ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 146, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 146
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

7. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin genel özelliklerinden biri değildir? 
A) Aşk, doğa, ayrılık, özlem gibi konular ele alınmıştır.
 B) Dil ve anlatımda süslü söyleyişe yöneliş yoktur.
 C) Daha çok redif ve yarım kafiye kullanılmıştır. 
D) Genelde aruz ölçüsüyle yazılmıştır. 
E) Konular ve duyarlılıklar bakımından halk kültüründen beslenmiştir 
Cevap: 8. Eser bir mecmua özelliği taşır. İçinde başkalarının da hikmetleri vardır. Didaktik bir özellik gösteren eser, lirizmden uzaktır. Eserde dervişlik, dünyadan yakınma, cennet-cehennem, peygamber mucizeleri, İslam efsaneleri başlıca işlenen konulardır. Yalın bir Türkçeyle yazılan eser, Yunus Emre’ye öncülük etmiştir. Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Divân-ı Hikmet 
B) Risaletü’n-Nushiyye 
C) Kutadgu Bilig 
D) Atabetü’l-Hakayık 
E) Muhakemetü’l-Lügateyn


Cevap: 9. Halk edebiyatındaki türkünün divan edebiyatında karşılığı olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gazel
 B) Şarkı 
C) Kaside 
D) Mesnevi 
E) Kıta Cevap: 10. Gazelle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Arap edebiyatında ortaya çıkan bir şiir türüdür. 
B) İlk beytine matla, son beytine makta denir. 
C) En güzel beytine taç beyit denir. 
D) Şair son beyitte mahlasını (takma adını) kullanır. 
E) En az beş, en fazla on beş beyitten oluşur. 
Cevap: 11. Kaside ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Bazen rediflerine göre adlandırılır.
 B) Kaside içinde gazel yazılabilir. 
C) Fahriye bölümünde şair, devrin ileri gelenini över. 
D) Genellikle son beyitte şairin mahlası bulunur. 
E) Kafiye örgüsü gazelle aynıdır.

 Cevap:
……………………..
...……………………
…………………..
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS