ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Test
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 


DEĞERLİ onedebyat.net TAKİPÇİLERİ,


SİZLER İÇİN YENİ MÜFREDATA UYGUN KLASİK-TEST YAZILI SORULARI HAZIRLADIK..
ÖZGÜN KAYNAKLARIN YER ALDIĞI SİTEMİZİN HAZIRLADIĞI YAZILILAR DA ÖZGÜNDÜR.
İYİ ÇALIŞMALAR....


İYİ ÇALIŞMALAR....


ÖRNEK SORULAR1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?
A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
B) Şiirler hece ölçüsüne bağlı kalınarak oluştu-rulmuştur.
C) Hem biçem hem de içerik yönünden milli değerler göze çarpar.
D) Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
E) Bazı sanatçılar aruz ölçüsünü de kullanmıştır.
Türkler islamiyet’i kabul etmeden önce, konar gö­çer yaşamın da etkisiyle, sözlü edebiyat ürünleri ortaya koymuşlardır. Bu ürünler kopuz adı veri­len bir saz eşliğinde okunmuştur. onedebiyat.net Örneğin aşk, özlem, sevgi gibi konuları anlatan şiirlere ----; sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntünün dile getirildiği şiirlere ---- adı verilir. Günümüzde atasözü olarak da bilinen özlü sözlere ise ---- adı verilir.
2-Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) destan - koşuk - sagu B) sav - sagu - koşuk
C) koşuk - sagu - sav D) sagu - koşuk - destan
E) koşuk - sav - sagu


3-Koşukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?
A) Yiğitlik, aşk, tabiat gibi konuları işler.
B) Genellikle tam veya zengin kafiye kullanılır.
C) Hece ölçüsüyle yazılır.
D) Nazım birimi dörtlüktür.
E) Kopuz adı verilen saz eşliğinde okunur.İslamiyet'ten önceki Türk şiirinde (I) tabiat, aşk ve
yiğitlik konularını işleyen şiirlere(II) "koşuk" denir.
Bu şiirler genellikle (II) yuğ törenlerinde kopuz
eşliğinde söylenirdi. (IV) Dörtlükler halinde söyle-
nen bu şiirlerde (V) ulusal ölçümüz olan hece kullanılırdı.
4-Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.
5-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Atabetü’l Hakayık, 12.yy.da Edip Ahmet tarafından yazılmış didaktik bir eserdir.
B) Edebiyatımızda aruzla yazılan ilk yapıt Gök­türk Kitabeleri’dir.
C) Kutadgu Bilig, mesnevi nazım biçimiyle kale­me alınmıştır.
D) Ahmet Yesevi, tasavvuf edebiyatının kurucu­su sayılmaktadır.
E) Divan-ı Hikmet, dörtlüklerle ve hece ölçüsüy­le yazılmıştır.6-Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de bu­lunan sembolik karakterlerden biri değildir?
A) Ay Toldı B) Gündoğdu C) Ögdülmüş D) Odgurmuş E) Tonyukuk
Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS