ads

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 256, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları

DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 256
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat


1. Okuduğunuz metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. Zavallı anneciğim, babamın hastalıklarıyla uğraşmaktan başını kaşıyacak, etrafına bakacak vakit bulamadığı sırada bile kaç kere bu hâllerimi görüp - sanki ben de tehlikeli bir hastalığa tutulmuşum gibi- telâş ve endişeye düşmemiş miydi? 

Cevap: 
Uğraşmak: Çabalamak. 
hal: durum 
başını kaşıyacak vakit bulamamak: Boş vakti olmamak 
endişe: kaygı 


2. Anının ilk örneği Eski Yunan’da Ksenophon’un (Senefon) yazdığı Anabasis’tir. Rönesans ile birlikte anı, Batı’da gelişimini artırmıştır. 18. yüzyılda Rousseau (Russo), Saint-Simon (Sen-Simon), Goethe (Göthe); 19. yüzyılda Victor Hugo (Viktor Hügo), Stendhal (Sitendal), Tolstoy anı türünde eserler yazmışlardır. Bu kısa bilgiyi de dikkate alarak anı türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, yayın organlarının ve teknolojinin etkisini tespit ederek anı türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirleyiniz.
Cevap: Bilim, sanat, politika alanında ün yapmış kişilerin başlarından geçen önemli olayları yahut yaşadıkları dönemin önemli olduğunu düşündükleri özelliklerini gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları edebi türdür. Anı’nın eski karşılığı ‘hatıra’dır.  Edebî bir tür olarak anı, bir kişinin aklının erdiği dönemden itibaren görüp yaşadığı, kendisi ve toplum için önemli gördüğü olayları ve durumları belli bir sistem içinde yazıya döktüğü, genellikle, otobiyografik metinlerdir. Anıya konu olan olaylar ve kişiler gerçek olduğu için yazar bunları değiştiremez.Ancak anıyı sıkıcı bir anlatımdan yüzde yüz objektiflikten ve belgesel bir kimlikten kurtarmak için araya  yeri geldikçe izlenime dayalı yorumlar da katmak gerekir. 


3. Özümüzde bir iz bıraktığı için unutulmayan ve anılmaya değer bulduğumuz olayları anlatan yazı türünün anı olduğunu düşünerek okuduğunuz metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. 

Cevap: 
konu:  Yazarın çocukluk anılarından bir kesit sunması 
amaç:  Okuruna nasıl bir çocukluk yaşadığını anlatma ve eserlerinde çocukluğun izlerini gösterme 

hedef kitle: Tüm okurlar müfredata göre ise 10. sınıf öğrencileri 


4. Ana düşünce, parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, onu daha belirgin hâle getiren, işlediği konunun sınırlarını çizen düşüncelere de yardımcı düşünce denir. Buna göre siz de okuduğunuz metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz. 

Cevap:

 Ana düşünce: Yazarın çocukluğunda yaşadığı anne ve babasıyla olan ilişkileri ve bu ilişkilerin kendisinde nasıl derin izler bıraktığını anlatması 

Yardımcı düşünce: Çocukluğunda anasının davranışları, babasını kaybetmesi, ilk okul yılları 


5. Anlatımı gerçekleştirirken başvurulan yöntemlere anlatım biçimleri denir. Siz de okuduğunuz metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz. 

Cevap: 
Öyküleme: Yazar anı türünde yazdığı için öyküleme türünden faydalanmaktadır. 

Betimleme: Burada yazarın özellikle kitap satıcılarını başarılı şekilde betimlediğini görürüz. 


6. Bazı metin türlerinde resim, karikatür, fotoğraf, çizim, grafik, tablo, diyagram, istatistiksel veri gibi unsurlar, metnin anlatımına katkı sağlayarak metni daha anlaşılır kılar. Siz de okuduğunuz metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirleyiniz. 

Cevap: Metnin görselini incelediğimizde yazarın orta yaş sonrası 50 li yaşlarındaki bir fotoğrafı yer alır bu da bizlere zamanın nasıl yazarı olgunlaştırdığını göstermesi bakımından önemlidir. 7. Okuduğunuz metnin cümle yapısını, varsa deyimleri, kelime kadrosunu, söz sanatlarını, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususları dikkate alarak metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.

 Cevap: Yazar akıcı, sade ve yalın bir dil kullanmıştır. Anı türünde yazarken amaç okura ağır süslü bir dille seslenmek değil sade günlük yaşamdan alınan bir dil ile seslenmektir. 


8. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihî öğeleri belirleyiniz. 

Cevap: İçerik toplumun yapısıyla uyumludur. O dönemlerde günümüzdekine benzer şekilde olan anne baba ilişkisinin okul hayatının bir çocukta bıraktığı izler toplumun nasıl şekillendirdiği anlatılmaktadır.


 9. Okuduğunuz metinde ortaya konulan bilgileri ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendirerek metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları tespit ediniz. 

Cevap: Metinde yazarın yaşamı incelenirse babasını genç yaşta kaybettiği kanıtlanabilir. Bu bakımdan metin gerçekçilik bakımından değerlendirmeye açıktır
……………………..
...……………………
…………………..
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS