ads10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları 2019 2020
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları,10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları ve Cevapları 2019 2020,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı,10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve CevaplarıÖRNEK SORULAR
onedebiyat.net ANADOLU LİSESİ  2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.SINAV YAZILI SORULARI

Sözlü edebiyatın ürünleri, …………..denilen av törenlerinde,

………denilen bayramlarda ve ……….. adındaki

cenaze törenlerinde ...…… eşliğinde söylenen şiirlerden

oluşur

1.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi

getirilemez?

A) Yuğ           B) Sığır           C) Sagu

D) Kopuz        E) ŞölenI. Eski Türklerde deneyimleri aktarmak ya da öğüt vermek

için sav adı verilen şiirler söylenirdi.

II. Şiirlerde hecelerin açıklık- kapalılık esasına dayalı olan

aruz ölçüsü kullanılırdı.

III. Büyücülük, hekimlik gibi görevleri de olan ozanlar kopuz

eşliğinde şiir söylerdi.

IV. Ölen bir kişinin ardından onun kahramanlıklarını anlatan

sagular söylenirdi.

V. Dörtlük biriminin kullanıldığı şiirlerde katıksız, saf Türkçe

kullanılırdı.

2.İslamiyet öncesi Türk şiiriyle ilgili olarak numaralı cümlelerin

hangilerinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve V.

D) II. ve IV. E) I. ve V..”Sevgi, doğa, yiğitlik gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Törenlerde kopuz eşliğinde söylenir. Dörtlüklerden oluşur. Hece ölçüsünün kullanıldığı bu şiirler, koşmayı andırır.”
3.Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sagu          B) Koşuk
C) Sav             D) Destan
E) DemeKızıl sarig arkaşıp
Yipkin yaşıl yüzkeşip
Bir bir kerü yürkeşip
Yalnguk anı tanglaşur
4.Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) İslam öncesi dönemin ürünüdür.
C) Bir koşuktan alınmıştır.
D) Halk edebiyatındaki semailerin ilk biçimidir.
E) Koşma tipi düz uyak kullanılmıştır. Türkler, İslamiyet ile tanışmadan evvel "sığır" adı verilen av törenleri ile "şölen" adı verilen ziyafetlerde ve kazanılan savaşlar sonunda birtakım eğlenceler düzenlemişlerdir. Bu eğlencelerde daha çok lirik, epik ve pastoral özellikler taşıyan ve bir ezgiyle söylenen doğa sevgisi temalı şiirler  verilir. Bu şiirlerin Halk edebiyatındaki adı............................. dır.

5.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Semai                  B) Koşma              
C) Koşuk                    D) Sagu              
E) Destan6.Aşağıdakilerden hangisi Sözlü edebiyat devresi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A)    Yarım kafiye kullanılmıştır.

B)   Hece ölçüsü kullanılmıştır.

C)   Dil saf Türkçedir.

D)   Nazım birimi beyittir.

E)   Sagu, koşuk, destan önemli ürünleridir.Sözlükte, kelimeler dışında şiirlere, atasözlerine de yer verilmiştir. Arap harfleriyle yazılan Türkçe sözcükler yine Arap alfabesine göre sıralanmıştır. Türkçe sözcüklerin anlamı örnekler verilerek açıklanmıştır.İçerisinde bir de Türk dünyası haritası vardır.

7.Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-u Lügati't Türk

B) Atabetül Hakayık

C) Divan-ı Hikmet

D) Kutadgu Bilig

E) Muhakemet-ül Lügateyn

onedebiyat.net

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2. Yazılı Soruları, 10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları, 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı Soruları,

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS