ads

HALK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI DOĞRU YANLIŞ
HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI DOĞRU YANLIŞ, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ BOŞLUK DOLDURMA, ÇALIŞMA KAĞITLARI, Aşağıdaki bilgileri doğru/yanlış (D - Y) olarak değerlendiriniz.

 • Halk edebiyatı İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının bir devamı niteliğindedir.
 • Koşma, semai, varsağı, ilahi, destan gibi nazım biçimleri ve türleri kullanılır.
 • Ulusal bir edebiyattır.
 • Şiirlerde başlık yoktur, şiirler biçimleriyle adlandırılır.
 • Türkü, şarkı türünden geliştirilerek oluşturulmuş bir türdür.
 • Halk edebiyatında halkın konuşma dili kullanılır.
 • Güzelleme, tekke edebiyatında kullanılan bir nazım türüdür.
 • Şairler şiirlerini “münşeat” adı verilen defterlerde toplarlar.
 • Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir.
 • Özellikle 18. yüzyıldan itibaren halk şairleri, divan şairlerinden etkilenerek aruzun belirli kalıplarıyla
 • şiirler yazmayı denemişlerdir.
 • Halk edebiyatı ürünlerinin tümü anonim niteliktedir.
 • Söyleyişte kusursuzluğa önem verilir.
 • Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hecedir.
 • Şiirlerde genellikle tam ve zengin uyaklar kullanılır.
 • Koşma, İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatındaki sagunun benzeridir.
 • Soyut bir edebiyattır; gözleme yer verilemez.
 • Mahlas geleneğine bu edebiyatta rastlanmaz.
 • Divan edebiyatında olduğu gibi bu edebiyat da nesir ağırlıklıdır.
 • Aruz ölçüsü ile şiir yazanlar olmasına rağmen asıl ölçü hece ölçüsüdür.
 • Halk edebiyatında hecenin en çok yedili, sekizli, on birli kalıpları kullanılmıştır.
 • Halk sanatçısının amacı hüner göstermektir.
 • Halk edebiyatının en küçük nazım biçimi manidir.
 • İslam uygarlığı çevresinde 13. yüzyılda başlayan halk edebiyatı, anonim halk verimleri ve tekke
 • (tarikat) ürünleri biçiminde iki kolda yürürken bu edebiyata 16. yüzyılda âşık edebiyatı olarak adlandırdığımız üçüncü bir kol eklenmiştir.
 • Halk edebiyatında söz sanatlarına ya da mazmunlara hiç rastlanmaz.
HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS