ads
10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları 2019 2020

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları,10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları 2019 2020,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı,10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve CevaplarıÖRNEK SORULAR
onedebiyat.net ANADOLU LİSESİ  2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.SINAV YAZILI SORULARITurgan uluğ ışlaka

Tirgi urup aşlaka

Tumluğ kadır kışlaka

Kodtı eriğ umdurdu

Günümüz Türkçesiyle

(O) Düşman ateşini söndüren,

(düşmanları) Karargahlarından (çıkartıp) göç ettiren

(ve çetin) işlerin üstesinden gelen (bir yiğit) idi

(feleğin)Oku (ona) isabet etti (ve) öldürdü.

1.Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisini örnekler?

A) Koşuk B) Sav C) Ağıt D) Destan E) SaguTürlük çeçek yarıldı

Barçın yadım kerildi

Uçmak yeri körüldi

Tumluk yana kelgüsüz

2.Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Koşuk nazım biçimine örnektir.

B) aaab düz uyak örgüsüne sahiptir.

C) 4+3, 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

D) Yabancı etkilerden uzak bir dili vardır.

E) Ahengin sağlanmasından rediften yararlanılmamıştır.Sözlü edebiyatın ürünleri, …………..denilen av törenlerinde,

………denilen bayramlarda ve ……….. adındaki

cenaze törenlerinde ...…… eşliğinde söylenen şiirlerden

oluşur

3.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi

getirilemez?

A) Yuğ B) Sığır C) Sagu D) Kopuz E) Şölen

onedebiyat.net

I. Eserlerin tümünün anonim nitelik taşıması

II. Hece ölçüsü ve dörtlük biriminin kullanılması

III. Mitolojik ögelere yer verilmesi

IV. Dilinin yabancı etkilere tümüyle kapalı olması

V. Bütün ürünlerin manzum olması

4.Yukarıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı

ürünleri ile halk edebiyatı ürünlerinin ortak özelliğidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.5.Aşağıdakilerden hangisi koşuk nazım biçiminin özellikleri

arasında yer almaz?

A) Sığır ya da şölen törenlerinde kopuz eşliğinde söylenir.

B) Genellikle abab düzeninde ve 11’li hece ölçüsüyle söylenir.

C) Aşk, insan ve doğa sevgisi, yiğitlik konuları işlenir.

D) Halk edebiyatındaki koşmanın ilk şeklidir.

E) Temalarına göre ezgisi, vurgu ve tonlaması değişir.I. Büyük Hun Kağan’ı “Mete” olduğu sanılan hakanın hayatını,

savaşlarını, ülkesini oğulları arasında pay edişinianlatır. ( Oğuz Kağan )

II. Göktürklerin, bir savaşta yenilip yok edildikten sonra, bir

dişi kurttan yeniden türemelerini anlatır. (Türeyiş)

III. Düşmanlarına yenilip bir dağa sığınan Göktürklerin burada

çoğalıp, demirden bir dağı eriterek yol açıp dışarı

çıkışlarını, eski yurtlarını ele geçirişlerini anlatır. ( Ergenekon)

IV. Uygurların, Tanrı’nın buyruğuyla yurtlarından göç edip

bugün yaşadıkları Doğu Türkistan’a yerleşmelerini anlatır. (Göç)

V. İran kaynaklarında adı “Afrasiyab” olarak geçen Saka

Hakanının hayatı ve savaşları etrafında düzenlenmiş bir

destandır. (Alp Er Tunga)

6.Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde verilen bilgi ayraç

içindeki destanla uyuşmamaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.7.Aşağıdakilerden hangisi, Türk destanlarında görülen mitolojik

unsurlardan biridir?

A)Yada taşı     B)Ejder           C)Medusa       D)Uçan halı    E)Topuz8.Aşağıdakilerden hangisi yapma destan içerisinde değerlendirilir?

A) Kaybolmuş Cennet B) Alp Er Tunga       C) İlyada ve Odise D) Gılgamış E) Chanson de Roland

onedebiyat.netonedebiyat.net
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 


10.sınıf edebiyat 1.dönem 2.yazılı soruları test


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS