ads

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Meb Yayınları,
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları, 10. sınıf edebiyat ders kitabı cevapları, edebiyat 10.sınıf cevapları, 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları meb, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları meb, 10.sınıf edebiyat cevapları, 10 sınıf edebiyat ders kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları 2018, 10. sınıf türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları, 10.sınıf edebiyat kitabı

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019

MEB yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları
DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
BU DERSİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.
EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁
10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI
İYİ ÇALIŞMALAR

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Meb Yayınları Sayfa 121 2018-2019


10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı


1. Okuduğunuz metinde geçen “cennet-i a’lâ, şah-ı cihân-ârâ, bûstân-pîrâ” gibi ifadeleri doğru telaffuz etme çalışması yapınız.


  • Cevap: İşaretlere dikkat ederek incelterek okumak gerekmektedir. 


2. “Sabah rüzgârının serinliği kendini yavaşça hissettirmeye başlamıştı.” cümlesinde geçen altı çizili kelime grubu bir zincirleme isim tamlaması örneğidir. Bu tamlama bir isim tamlamasının ikinci bir isim tamlaması kurmasıyla oluşur.
Buna göre, aşağıda verilen parçada geçen isim tamlamalarının altını çizip bu tamlamaların çeşitlerini söyleyiniz.

CEVAP RESİMDE
Uzaktaki gemilerin seslerini duymaya çalıştım rıhtımda. Akşamın karanlık yüzü kendini göstermeye başlamıştı artık. El ayak çekilmişti limanın her köşesinden. Yolcu bekleyen ailelerin şen konuşması da yoktu artık. Sessizliğin hâkimiyeti başlamıştı bu küçük limanda tabi benim de esaretim.
Sadece limanda birkaç gemi ve ben kalmıştık. Ben de evin dönüş yolunu tutmaya hazırlanırken bir vapur düdüğünün cılız sesi beni geriye döndürdü. Akşamın geç saatlerine kadar beklerdim hep, tam umudumu yitirmişken geldi. Yaklaşan vapur beni çocukluk günlerime doğru götürdü. Vapur yaklaştıkça ben daha da çocuk oluyordum. Yıllardır görmediğim kardeşimi, çocukluk arkadaşımı,

görecektim nihayet.
CEVAP RESİMDE


Okuduğunuz kasidenin bölümlerinde hangi konuların işlendiğini aşağıdaki şemaya yazarak metin üzerinde bu bölümleri gösteriniz.


Nesib (Teşbib): Bahar tasvirinin yapıldığı kısımdır. 


Cûylar mı devr iden tarf-ı çemen-zârın yahûd
Mâ’i pervâz ile kat’ olmuş yeşil hârâ mıdır?
Sebz ü hurrem bir fezâ mı her kenâr-ı cûy-bâr
Yâ miyân-ı cûda aks-i künbed-i hadrâ mıdır?
Girizgâh:


Methiye:  şehrin övüldüğü kısmıdır. 


Edrine şehri mi bu yâ gülşen-i Me’vâ mıdır?
Anda kasr-ı pâdişâhî cennet-i a’lâ mıdır?
Beyt-i Ma’mûr-ı felek mi ol fezâda ol sarây
Yâ zemîni cennet olmuş Kâ’be-yi ulyâ mıdır?


Tegazzül:


Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür.


Dürr-i nazmım çarha mengûş olsa bilmez rûzigâr
Şi’r-i Nef’î midir ol yâ kevkeb-i Şi’râ mıdır?
Nûr-ı mevvâc- meânî mi sözümde berk uran
Yâ libâs-ı nazmımın bir âteş-i hârâ mıdır?


Tâc beyit: Şairin adının geçtiği bölümdür.


Dürr-i nazmım çarha mengûş olsa bilmez rûzigâr
Şi’r-i Nef’î midir ol yâ kevkeb-i Şi’râ mıdır?


Dua: Dua geçen bölümdür. 


Sun’-ı Hak yâ gülşen-i cennetden ifrâz eylemiş
Başka bir cây-ı tarab-engîz ü gam-fersâ mıdı


…...
BİZ HAZIRLAYANA KADAR CEVAP VERMEK İSTEYENLER YORUM KISMINDAN YAZABİLİRLER,10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2018 2019, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 10 EDEBİYAT CEVAPLARI, 2018 20119 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI MEB,10.SINIF EDEBİYAT CEVAPLARI MEB,10.SNIF EDEBİYAT CEVAPLARI 20110,SAYFA,MEB yayınları 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları,10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 2018 20110, 10.SINIF EDEBİYAT MEB YAYINLARI CEVAPLARI,10 sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB ,MEB yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları ,10.sınıf edebiyat ders kitabı cevapları MEB yayınları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS