ads

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ ROMAN SANATÇILARI VE ESERLERİSERVETİFÜNUN DÖNEMİ ROMAN SANATÇILARI VE ESERLERİ,SERVETİFÜNUN DÖNEMİ ROMAN SANATÇILARI KİMLERDİR


onedebiyat.net 'in değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..

Bu sayfamızda SERVETİFÜNUN DÖNEMİ ROMAN SANATÇILARI VE ESERLERİ üzerine bir yazı yazacağız.

Sizde eğer aklınıza takılan-cevabını bulamadığın-merak ettiğiniz bir soru varsa mail adresinden veya sayfa altındaki yorum kısmından ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
onedebiyet = on numara edebiyat

YAZIMIZ 

Serveti Fünun Dönemi Roman Özellikleri

 • Türk Edebiyatı’nda Batı tekniğine uygun ilk ürünler bu dönemde verilmiştir. Önceki dönemde yer alan roman kusurları büyük oranda ortadan kaldırılmıştır.
 • Serveti Fünun romanında realizm akımının tesiri vardır.
 • Realizm akımının etkisiyle güçlü bir ruhsal ve özellikle gerçekçi mekan betimlemeleri romanların en belirgin özelliklerindendir.
 • Bu dönem sanatçıların içe kapanık ve karamsarlık içinde olmalarından dolayı eserlerde “hayal kırıklığı, kaçış” teması oldukça çok işlenmiştir.
 • Tanzimat Dönemi sanatçıların sosyal sorunlara yönelmesinin aksine bu dönem sanatçıları biraz da baskıdan kaynaklı bireysel konuları ele almışlardır.
 • Serveti Fünun sanatçıların ağır bir dil benimsemeleri nedeniyle bu dönem romanlarında oldukça ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Bu dönem romanları daha sonraki yıllarda yazarları tarafından sadeleştirilmiştir.
 • Bu dönem romanlarında daha çok İstanbul mekan olarak seçilmiştir. Olayların geçtiği mekanlar detaylı ve gerçekçi bir şekilde uzunca betimlenmiştir.
 • Kahramanlar daha çok seçkin ve aydın kişilerden seçilmiştir. Bununla birlikte eserlerde geniş bir kişi kadrosu yerine sadece olayların çevresinde yer alan kişiler yer almaktadır.
 • Eserlerdeki kahramanların ruhsal betimlemeleri oldukça derin bir şekilde yapılmıştır

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866 – 1945)
 • Türk edebiyatında Batı tarzında eser veren ilk büyük romancıdır.
 • Servet-i Fünun döneminin en güçlü yazarıdır.
 • Fransız realist ve natüralist yazarlardan etkilenmiştir.
 • Eserlerinde geniş tasvirlere ve psikolojik tahlillere yer vermiştir.
 • Hikâyelerinde Maupassant tarzı hâkimdir.
 • Romanlarında İstanbul’daki eğitimli ve zengin kesimi konu almış, hikâyelerinde ise halkın arasına girmeye çalışmıştır.
 • Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaları kullandığı ağır bir dili vardır. (Sağlığında eserlerini yine kendisi sadeleştirmiştir.)
 • Mai ve Siyah’ta Ahmet Cemil tipinden hareketle Servet-i Fünun kuşağının ideallerini, beklentilerini, hayal kırıklıklarını anlatmıştır.
 • Aşk-ı Memnu’da bir Türk aile yapısını ayrıntılı olarak incelemiş ve alafranga özentisini eleştirmiştir.
 • Türk edebiyatında “mensur şiir”in ilk örneklerini vermiştir.
Eserleri:
 • Roman: Sefile, Nemide, Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekâsı, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar

MEHMET RAUF (1875 – 1931)
 • İlk psikolojik romanımız olan Eylül’ün yazarıdır.
 • Kahramanların iç konuşmalarına ilk kez Mehmet Rauf yer vermiştir.
Eserleri:
 • Roman: Eylül, Ferda-yı Garam, Genç Kız Kalbi.Bir Aşkın Tarihi
AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU (1860 – 1927)
 • Servet-i Fünun dergisinde sanatlı, ağır bir dille yazdığı hikâyelerle Servet-i Fünun topluluğu içinde yer almıştır.
 • Hikâyeleri Maupassant tarzına (olay hikâyeciliği) uygundur.
 • Türkçülük ve Yeni Lisan akımını benimsedikten, Türk Yurdu, Türk Derneği dergilerine geçtikten sonra milli konularda ..sade bir dille hikâyeler yazmıştır.
..Eserleri:
 • Roman: Gönül Hanım

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1874 – 1957)
 • Roman ve hikâyeci olarak ün kazanmış; sonraları siyasi yazarlığa geçmiştir.
 • Roman ve hikâyelerinde şairane ve süslü bir üslup kullanmıştır.
 • Fıkra, anı, eleştiri, mensur şiir türlerinde de eserler yazmıştır.
 • Eski-yeni tartışmalarında yeni edebiyatın başta gelen savunucularından olmuştur.
 • “Edebiyat ve Hukuk” makalesinden dolayı Servet-i Fünun dergisi kapatılmıştır.
Eserleri:
 • Roman: Hayal içinde

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Edebi Kişiliği (Özet)
 • 1887'de Ahmed Mithat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazın yaşamına başlamıştır. Batı uygarlığının yaşantısını taklit ederken gülünç duruma düşen insanları anlattığı ilk romanı "Şık" aynı yıl bu gazetede yayımlanmıştır.
 • Anneannesinin yalısında dadılar arasında geçirdiği çocukluk ve gençlik yılları, İstanbul yaşamı ve insanlarını tüm detaylarıyla öğrenmesini sağlamış; yapıtlarında İstanbul'un mahallelerindeki yaşam tarzını gerçekçi bir biçimde dile getirmiştir. Bu yönüyle "sokağı edebiyata getiren sanatçı" olarak kabul edilmiştir.
 • Yapıtlarını herkesin kolayca okuyup anlayabileceği bir dille yazmıştır.
 • Edebiyatımızda natüralizmin temsilcisi sayılmıştır.
 • Yapıtlarında Ahmet Mithat geleneğini sürdürmüş; anlatımın akışına karışarak kendi duygu ve düşüncelerini aktarmıştır.
 • Yapıtlarında, kahramanları çevrelerinin diliyle konuşturmuş, taklitlere yer vermiştir.
 • Romanlarının önemli bir özelliği de toplumsal bir yergi taşımasıdır.
 • Eski İstanbul yaşamının geleneklerini yansıtan belge değerindeki romanlarında; "Şık", "Şıpsevdi", "Gulyabani", "Mürebbiye", "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç" ince bir mizah da göze çarpar.
 • Yapıtlarında halk deyimleri geniş yer tutar.
 • Yapıtlarında, Tanzimat'tan Cumhuriyet sonrasına kadar, toplumsal değişimin bütün evrelerini İstanbul'un gündelik yaşamını temel alarak işlemiştir.
Roman:
 • Şık (1889)
 • İffet (1896)
 • Mutallâka (1898
 • Mürebbiye (1899)
 • Bir Muadele-i Sevda (1899)
 • Metres (1900)
 • Tesadüf (1900)
 • Şıpsevdi (1911)
 • Nimetşinas (1911)
 • Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912)
 • Gulyabani (1913)
 • Cadı (1912)
 • Sevda Peşinde (1912)
 • Hayattan Sayfalar (1919)
 • Hakka Sığındık (1919)
 • Toraman (1919)
 • Son Arzu (1922)
 • Tebessüm-i Elem (1923)
 • Cehennemlik (1924)
 • Efsuncu Baba (1924)
 • Meyhanede Hanımlar (1924)
 • Ben Deli miyim (1925)
 • Tutuşmuş Gönüller (1926)
 • Billur Kalp (1926)
 • Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu (1927)
 • Mezarından Kalkan Şehit (1928)
 • Kokotlar Mektebi (1928)
 • Şeytan İşi (1933)
 • Utanmaz Adam (1934)
 • Eşkıya İninde (1935)
 • Kesik Baş (1942)
 • Gönül Bir Yeldeğirmenidir Sevda Öğütür (1943)
 • Ölüm Bir Kurtuluş mudur (1954)
 • Dirilen İskelet (1946)
 • Dünyanın Mihveri Para mı Kadın mı (1949)
 • Deli Filozof (1964)
 • Kaderin Cilvesi (1964)
 • İnsanlar Maymun muydu (1968)
 • Can Pazarı (1968)
 • Ölüler Yaşıyor mu (1973)
 • Namuslu Kokotlar (1973)


AHMET İHSAN TOKGÖZ (1867-1947)
 • Servet-i Fünun dergisinin sahibi ve yazarıdır.
 • Sanatçının en önemli özelliği ise yaptığı çevirilerdir.
 • Çevirileriyle Jules Vernes’i Türk toplumuna ilk olarak tanıtan kişidir.
Eserleri
 • Roman: Haver, Ülfet, Haraşo


SAFVETİ ZİYA (1875-1929)
 • Yapıtlarında daha çok bulunduğu dönemi ve etrafındaki insanları konu edinmiştir.
 • Sosyete yaşamını anlattığı “Salon Köşelerinde” adlı romanıyla tanınmıştır.
Eserleri
 • Roman: Salon Köşelerinde

SAFVET NEZİHİ (1871-1939)
 • Romantik bir duyarlılıkla aşk temasını işlemiştir.
 • Romanlarıyla tanınır.
 • “Zavallı Necdet” en çok okunan romanıdır.
Eserleri
 • Roman: Zavallı Necdet, Kadın Kalbi, Teehhül Âleminde, Kumar Beliyyesi (çeviri), Müessib

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ ROMAN SANATÇILARI VE ESERLERİ

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS