ads10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları 2019 2020
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları,10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları 2019 2020,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı,10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları


ÖRNEK SORULAR


onedebiyat.net ANADOLU LİSESİ  2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.SINAV YAZILI SORULARI

Coşku ve heyecan dile getiren metinlerden olan

“.............”larda doğa, “........”larda ölüm; olay çevresinde

gelişen “.........”larda kahramanlık, savaş, göç; günümüzdeki

atasözlerinin karşılığı olan “.....”larda ise yaşam tecrübeleri

ele alınmıştır.

1-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangileri getirilmelidir?

A) Sagu, koşuk, destan, sav

B) Koşuk, sagu, destan, sav

C) Destan, sagu, koşuk, sav

D) Destan, sagu, sav, koşuk

E) Sagu, sav, koşuk, destan2-Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi coşku ve heyecan

dile getiren metinlerin özellikleri arasında yer almaz?

A) Ürünlerde şiir, müzik ve din iç içedir.

B) Orta Asya’daki Türklerin yaşamını ve kültürünü yansıtır.

C) Konular çoğunlukla günlük yaşamdan, doğadan seçilmiştir.

D) Yabancı etkilerden uzak, duru bir Türkçe kullanılmıştır.

E) Ölçü ve uyak kullanılmadığından şiirlerde ahenk sözcük

tekrarlarıyla sağlanmıştır.Türlük çeçek yarıldı

Barçın yadım kerildi

Uçmak yeri körüldi

Tumluk yana kelgüsüz

3-Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Koşuk nazım biçimine örnektir.

B) aaab düz uyak örgüsüne sahiptir.

C) 4+3, 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

D) Yabancı etkilerden uzak bir dili vardır.

E) Ahengin sağlanmasından rediften yararlanılmamıştır.I. Eserlerin tümünün anonim nitelik taşıması

II. Hece ölçüsü ve dörtlük biriminin kullanılması

III. Mitolojik ögelere yer verilmesi

IV. Dilinin yabancı etkilere tümüyle kapalı olması

V. Bütün ürünlerin manzum olması

4-Yukarıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı

ürünleri ile halk edebiyatı ürünlerinin ortak özelliğidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.Kar buz kamug erüşdi Kar bütün eridi
Taglar suvı akışdı Dağların suyu aktı
Kökşin bulut örüşdi Mavi bulut belirdi
Kayguk bolup öğrişür Kayık gibi sallanır
5-Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 7′li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Lirik özellikler taşımaktadır.
C) Kendine özgü uyak düzeni vardır.
D) Bir sagudan alınmıştır.
E) Dili arı bir Türkçedir.

Türk edebiyatının ele geçen ilk yazılı örnekleridir. Dünyadaki en ilgi çekici tarih, dil, edebiyat ve toplum bilimi bilgilerini kapsayan belgelerdendir.

6.Yukarıdaki parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig      

B) Divan-u Lugat'it Türk

C) Göktürk Yazıtları 

D) Dede Korkut Hikâyeleri

E) Atabetül HakayıkXI. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevî tarafından Hakâniye Türkçesi ile yazılan eser, sade bir dille İslamiyet’in esaslarından, tasavvuftan, dünya ve kıyamet hallerinden bahseder.

7.Bu paragrafta sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Lugati't – Türk

B) Atabet'ül Hakâyık

C) Divan-ı Hikmet

D) Muhakemet'ül Lugateyn

E) Kutadgu Biligonedebiyat.net
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS