ads

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Test 2020
1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 10 Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2 .Yazılı, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, 


DEĞERLİ onedebyat.net TAKİPÇİLERİ,

SİZLER İÇİN YENİ MÜFREDATA UYGUN KLASİK-TEST YAZILI SORULARI HAZIRLADIK..
ÖZGÜN KAYNAKLARIN YER ALDIĞI SİTEMİZİN HAZIRLADIĞI YAZILILAR DA ÖZGÜNDÜR.
İYİ ÇALIŞMALAR....


İYİ ÇALIŞMALAR....

ÖRNEK SORULAR

Hakaniye lehçesiyle yazılmış ve "mutluluk ve­ren bilgi" anlamına gelen bir eserdir. Eser aynı zamanda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Eserde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği sembollerle anlatılmıştır.
1-Bu parçada söz konusu olan eser aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig                 B) Divan-ı Hikmet
C) Atabet'ül Hakayık        D) Kitab-ı Dede Korkut
E) Kültiğin Anıtı

2-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sığır, şölen, yuğ adı verilen törenlerde ortaya çıkmıştır.
B) ‹ki dizeden meydana gelen beyitlerle oluş-turulmuştur.
C) Dili yabancı etkilerden uzak ve sadedir.
D) Kopuz adı verilen bir saz eşliğinde söylen-miştir.
E) Genellikle aşk, doğa ve ölüm konuları işlen-miştir.

3-Koşukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?
A) Yiğitlik, aşk, tabiat gibi konuları işler.
B) Genellikle tam veya zengin kafiye kullanılır.
C) Hece ölçüsüyle yazılır. ondedebiyat.net
D) Nazım birimi dörtlüktür.
E) Kopuz adı verilen saz eşliğinde okunur.

13,yüzyılda aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Didaktik olan bu eser “Hakikatler basamağı” anlamına gel­mektedir. Eserde cömertlik, ilim, bilginin faydası, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak amaçlanmıştır.
4-Bu paragrafta sözü edilen eser aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Atabet'ül Hakayık
B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet
D) Göktürk Yazıtları
E) Divan-ı Lügati’t Türk

I. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Didaktik özellikler gösterir. “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir.
II. Türk dilinin ilk sözlüğü olarak da bilinir. Arap­lara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır.
III. "Gerçeklerin eşiği" anlamına gelen bu eser Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır.
IV. Hoca Ahmet Yesevi’nin dini, tasavvufi görüşlerini yazdığı eserdir.
5-Yukarıda özellikleri verilmeyen eser aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Divan -ı Hikmet
B) Atabet'ül Hakayık
C) Divan-ı Lugatit Türk
D) Risalet’ün - Nushiye
E) Kutadgu Bilig


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS