEB yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Meb Yayınları Sayfa 120 2018-2019

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı
1. Şair, Edirne şehrinin güzelliğini anlatırken hangi unsurlardan yararlanmıştır? Metinden örnek dizeler gösteriniz.


 • Cevap: Edirne şehri mi bu yâ gülşen-i Me’vâ mıdır: Edirne şehri gül bahçesi midir ki o kadar güzeldir. 
 •  Bir dıraht-ı ser-firâzı var mı bâğ-ı cennetin: Edirne cennetten bağ mıdır?
 • Her zamân âb u hevâsı böyle rûh-efzâ mıdır: Havası her zaman böyle insana huzur veren yapıda mıdır?


2. Metinde her beytin sonunda tekrarlanan “mıdır” soru edatı, metnin anlatımını nasıl etkilemiştir?


 • Cevap: Metne ahenk kazandırmanın yanında metni okuyan bakımından daha canlı kılmaktadır. Devamlı okurun dikkatinin canlı tutulmasını ve soru yöntemiyle okurun anlatılan özelliklere inanmasının kolaylaşması sağlanmaktadır. 


3. Metinde şair, I. Ahmed’i nasıl övmüştür? Metinden örneklerle söyleyiniz.


 • Cevap: 
 • Ya’ni Sultân Ahmed-i âdil ki ferş-i dergehi
  Arşdan a’lâ değilse çarhdan ednâ mıdır?
 • Sultan Ahmet bu dünyaya adalet getiren bir padişahtır ve onun adaleti yerde ve gökte de aynıdır. 


4. Metinde şairin, şairliğiyle ilgili açıklamalar yaptığı bölümleri gösteriniz.


 • Cevap: 
 • Dürr-i nazmım çarha mengûş olsa bilmez rûzigâr
  Şi’r-i Nef’î midir ol yâ kevkeb-i Şi’râ mıdır?


    Şiirinin incileri feleğe kulak olsa rüzgar bile kıymetini bilemez, acaba Nef’i bu şiir gökyüzünün en güzel şiir yıldızı mıdır? diyerek kendini övmektedir. 


5. Metnin temasını bularak temayı en iyi yansıtan dizeleri belirleyiniz.


 • Cevap: Tema Edirne ilinin güzelliğidir. Bu şiirde bu temayı en güzel örnekleyen dizeler olarak şu dizeleri gösterebiliriz:
 • Edrine şehri mi bu yâ gülşen-i Me’vâ mıdır?
  Anda kasr-ı pâdişâhî cennet-i a’lâ mıdır
 • Beyt-i Ma’mûr-ı felek mi ol fezâda ol sarây
  Yâ zemîni cennet olmuş Kâ’be-yi ulyâ mıdır?


6. Metinde çok sayıda mübalağa ve tezat sanatı kullanılmıştır. Siz de metinden bu sanatlara birkaç örnek bularak aşağıdaki şemalara yazınız.


MübalağaAnda kasr-ı pâdişâhî cennet-i a’lâ mıdır? Edirne şehrinin güzelliği cennetten bir parça olarak kabul edilip güzelliği abartılmıştır. 
TezatMihrini fark eylemez pinhân mıdır peydâ mıdır? Pinhan: gizli peyda: Açık saşık beyan olan anlamında karşıt kelimeler kullanılmıştır. 


7. Siz bir kaside yazmak isteseydiniz kime, nasıl yazardınız? Nedenini açıklayınız.


 • Cevap: Sevgilime onu ve güzelliklerini övmek amacıyla yazmak isterdim. 


8. Şiirde ahengi sağlayan unsurları bulunuz. Bulduğunuz unsurları aşağıdaki şemaya yazınız.


Kafiye:
Me’vâ mıdır?
cennet-i a’lâ mıdır?      mıdır’lar redif  a’lar tam kafiyedir. 
Ölçü: Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Aliterasyon: m ve d sessizleri sıklıkla kullanılmıştır. 
Kelime Tekrarı: Cennet ve cuylar kelimeleri sıklıkla kullanılmıştır..

…...
BİZ HAZIRLAYANA KADAR CEVAP VERMEK İSTEYENLER YORUM KISMINDAN YAZABİLİRLER,10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 20119 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB,10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI MEB,10.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 20110,SAYFA,MEB yayınları 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları,10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 2018 20110, 10.SINIF EDEBİYAT MEB YAYINLARI CEVAPLARI,10 sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB ,MEB yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları MEB yayınları

2 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS