ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 147, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 147
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

12. Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir. Dört dizeden oluşan bu türde dizeler yedi hecelidir. Birinci, ikinci ve dördüncü dizeler kendi arasında uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. Bu türde ilk iki dize ile son iki dize arasında anlamsal bir bütünlük yoktur. Her konuda söylenebilir. 
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Mâni B) Koşma C) Ninni D) Tekerleme E) Semai 
Cevap: A) Mâni


13. Bektaşi şairlerin yazdığı şiirlerdir. Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Hz. Ali (R.A.) için övgüler söylenir. Genellikle tasavvuftaki vahdetivücut görüşü anlatılır. 
Yukarıda sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Semai B) Nefes C) Nutuk D) Devriye E) Şathiye 
Cevap: B) Nefes14. Kasidenin girişi ve şiir yönünün en ağır basan bölümüne (I) teşbib, kasidenin nesip bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen beyit veya beyitlere (II) mivan, kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölüme (III) methiye, kasidede şairin kendini övdüğü bölüme (IV) fahriye, kaside içinde gazel söylemeye (V) tegazzül denir.
Yukarıdaki parçada altı çizili kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? 

A) I.    B) II.     C) III.    D) IV.    E) V. 

Cevap: B) II. 

……………………..
...……………………
…………………..


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama ve yazım yanlışı yoktur? 
A) Polis, kimsesiz gence “Kayseri’ye 2018’de mi geldin?” diye sordu. 
B) Polis, kimsesiz gence: “Kayseri’ye 2018’te mi geldin?” diye sordu. 
C) Polis, kimsesiz gence; “Kayseri’ye 2018’de mi geldin?” diye sordu. 
D) Polis, kimsesiz gence: “Kayseri’ye 2018’de mi geldin?” diye sordu. 
E) Polis; kimsesiz gence: “Kayseriye 2018’de mi geldin?” diye sordu. 

Cevap: 
A) Polis, kimsesiz gence “Kayseri’ye 2018’de mi geldin?” diye sordu.


16. Niçin işe gitmediğini bilmiyorum (I) Acaba hasta mıydı (II) Eğer öyleyse niçin doktora gitmiyor (III) Yoksa onun âdeti hep böyle mi (IV) O durumda bunu kimden öğrenebilirim (V) Bu cümlelerde numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) getirilemez?
 A) I.    B) II.     C) III.    D) IV.    E) V. 
Cevap:
A) Polis, kimsesiz gence “Kayseri’ye 2018’de mi geldin?” diye sordu.

http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS